Copyright 2006 by
S:t Kyrill och Methodius kyrkan i Malmö
Cedergatan 4

215 67 MALMÖ, SWEDEN
tel: 040 830 14
e-mail

 


Web desing by
Kovach

 
 
 
Mysterierna
   Genom de heliga mysterierna giver Gud frälsning åt människan från synden, döden och djävulen. I de heliga mysterierna blir Guds Rike åtkomlig för de troende. Den helige Nikolais Kabasilas beskrev på ett mycket enkelt sätt Kyrkans identitet i de heliga mysterierna, med orden "Kyrkan presenteras i de Heliga Mysterierna".
   Endast en medlem i den ortodoxa kyrkan kan ta del av den ortodoxa kyrkans mysterier. Dörren till medlemskap går genom deltagandet i dopets och myrhasmörjelsens mysterium. Om den som vill ansluta sig till kyrkan är döpt i den Heliga Treenighetens namn t.ex. lutherska kyrkan, kan han bli medlem i den ortodoxa kyrkan genom botgörelsens och myrhasmörjelsens mysterium. Det hör till mysteriernas karaktär, att de på ett hemlighetsfullt sätt verkar genom att hela och stärka dem som deltar i dem. Guds kraft verkar då på ett " övernaturligt" sätt; ibland händer det sk. "under".
Mysterierna kan indelas i sådana, som man bara deltar i en gång i livet, och sådana som man kan ta del i upprepade gånger och fortlöpande. Till de förstnämnda hör dopet, myrhasmörjelsen och prästerskapets mysterium. Till nattvarden och botgörelsen kan, och bör också var och en delta regelbundet och fortlöpande. Nattvarden är det mest centrala mysteriet, kyrkans "hjärta". Även sjuksmörjelsen kan förrättas flera gånger åt samma person - det är ingen "sista smörjelse".