Copyright 2007 by
S:t Kyrill och Methodius kyrkan i Malmö
Cedergatan 4

215 67 MALMÖ, SWEDEN
tel: 040 830 14
e-mail

 


Web desing by
Kovach

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondak glas 8.

Tebi, Bogorodice, vojvotkinji koja se bori za nas, mi, sluge Tvoje, uznosimo pobedne i zahvalne pesme, jer smo se izbavili se od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da Ti kličemo: Raduj se, Nevesto Nenevestna!

AKATIST
PRESVETOJ VLADIČICI
NAŠOJ BOGORODICI
(Blagoveštenski)
 

 
Kondak 1.
 
Tebi, Bogorodice, vojvotkinji koja se bori za nas, mi, sluge Tvoje, uznosimo pobedne i zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da Ti kličemo: Raduj se, Nevesto Nenevestna!
 
Ikos 1.
 
Anđeo prvak bi poslan s neba da kaže Bogorodici: Raduj se! I gledajući Te, Gospode, ovaploćavana bestelesnim glasom, beše zaprepašćen, i stajaše kličući Joj ovo:
Raduj se, Tobom će radost zablistati!
Raduj se, Tobom će prokletstvo iščeznuti!
Raduj se, pozivanje natrag paloga Adama!
Raduj se, izbavljenje Eve od suza!
Raduj se, visino nedostižna za ljudske misli!
Raduj se, dubino nesagledna i za anđelske oči!
Raduj se, jer si presto Cara!
Raduj se, jer nosiš Nositelja svega!
Raduj se, zvezdo koja objavljuje Sunce!
Raduj se, utrobo božanskog ovaploćenja!
Raduj se, jer se tobom obnavlja tvar!
Raduj se, jer Tobom Tvorac postaje dete!
Raduj se, Nevesto Nenevestna!
 
Kondak 2.
 
Sveta, videći sebe u čistoti, smelo govori Gavrilu: tvoja neobična reč izgleda neusvojiva za moju dušu, jer kako govoriš o trudnoći od besemenog začeća, kličući: Aliluja!
 
Ikos 2.
 
Tražeći da sazna nesaznajno znanje, Djeva reče služitelju tajne: reci mi, kako je moguće da se sin rodi od čiste utrobe? On joj odgovori, mada sa strahom, ipak kličući ovako:
Raduj se, poverenice neiskazane odluke!
Raduj se, verna čuvarko onoga što zahteva ćutanje!
Raduj se, početku čuda Hristovih!
Raduj se, jezgro dogmata Njegovih!
Raduj se, lestvice nebeska kojom siđe Bog!
Raduj se, moste koji žitelje zemlje odvodiš sa zemlje na nebo!
Raduj se, čudo, o kome mnogo govore Anđeli!
Raduj se, mnogooplakani poraze demona!
Raduj se, jer si na neiskazan način rodila Svetlost!
Raduj se, jer nikom nisi otkrila kako!
Raduj se, jer prevazilaziš znanje mudrih!
Raduj se, jer obasjavaš razume vernih!
Raduj se, Nevesto Nenevestna!
 
Kondak 3.
 
Sila Svevišnjega oseni onda Bezbračnu radi začeća, i njenu plodnu utrobu pokaza kao divnu njivu za one koji žele da požanju spasenje, pošto oni pevaju: Aliluja!
 
Ikos 3.
 
Pošto je Djeva primila Boga u utrobu, pohita k Jelisaveti. A detence ove, odmah raspoznavši njen pozdrav, obradova se; i uzigravanjem, kao pesmom, klicaše Bogorodici:
Raduj se, lozo neuvenljivog čokota!
Raduj se, sticanje besmrtnog ploda!
Raduj se, jer si čovekoljubivog Zemljodelca obradila!
Raduj se, jer si Roditelja života rodila!
Raduj se, njivo,je si proizvela obilan rod milosrđa!
Raduj se, trpezo, jer nosiš izobilje umilostiljenja!
Raduj se, jer činiš da cveta raj sladosti!
Raduj se, jer spremaš pristanište dušama!
Raduj se, prijatni tamjane molitve!
Raduj se, očišćenje celoga sveta!
Raduj se, Božije blagovoljenje prema smrtnima!
Raduj se, smelosti smrtnih prema Bogu!
Raduj se, Nevesto Nenevestna!
 
Kondak 4.
 
