Copyright 2006 by
S:t Kyrill och Methodius kyrkan i Malmö
Cedergatan 4

215 67 MALMÖ, SWEDEN
tel: 040 830 14
e-mail

 


Web desing by
Kovach

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moder Christodoli
        Julberätelse

   Efter en lång fasteperiod, en adventstid, är för oss JULNATTENS under en verklighet. Undret att Guds Moder Maria, födde Jesus Kristus vår Frälsare, till världen, detta kan vi läsa om i de olika evangelierna i Bibeln.
   I den lilla staden Nasaret, levde för mycket länge sedan en ung kvinna, som hette Maria. Hon var trolovad med en gammal man, som hette Josef. I det landet där de bodde fanns en kejsare som hette Augustus. Han ville att alla människor skulle betala skatt i den stad som man kom från.. Josef var från Judeen och måste resa en mycket lång väg, förr att komma till en stad som hette Betlehem. På den tiden då Josef och Maria levde, kunde man resa genom att rida på åsna, häst eller om man var mycket rik, på kamel. Josef var en fattig man och ägde nog bara en åsna.
    Josef ville ej lämna Maria ensam i Nasaret, därför att hon väntade på att föda sitt barn. Han tog darför Maria med sig den långa vägen till Betlehem. När de nu närmade sig Betlehem önskade Josef finna ett härbärge, en plats dar de kunde bo under tiden, som de skulle vara i Betlehem. Men eftersom många människor hade kommit för att skattskriva sig, fanns det inte någon som kunde låta dem få ett rum att bo i. Just da kände Maria att hon skulle föda sitt barn. Vad skulle nu Josef göra? Josef fick se ett stall. I detta stal fick Josef och Maria bo tillsammans med djuren. Nu var det dags för Maria att föda sitt barn och då hon hade fött det, lindade hon barnet med linnebindlar, såsom man gjorde förr med de nyfödda barnen också här i Sverige. Barnets säng blev den krubba som djuren åt ur. Maria bäddade ned sitt barn där, för att det inte skulle frysa.
    Inte långt borta från detta stall fanns en äng som kallas Betlehems äng. Där brukade herdar vakta sina får. Också den har natten fanns herdar som vaktade sina får på ängen. men någonting mycket spännande hände herdarna denna natt. Plötsligt fick de se en ängel, som stod framför dem. Herdana blev först mycket rädda. Men ängeln sade till dem, att inte vara rädda. Herdarna undrade säkert varför en ängel hade kommit till dem på ängen. Då berättade ängeln, att någonting mycket underbart hade hänt i Betlehem. Ängeln sade; jag vill berätta för er en stor nyhet, som alla folk kommer att få reda på, en mycket stor glädje. I dag har världens Frälsare, Messias = Kristus, fötts i Betlehem. Medan ängeln berättade för herdarna hur de skulle kunna hitta platsen dar Kristus var född, kom det en hel skara av änglar, och de sjöng en sång: "Ära vare Gud i höjden och frid på jorden, bland människor till vilka Han har behag." Änglarna sjöng en glädjesång, att Gud ville att det skulle vara frid på jorden, bland alla människor.
   När änglarna hade sjungit för herdarna försvann de, och herdarna var ensamma med får. I sin glädje talade de med varandra om att de måste gå till den plats där Messias var född, och de skyndade till stallet i Betlehem. Precis såsom ängeln hade sagt till dem, så hände att de fann det nyfödda barnet, som låg lindat i krubban. Där var också Josef och Maria.
    Nu förstår vi att det Barn som Maria hade fött, var inte ett gossebarn, likt alla andra barn utan att detta Barn var Messias, vår Frälsare, som hade fötts till världen, den första julnatten. Det är denna stora fest, JESU FÖDELSES FEST, JESUFÖDELSEDAG, som vi firar då vi firar JUL.
    När så herdarna hade fått se Kristus och det stora glädjefyllda undret, att Guds Son hade fötts till världen, gick de tillbaka till sina får på ängen, samtidigt som de sjöng i glädje till Gud, för allt som de hade fått vara med om.
    Mycket långt bort från Betlehem fanns några vise män, som kunde mycket om vad stjärnorna på himmelen betyder. Nu hade de sett en stjarna som de aldrig hade sett förut. Då kom de ihåg, att den natt då Messias skulle födas, skulle också en stjärna lysa på himmelen, en stjarna som lyser mycket starkare än alla andra stjärnor. Det var den stjärnan som de vise männen hade sett, och de förstod att Messias var född.
    De vise männen reste nu den långa vägen till Jerusalem, en stad nära Betlehem. Där träffade de en konung som hette Herodes. Då Herodes fick veta om stjärnan blev han mycket rädd. Han visste att Messias skulle bliva en stor konung och var rädd för att han sjalv skulle förlora sin makt. Till de vise männen sade han nu: Försök att leta reda på var Messias är född, för att också jag kan komma och giva mina gratulationer. Men Herodes ville inte se Messias för att han skulle kunna gratulera, utan han ville döda Kristus. Men hur skulle nu de vise mannen hitta stallet i Betlehem? Jo, denna stjärna som följt de vise männen till Jerusalem, borjade nu röra sig på himmelen, och de vise männen följde nu den väg som stjärnan lyste för dem. Plötsligt stanar den. Den ville inte röra sig mera. Då förstod de vise männen, att det maste vara i stallet. Men hur skulle en Konung kunna födas i ett stall? De steg av sina kameler, som de nog hade ridit på den långa vägen, och gick in i stallet. Då såg de Messias ligga i krubban och de tog fram sina gåvor för att giva till den nyfödde, Kristus. De hade med sig guld en symbol för vår kärlek till Kristus och våra medmänniskor. Rökelse en symbol för vår bön och ånger över synden. Myrra en symbol för vår lydnad till Kristus. Detta kan också bliva vår JULGÅVA till Honom, inte bara på JULDAGEN, utan en gåva som vi skal giva till Kristus varje dag. Amen.
 
 
Kontakion for Kristi fodelses fest

 
Kontakion, 3:e tonen

 
Jungfrun föder i dag Honom, som är före all tid, och jorden erbjuder en grotta åt den Otillgänglige. Änglarna lovsjunga med herdarna och de vise följa stjärnan. Ty oss är fött ett litet barn. Han som av evighet är Gud.