Copyright 2006 by
S:t Kyrill och Methodius kyrkan i Malmö
Cedergatan 4

215 67 MALMÖ, SWEDEN
tel: 040 830 14
e-mail

 


Web desing by
Kovach

 
 
 
Korstecknet - en bön i fysisk form
   Det för ortodoxa kännetecknande korstecknet är ett gemensamt kännetecken för alla kristna, även om det inom den protestantiska kyrkan förflutit en tid då det inte använts. Nu börjar bruket komma tillbaka inom lutherska kyrkan (åtminstone bland det finska prästerskapet), dock lite annorlunda än i det ortodoxa bruket.
   Korstecken betyder välsignande med korset. Principen är den samma om vi välsignar oss själva eller ber prästen att välsigna oss. Välsignelsen kommer ändå från från Gud. Samtidigt kan korstecknet vara en ordlös trosbekännelse eller så säger vi: "I Fadern och Sonen och Den Helige Andens namn. Amen!". När vi gör korstecknet, ber vi också med vår kropp. Vi ber inte endast i våra tankar, utan hela vårt väsen är med i bönen. Enligt ortodox människosyn är människan en psykosomatisk helhet och således skall vi använda även kroppen i bönen, stå hela inför Guds ansikte och tjäna Honom.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MED KORSTECKNET "KORSFÄSTER" JAG MIG SJÄLV, ANSLUTER MIG TILL KRISTI LIV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
När man gör korstecknet säger man:
I Faderns och Sonens och Den Helige Andens namn. Amen!
 

    1. Pannan -  I Faderns

    2. Magen - och Sonens

    3. Höger skuldra - och Den Helige Andens namn.

    4. Vänster skuldra - Amen!
 

   OBS!
   Man bryter aldrig korstecknet!