Imajući unutra buru dvoumljivih pomisli, celomudreni Josif se zbuni gledajući, Tebe bezbračnom, Besprekorna, sumnjajući da si se necelomudreno ponela. Ali kada saznadeda je Tvoje začeće od Duha Svetoga, reče: Aliluja!
 
Ikos 4.
 
Čuše pastiri Anđele gde pesmom slave dolazak Hristov u telu, i otrčavši k Njemu kao k Pastiru, videše Ga kao bezazleno Jagnje, othranjeno u Marijinoj utrobi, koju slaveći govorahu:
Raduj se, Majko Jagnjeta i Pastira!
Raduj se, tore razumnih ovaca!
Raduj se, odbrano od nevidljivih neprijatelja!
Raduj se, otvaranje rajskih vrata!
Raduj se, jer se sve nebesko raduje sa zemljom!
Raduj se, jer sve zemaljsko likuje sa nebom!
Raduj se, neućutna usta Apostolâ!
Raduj se, nepobediva smelosti Mučenikâ!
Raduj se, čvrsti oslonče vere!
Raduj se, svetlo poznanje blagodati!
Raduj se, jer se Tobom obukosmo u slavu!
Raduj se, Nevesto Nenevestna!
 
Kondak 5.
 
Ugledavši Bogom vođenu zvezdu, mudraci iđahu za njenom svetlošću, i držeći se nje kao svetionika, njome tražahu moćnoga Cara; i stigavši do Nedostižnog, obradovaše se klicahu Mu: Aliluja!
 
Ikos 5.
 
Videše sinovi Haldejaca na rukama Djeve Onoga što je rukom sazdao ljude, i poznavši u Njemu Gospoda, iako je primio obličje sluge, pohitavše da Mu posluže darovima i da kliču Blagoslovenoj:
Raduj se, Majko Nezalazne Zvezde!
Raduj se, zoro tajanstvenoga Dana!
Raduj se, jer si ugasila peć zablude!
Raduj se, jer osvetljuješ tajne Svete Trojice!
Raduj se, jer nečovečnog mučitelja zbacuješ sa vlasti!
Raduj se, jer si pokazala čovekoljubivog Gospoda, Hrista!
Raduj se, jer oslobađaš od neznabožačke vere!
Raduj se, jer izvlačiš iz mulja nečistih dela!
Raduj se, jer si uklonula klanjanje ognju!
Raduj se, jer izbavljaš od plamena strasti!
Raduj se, Nastvanice vernih ka celomudriju!
Raduj se, radosti svih naraštaja veselje!
Raduj se, Nevesto Nenevestna!
 
Kondak 6.
 
Postavši bogonosni propovednici, mudraci se vratiše u Vavilon, ispunivši Tvoje proroštvo i propovedavši svima Tebe, Hrista, ostaviše Iroda kao bezumnika, koji ne zna pevati: Aliluja!
 
Ikos 6.
 
Obasjavši Egipat svetlošću istine, proterao si tamu laži, jer idoli njegovi popadaše, pošto ne behuu stanju da podnesu Tvoju silu. A oni koji se izbaviše od njih klicahu Bogorodici:
Raduj se, uspravljenje ljudi!
Raduj se, survavanje demona!
Raduj se, jer si moć zablude uništila!
Raduj se, jer si lukavstvo idola izobličila!
Raduj se, more koje si potopilo duhovnog Faraona!
Raduj se, kamenu koji si napojio žedne života!
Raduj se, ognjeni stube, koji pokazuješ put onima što su u mraku!
Raduj se, zaklone sveta, širi od oblaka!
Raduj se, hrano, zameno máne!
Raduj se, služiteljko svete slasti!
Raduj se, zemljo obećana!
Raduj se, iz Tebe teče med i mleko!
Raduj se, Nevesto Nenevestna!
 
Kondak 7.
 
Kad je Simeon imao da se prestavi iz ovog varljivog sveta, Ti si mu bio dat kao detence, a on u Tebi poznade savršenog Boga. Stoga, zadivljen Tvojom neiskazanom mudrošću, on uskliknu: Aliluja!
 
Ikos 7.
 
