Copyright 2006 by
S:t Kyrill och Methodius kyrkan i Malmö
Cedergatan 4

215 67 MALMÖ, SWEDEN
tel: 040 830 14
e-mail

 


Web desing by
Kovach

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristi födelse i ett Serbiskt hem

   
    Förutom ett rikt gudstjänstfirande i samband med Kristi födelse, fins det en del jultraditioner, som bevarats i de serbiska hemmen.
    Tidigt på Julaftonens morgon går far i huset ut i skogen. Där väljer han en ek eller en gren av en ek. Han gör ett korstecken i Faderns och Sonens och Den Helige Andes namn, och med tre slag hugger han av trädet. "Han bar hem "jultradet" och ställer det utanfor huset. På Julaftonens kvall bär fadern in eken i huset tillsammans med halm. Mor och barnen i huset strör vetekorn över honom. Halmen skall föra oss och våra tankar till grottan där Gudabarnet föddes. Eken är trädet som herdarna enligt den muntliga traditionen tog med, för att elda vid krubban och värma det nyfödda barnet. Vid julbönen i kyrkan på Julaftonskväll, välsignas juleken och de troende tar med sig kvistar av den hem. Dessa kvistar säts bakom hemmets ikon och får sitta där under hela året. Halm sprids ut i hemet och får vara kvar där tre dagar. Det är brukligt att familjen intar sin fastemåltid (Julafton är en sträng fastedag, i fall den inte faller på lördag då fastar man på olja) på halmen på golvet. Det händer också att man övernattar på halmen.
    Också valnötter används på ett speciellt sätt. Husfadern kastar tre valnötter mot husets väggar, i Faderns och Sonens och Den Helige Andes namn som symboliserar Den Heliga Treenighetens allestädes närvaro. Ofta kryper barn omkring och letar efter valnöterna, som dom sedan äter upp. Barnen kan gå från hus till hus och sjunga julsånger. De "belönas" ofta med nagån gåva.
    Från Juldagen och hela festtiden igenom hälsar vi varandra med:"Kristus är född!", och man svarar:"Han är sannerligen född!". Fastan bryts efter Juldagens liturgi och matbordet pryds med, bland mycket annat, en julkaka. I kakan bakas in ett mynt och ett litet stycke av jultädet. Husfrun får  köpa tillbacka myntet från den son hitat den i kakan, myntet betrakas som lyckobringande. Den som hittar jul trädet får hämta ved året ut. Det finns många symboliska förklaringar för myntet och julträdet man bakar in i kakan beroende på vilken del av Serbien man kommer från. 
    Det första barnet som gästar hemmet på Juldagen och som kommer med hälsningen: "Kristus är född!", betraktas som en glädjens budbärare. Barnet tages emot som Herren själv och får en julgåva av familjen.
 
 
Troparion for Kristi fodelses fest

 
Troparion, 4:e tonen

 
Din födelse, Kriste vår Gud, har låtit kunskapens ljus uppgå över världen, ty genom den blev stjärnornas tillbedjare av en stjärna lärda att dyrka Dig, Du rättfardighetens Sol, och att känna Dig såsom Soluppgången från höjden. Herre ära vare Dig.