Copyright 2006 by
S:t Kyrill och Methodius kyrkan i Malmö
Cedergatan 4

215 67 MALMÖ, SWEDEN
tel: 040 830 14
e-mail

 


Web desing by
Kovach

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Om ikonostasen  
   Ikonostasen bestod oftast av låga järnstaket på vilket ikoner hängdes. Staketen var inte höga och man kunde se in i altarrummet. Men den Bysantinske kejsaren Justinianus lät bygga till pelare (med vilka man då prydde kyrkorummet, eftersom det var pelare som höll kupolen uppe) på staketen, och mellan pelarna ställdes ikoner. Sedan lade man till järn- eller trä- stänger horisontalt högt över staketet, vilket försäkrade pelarnas styrka att hålla kupolens vikt. På framsidan avbildades ikoner av de tolv stora festerna och överst på stången satte man Korset som kristnas segersymbol.
   Ikonostasen har tre dörrar, två sidodörrar, och mittendörrar som ger tillgång till altarrummet. Mittendörrarna kallas för de kungliga dörrarna eftersom endast kejsaren fick ta in gåvorna och ta nattvard vid dörrarna. Sidodörrarna kallas också för diakon- eller ängladörrarna, eftersom diakoner går in och ut genom dem. De föreställer änglarna. I de kungliga dörrarna hänger en fin gardin, som förr i tiden skymde altarrummet för de som icke var döpta, så att de inte kunde se in i altarrumet.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
hur ikonostasen såg ut på
600 -talet i en basilika i
Veliko Trnovo (Bulgarien)

 

 

 

 

 

 

 

Ikonostasen


1. Nattvardens instiftande ikon som visar de troende att händelsen än idag fortsätter inne i altarrummet.

2. - 3. På kungliga dörrarna, som också föreställer de Himmelska dörrar, avbildas Jungfru Marias bebådelse. (finns men inte så ofta avbildade fyra evangelister).

4. Jesus Kristi ikon

5. Gudaföderskans ikon

6. på sidodörrarna avbildas ärkeänglarna Gabriel och Mikael, eller helgonen som var diakoner t.ex. helige ärkediakonen Stefan

7. Tempelikonen (helgon eller händelse som kyrkan är ägnat till)

8. Andra person- och händelseikoner.

Ikonostasen föreställer inte bara prydnad i kyrkan utan visar också de troende att bara de som har ärende i altaret får komma in. Så var de i Gamla Testamentet, då prästen bara en gång om året gick in i det "allraheligaste" (bl. 2. Mos. 26, 34; 1. Kn. 8, 6; 2 Ak. 3, 10; Dan. 9, 24).