Tvorac javivši se, pokaza novu tvar nama koji smo postali od Njega. On je proizašao iz besemene utrobe i sačuvao je čistom, kao što je bila, da bismo Je mi, videći čudo, slavili kličući:
Raduj se, cvete neprolaznosti!
Raduj se, venče uzdržljivosti!
Raduj se, jer u Tebi blista praslika vaskrsenja!
Raduj se, jer pokazuješ život anđelski!
Raduj se, drvo koje donosi divan plod kojim se hrane verni!
Raduj se, drvo dobrog hlada, pod koje se sklanjaju mnogi!
Raduj se, jer si nosila u utrobi Putovođu zabludelih!
Raduj se, jer si rodila Izbavitelja zarobljenih!
Raduj se, umilostivljenje pravednoga Sudije!
Raduj se, oproštaju mnogih grehova!
Raduj se, odećo smelosti nagima!
Raduj se, ljubavi koja pobeđuješ svaku žudnju!
Raduj se, Nevesto Nenevestna!
 
Kondak 8.
 
Videći neobično rođenje, udaljimo se od sveta, prenevši um svoj na nebo. Jer se radi toga uzvišeni Bog javi na zemlji, kao smerni čovek, želeći da privuče k visini one koji Mu kliču: Aliluja!
 
Ikos 8.
 
Neopisana Reč sva beše među bićima dole, i nimalo se ne udalji od onih gore. Jer se zbi božansko snishođenje a ne prostorno prelaženje, i rođenje od Djeve koja Boga primi, i koja sluša ovo:
Raduj se, smestište nesmestivog Boga!
Raduj se, vrata uzvišene tajne!
Raduj se, Ti, o kojoj slušajući, nevernici sumnjaju!
Raduj se, nesumljiva pohvalo vernih!
Raduj se, presveta kolesnice Onoga koji počiva na Heruvimima!
Raduj se, predivno obitalište Onoga koji obitava na Serafimima!
Raduj se, jer si suprotnosti ujedinila!
Raduj se, jer si devičanstvo i rođenje sjedinila!
Raduj se, jer se Tobom skide prokletstvo!
Raduj se, jer se Tobom otvori raj!
Raduj se, ključu carstva Hristova!
Raduj se, nado večnih dobara!
Raduj se, Nevesto Nenevestna!
 
Kondak 9.
 
Sva priroda anđelska bi zaprepašćena velikim delom Tvoga očovečenja, jer Onoga koji je kao Bog nepristupan, gledaše kao svima prisutnog čoveka, koji boravi s nama i od svih čuje: Aliluja!
 
Ikos 9.
 
Rečite govornike vidimo kao ribe bezglasne pred Tobom, Bogorodice, jer ne mogu da objasne kako si i devojka ostala i u stanju bila da rodiš. Mi pak, diveći se tajni, sa verom kličemo:
Raduj se, sasude Božije mudrosti!
Raduj se, riznico Njegovog promisla!
Raduj se, jer si pokazala da su mudraci nemudri!
Raduj se, jer si krasnorečivce izobličila kao mutavce!
Raduj se, jer strašni istraživači zaludeše!
Raduj se, jer tvorci basana biše uništeni!
Raduj se, jer rastrgla varljivo mudrovanje Atinjana!
Raduj se, jer puniš mreže ribarâ!
Raduj se, jer izvlačiš iz dubine neznanja!
Raduj se, jer mnoge prosvećuješ znanjem!
Raduj se, lađo onih koji žele da se spasu!
Raduj se, pristanište plovaca života!
Raduj se, Nevesto Nenevestna!
 
Kondak 10.
 
Ureditelj svega, želeći da spase svet, svojevoljno dođe k njemu; i ma da je kao Bog pastir, radi nas se javi kao čovek; jer pozvavši slično sličnim, kao Bog čuje: Aliluja!
 
Ikos 10.
 
Bogorodice Djevo, Ti si tvrđava za devojke i za sve koji Ti pribegavaju, jer Te tako, prečista, ustroji Tvorac neba i zemlje, koji je obitavao u utrobi Tvojoj, i naučio sveda Ti kliču:
Raduj se, stube devičanstva!
Raduj se, vrata spasenja!
Raduj se, čelovođo duhovne obnove!
Raduj se, davaoče božanske dobrote!
Raduj se, jer si preporodila začete sramno!
Raduj se, jer si lišene uma obdarila umom!
Raduj se, jer si uništila upropastitelja duša!
Raduj se, jer si rodila Sejača čistote!
Raduj se, palato besemene udaje!
Raduj se, jer si verne sjedinila sa Gospodom!
Raduj se, divna odgajateljko devojaka!
Raduj se, nevestoukrasiteljko svetih duša!
Raduj se, Nevesto Nenevestna!
 
