Copyright 2006 by
S:t Kyrill och Methodius kyrkan i Malmö
Cedergatan 4

215 67 MALMÖ, SWEDEN
tel: 040 830 14
e-mail

 


Web desing by
Kovach

 
 
 
Kyrkan - en förgård till himlen
   Redan i Gamla Testamentet är gudstjänstplatsen tydligt skild från världen i övrigt. Det är en helig plats, Guds rum, en förgård till himlen.
I den kristna kulturen har kyrkan varit byns eller stadens mest synliga och centrala byggnad. Numera är det inte nödvändigtvis så. Ändå är kyrkan för de kristna i en djup mening en central och viktig plats. Det är platsen, där de troende samlas och får styrka genom gemensam bön och genom mysterierna. Kyrkobyggnaden är församlingens centrum, församlingsmedlemmarnas andra hem, dit det bör vara lätt och gott att komma, såsom i hemmet.
Redan genom sin skönhet uppfyller kyrkobyggnaden sinnet till bön. När man stiger in i kyrkobyggnaden träffar blicken först ikonostasen el. ikonvägg, bildväggen. Där möter vi Kristus och Gudaföderskan och samtliga helgon (beroende till vem kyrkan är ägnad till, någon av helgon eller Kyrkans fester som tex. Kristi himmelsfärds dag, Jungfru Marie bebådelsedag, osv.). Vi vet genast vilken plats vi är på. Det är platsen, varifrån glädjebudskapet kungöres om hur Kristus segrade över döden genom sin död. Det är den andliga festens plats, förgården till himmelen.
 

 

 

 

 

 

 

 

Olika kyrkor

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Korskyrka

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Rundkyrka
(även kallad Rotunda)

- Basilika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyrkans olika delar

1. Altarbordet eller det heliga bordet
 
2. Offerbordet
 
3. Altarrummet - avbildar det Allraheligaste i Templet i Jerusalem
 
4. Ikonostasen
 
5. Kyrkorummet (även symboliskt kallad för skeppet) - grek. naos - kyrkan är som ett skepp som frälser de troende från stormen
 
6. grek. Narthex - Kyrkans förrum, platsen där de som icke är döpta står under gudstjänsten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   Kyrkans kännetecken är korset. Kupolen symboliserar himmelen. På insidan av kupolen avbildar man

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pantokrator (grek. den allsmäktige) kallas en bysantinsk framställning av Kristus som allsmäktig härskare, vanligen i en kyrkas kupol eller absid.