Copyright 2006 by
S:t Kyrill och Methodius kyrkan i Malmö
Cedergatan 4

215 67 MALMÖ, SWEDEN
tel: 040 830 14
e-mail

 


Web desing by
Kovach

 
 
 
Altaret - det allra heligaste
   När man i Gamla Testamentet talar om templet, kallar man altarrummet för "allraheligaste" (bla 2 Mos. 26, 34; 1 Kn. 8, 6; 2 Ak. 3, 10; Dan. 9, 24).
  Namnet "allraheligaste" berättar om altarrummets karaktär och användning. Altarrummet är helgad åt gudstjänst. In i altaret bör ingen av manligt kön gå som inte har ärende dit.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altarets delar

1. Altarbordet
2. Offerbordet
3. Biskopens tron
4. Altarpodium - oftast en förhöjning på vilken altaret är byggt
 a) Solea
 b) Ambon
5. Ikonostasen
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offerbordet
 
1.Nattvardskalk
2. En fotförsedd tallrik eller diskos för nattvardsbrödet
3. kyrkobröd
4. Stjärna
5. Lans
6. Sked
 
 
 
7. Hjälptallrikar med koppar för vatten och vin
8. Två små nattvardskläden
9. Ett stort nattvardskläde
10. Liten fotförsedd lampa
11. Förbönsböcker och förbönslistor
 
 
 
Proskomidi - Liturgins förberedande del som förrättas på offerbordet

 
1. ur brödet tas ett Lamm, som sedan helgas till Kristi kropp.
2. ur brödet tas en bit till Gudaföderskans ära.
3. ur brödet tas 9 delar till ära för de heliga människor, t.ex. profeter och apostlar,
vilka Kyrkan ärar
4. ur brödet tas delar för biskoparna, statsmakten och för alla levande.
5. ur brödet tas delar för kyrkobyggarna och för alla hädangångna.
 
 
 
             Lansen med vilket delarna tas                         Från Kristi sida rann det blod och vatten

 
 
 
 
1. nattvardskalken med vin och vatten.
2. Diskos med brödet i delar.
3. Stjärnan som lägges över diskos, en symbol för Betlehems stjärna.
4. De små nattvardsklädena läggs över kalken och diskos.
5. Det stora nattvardsklädet täcker de små klädena.
 
 
 

 
 
Man visar aktning för nattvardsgåvorna i slutet av
proskomidin genom att beröka dem.
 
 
Rökelse -
   a) tecken på bön
   b) offer till Gud
   c) tecken på Guds närvaro (i Gamla Testamentet)

1. Rökelsekar
2. Rökelsekåda, som smälter på glödande kol och bildar rök
3. Glödande kol
4. Väldoftande rök
 
 
 
 
Lammets brytande (kommer senare i liturgin)

 
 
 
 
 
Del. A. Läggs i kalken
Del. B. Delas mellan prästerna
Del. C. och D. Delas i bitar för kyrkofolket och läggs i kalken.
Altarbordet

 
1. Altarbordet
2. Evangelieboken
3. Antimision med en relik
4. Handkors
5. Mysterieskrin med nattvardsgåvorna för t.ex. de sjuka som inte kan komma och ta Nattvard i kyrkorummet.
6. Två ljusstakar
7. En duk med vilken man torkar sig om munnen efter att ha deltagit i Nattvarden.

 
I altarbordet förvaras det alltid en helgonrelik.