Kondak 11.
 
Svaka pesma koja se trudi da se rasprostre na mnoštvo milosrđa Tvog, doživljuje poraz, jer kada bismo Ti, Sveti Care, prineli onoliko pesama koliko je peska, ni onda ne bismo učinili ništa dostojno onoga što Ti daješ nama koji Ti kličemo: Aliluja!
 
Ikos 11.
 
Kao svetlonosnu buktinju koja svetli onima što su u tami, vidimo Svetu Djevu. Jer Ona, zapaljujući nematerijalnu svetlost, vodi sve božanskom znanju, prosvećujući um sjajem, a slavi se ovim usklicima:
Raduj se, zraku Duhovnog Sunca!
Raduj se, blistanje Nezalazne Svetlosti!
Raduj se, munjo koja osvetljuješ duše!
Raduj se, jer kao grom zaprepašćuješ neprijatelje!
Raduj se, jer iz tebe izlazi mnogosvetlo prosvećenje!
Raduj se, jer ispunjuješ reku koja obilno teče!
Raduj se, jer živopišeš sliku kupjelji!
Raduj se, jer uklanjaš prljavštinu greha!
Raduj se, banjo, koja umiva savest!
Raduj se, čašo koja toči radost!
Raduj se, mirise Hristovog miomira!
Raduj se, živote tajanstvenog veselja!
Raduj se, Nevesto Nenevestna!
 
Kondak 12.
 
 Pošto uzažele da podari oproštaj starih dugova, približi se sâm onima koji se behu odaljili od Njegove blagodati: i, poderavši obaveznicu, čuje od svih ovo: Aliluja!
 
Ikos 12.
 
Opevajući Tvoj Porod, Bogorodice, mi i Tebe slavimo kao živi hram; jer Gospod, koji sve drži rukom, boravivši uutrobi Tvojoj, osveti Te, proslavi Te, i nauči sve da Ti kliču:
Raduj se, Skinijo Boga Logosa!
Raduj se, jer svetošću prevazilaziš Svetinju nad svetinjama!
Raduj se, Kivote pozlaćeni Duhom!
Raduj se, neiscrpna riznico života!
Raduj se, skupocena kruno pobožnih careva!
Raduj se, časna pohvalo bogobojažljivih sveštenika!
Raduj se, Crkve nepokolebivi stube!
Raduj se, nerazrušiva tvrđavo carstva!
Raduj se, jer se Tobom uzdižu pobedne zastave!
Raduj se, jer se Tobom obaraju neprijatelji!
Raduj se, tela moga isceljenje!
Raduj se, duše moje spasenje!
Raduj se, Nevesto Nenevestna!
 
Kondak 13.
 
O, svehvalna Mati, koja rodi Reč svetiju od svih svetih, primivši sadašnji prinos, izbavi sve od svake napasti, i oslobodi budućih muka sve koji Ti kliču: Aliluja! (vaj kondak se čita tri puta)
 
Ikos 1.
 
Anđeo prvak bi poslan s neba da kaže Bogorodici: Raduj se! I gledajući Te, Gospode, ovaploćavana bestelesnim glasom, beše zaprepašćen, i stajaše kličući Joj ovo:
Raduj se, Tobom će radost zablistati!
Raduj se, Tobom će prokletstvo iščeznuti!
Raduj se, pozivanje natrag paloga Adama!
Raduj se, izbavljenje Eve od suza!
Raduj se, visino nedostižna za ljudske misli!
Raduj se, dubino nesagledna i za anđelske oči!
Raduj se, jer si presto Cara!
Raduj se, jer nosiš Nositelja svega!
Raduj se, zvezdo koja objavljuje Sunce!
Raduj se, utrobo božanskog ovaploćenja!
Raduj se, jer se tobom obnavlja tvar!
Raduj se, jer Tobom Tvorac postaje dete!
Raduj se, Nevesto Nenevestna!
 
Kondak 1.
 
Tebi, Bogorodice, vojvotkinji koja se bori za nas, mi, sluge Tvoje, uznosimo pobedne i zahvalne pesme, jer smo se izbavili se od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da Ti kličemo: Raduj se, Nevesto Nenevestna!
 
