Copyright 2007 by
S:t Kyrill och Methodius kyrkan i Malmö
Cedergatan 4

215 67 MALMÖ, SWEDEN
tel: 040 830 14
e-mail

 


Web desing by
Kovach

 
 
 
Korset - frälsningens tecken
   Den helige aposteln Paulus säger i Bibeln: "Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som räddas är det en Guds kraft." (1:a Kor. 1,18). Genom Kristi korsfästelse och död på korset blev korset ett tecken för liv.
   Under Påsken sjunger vi att Kristus övervann döden med sin död. Korset och Påsken hör alltid samman. Den ortodoxe gråter inte vid korset, utan bär det runt halsen som ett segertecken.
   Korset är ett tecken på att varje kristen bör ta sitt kors och följa Kristus. Det fordrar av oss alla ett eget initiativ och vilja att leva i Guds gemenskap.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grekiskt kors

 jämnsidigt el. S:t Georgs kors

 

 

tvärbjälks el. ryskt kors
Exempel på olika kors - modeller:
vanligt el. latinskt kors

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Enligt ortodox sed står det att läsa på korset: Jesus Kristus - Härlighetens Konung. Skriften IN RI betyder: Jesus från Nasaret Judarnas Konung.
   Platsen för Kristi död var Golgata - Huvudskalleplatsen, som var en allmän avrättningsplats. På samma gång som dödskallen påminner oss om Kristi död påminner den även oss om att Kristus med sin död besegrade döden och trampade den under sina fötter.      
   Enligt Kyrkans tradition är förfadern Adam begravd under kullen som heter Golgata, och att hebréerna var arga på honom då, bara för Adams synd, de alla var skyldiga till att leva i en sådan här värld. Så fick alla kasta sten på hans grav och med det bekänna att de avsäger sig honom, så har det med tiden bildats en kulle på platsen där människan som genom synden kom till världen, skulle efter många tusen år korsfästa Gudsmannen Jesus Kristus, som genom sin död övervann döden och giver oss frälsning.

   Fisk heter på grekiska IXTHYC (ichtýs). Ställer man bokstäverna lodrätt utgör de ett akrostikon av Iesoùs Christòs Theoù Hyiòs Sotèr = Jesus Kristus Guds Son Frälsare. Akrostikon är ett grekiskt ord som syftar på att de första bokstäverna i varje rad tillsammans utgör ett ord. Fisken är en vanlig symbol för Kristus och sammanfattar hela den kristna tron.

 

 

     Kyrkoskeppet, den som
tar sin tillflykt till det, räddas