 
Molitva Presvetoj Bogorodici
 
O Presveta Bogorodice, Djevo Gospodarice, uzvišenija od Anđelâ i Arhanđelâ, i dragocenija od celokupne tvorevine, veliko udivljenje Anđelâ; visoka propovedi Prorokâ; sveslavna pohvalo Apostolâ, divni ukrase Svetiteljâ; čvrsta tvrđavo Mučenikâ; spasonosna nastavo monahâ; nesustajuće uzdržanje postnikâ; čistoto i slavo devstvenikâ; mudrosti i vaspitanje dece; hraniteljko udovica i siročadi; odećo nagih; zdravlje bolesnih; oslobođenje zarobljenih; tišino moreplovaca; tiho pristanište burom vitlanih; neumorna nastavnice zabludelih; udobni prelaze putnikâ; blagi, odmore trudbenikâ; brza zaštitnice onih u opasnostima; zaklone i utočište uvređenih; nado nadajućih se; pomoćnice oskudnih; nepotrošivo bogatstvo ubogih; svagdašnja uteho ucveljenih; ljubavno smirenje nenaviđenih; spasenje i orođenje s Bogom grešnikâ; silno utvrđenje svih pravoslavnih; nepobediva zaštito i potporo, - Tobom nam, Vladičice, Nevidljivi postade vidljiv; i Tebi, Gospođo, molbu prinosimo mi grešne sluge Tvoje.O, premilostiva i svečudna Carice umne svetlosti, Ti si nam rodila Cara Hrista Boga našeg, Životodavca svih, Tebe što je nebesko slavi, i što je zemljasko hvali. Ume anđelski; zvezdo svetozarna; najsvetija među svetima; carice caricâ; vladarko svih tvari; Djevice bogolika; nevesto čista; palato Presvetog Duha; ognjeni prestole Cara nevidljivog; kivote nebeski; nositeljko Logosa Božijeg; kolesnice plamenolika; počivalište živoga Boga; neizrecivi sastave tela Hristova; gnezdo Orla nebeskog; grlice bogoglasna; golubice krotka, tiha i nezlobiva; bezdno milosti koja rastura oblak gneva Božjeg; dubino neizmerna; tajno neizraziva; čudo nesaznajno; nerukotvorena Crkvo jedinog Cara svih vekova; kade miomirisni; skerlete skupoceni; porfiro bogotkana; raju duševni; šibljiko živonosnog drveta; cvete prekrasni koji si nam iscvetao nebesku radost; grozde spasenja našeg; čašo Cara Nebeskog u kojoj se izmeša od Duha Svetog vino neiscrpne blagodati; posrednice zakona; početku istinite vere Hristove; stube nepokolebivi; pomore jeretikâ; maču jarosti Božije na bogoprotivnike; strahu đavolima; pobedo u bitkama; istinska čuvarko svih hrišćana, i sigurno spasenje celoga sveta! O, svemilostiva Gospođo, Djevo Vladarko Bogorodice, usliši nas koji Ti se molimo, i pokaži milost Svoju na ljudima Tvojim; moli Sina Svog da se izbavimo od svakoga zla; i obitelj našu, i svaku obitelj, i grad, i zemlju vernih, i ljude koji pobožno pribegavaju i priznaju sveto ime Tvoje sačuvaj od svake napasti, pogibije, gladi, zemljotresa, poplave, požara, mača, najezde tuđinaca, i međusobnog rata, od svake bolesti i od svake bede, da ni bolest, ni pretnje, ni pomor, niti ikakav gnev Božji ne tamane sluge Tvoje, nego nas čuvaj i spasavaj milošću Svojom, Gospođo, koja se moliš za nas; i podaj nam uvek pogodno vreme za napredovanje useva. Pomogni, podigni i pomiluj, svemilostiva Gospodarice, one što su u raznim opasnostima i nevoljama. Opomeni se slugu Tvojih, i ne prezri suze i uzdahe naše; i obnovi nas blagošću milosti Svoje, da bismo se, našavši u Tebi pomoćnicu, s blagodarnošću tešili. Sažali se, Gospođo prečista, na nemoćne ljude Svoje, nado naša: rasejane saberi, zabludele na pravi put izvedi, otpale od blagočestive otačke vere opet povrati, starost podrži, mladež nauči, decu vaspitaj; i proslavi one koji Tebe slave; naročito pak Crkvu Sina Svog čuvaj i brani u sve dane. O, milostiva i svemilostiva Carice neba i zemlje, Bogorodice Prisnodjevo, posredovanjem Svojim pomiluj i spasi blagoverni i hristoljubivi rod naš i sve pravoslavne hrišćane, čuvajući ih pod okriljem milosti Svoje; zaštiti ih česnom rizom Svojom, i moli Hrista Boga našeg koji se iz Tebe ovaplotio bez semena, da nas naoruža nebeskom silom protiv svih vidljivih i nevidljivih neprijatelja naših, protiv tuđinaca i sunarodnika naših koji ustaju na nas i na veru našu pravoslavnu. Spasi i pomiluj, Gospođo, preosvećenog episkopa i oca našeg (ime), sveštenike i đakone, i sav klir crkveni, i sve pravoverne ljude, koji se klanjaju i mole pred česnom ikonom Tvojom; pogledaj na sve nas pogledom milostive pomoći Tvoje; podigni nas iz dubine grehovne, i prosveti oči srca da gledaju na spasenje; milostiva nam budi ovde; i na Strašnom sudu umoli za nas Sina Svog; one sluge Tvoje što su se u pobožnosti prestavili iz ovog života (imena), uvrsti u večnom životu sa Anđelimâ i Arhanđelimâ i sa svima Svetima da stanu s desne strane Sina Tvog i Boga; i molitvom Svojom udostoj sve pravoslavne hrišćane da sa Hristom žive, i da se u nebeskim naseljima naslađuju radosti anđelske. Jer si Ti, Gospođo, slava nebeskih i nada zemaljskih bića. Ti si naša nada, i zaštitnica svih koji Ti pribegavaju i traže Tvoju svetu pomoć; Ti si naša usrdna molitvenica pre Sinom Tvojim i Bogom našim; Tvoja materinska molitva može mnogo da utiče na Njega; i po Tvome zastupništvu usuđujemo se pristupati prestolu blagodati presvetih i životvornih Tajni Njegovih, iako smo nedostojni. Stoga, gledajući na ikoni svečesni lik Tvoj i kako na rukama Svojim držiš Svedržitelja, mi se grešni radujemo, i sa umiljenjem pripadamo, i s ljubavlju je celivamo, očekujući, Gospođo, da pomoću Tvojih svetih bogoprijatnih molitava dostignemo beskonačni život, i nepostiđeni stanemo na dan Suda s desne strane Sina Tvog i Boga našeg, slaveći Ga zajedno sa bespočetnim Ocem i presvetim i blagim i životvornim i jedinosušnim Duhom kroza sve vekove. Amin.
 
 
Molitva 2.
Presvetoj Bogorodici
 
Svemoćna, prečista Gospođo, Vladičice, Bogorodice, primi od nas nedostojnih slugu Tvojih ove česne darove, koji samo Tebi priliče. Ti si se pokazala izabrana u vascelom rodu ljudskom, i uzvišenija od svih nebeskih i zemaljskih stvorenja, jer Tebe radi Gospod sila bi s nama, i Tobom poznasmo Sina Božjeg i udostojismo se svetog Tela Njegovog i prečiste Krvi Njegove. Stoga si u svim naraštajima blažena Ti, Bogoblažena, koja si svetlija od Heruvimâ i uvaženija od Serafimâ. I sada, sveslavna Presveta Bogorodice, ne prestaj moliti se za nas, nedostojne sluge Tvoje, da se izbavimo od svakog skupa nečastivog i od svake napasti, i da se sačuvamo nepovređeni od svakog otrovnog napada đavolskog; i sve do kraja nas molitvama Tvojim očuvaj neosuđene, da, spasavani Tvojom pomoću i posredovanjem, za sve uznosimo slavu, hvalu, blagodarnost i poklonjenje Jednome u Trojici Bogu i Tvorcu svih, sada i uvek i kroza sve vekove. Amin.
 
 
Molitva Gospodu našem Isusu Hristu
 
O veliki Care, Svedržitelju, milostivi Gospode, Isuse Hriste Bože moj, evo ja mnogogrešni predlažem kao molitvenicu pred Tobom Majku Tvoju svebesprekornu, prečistu Gospođu, Djevu Bogorodicu i Vladateljku svemilostivu, u vascelom svetu molitvenicu za rod hrišćanski, koja nam je Tebe Hrista Boga našeg rodila telom zbog neiskazane milosti Tvoje prema nama. Stoga, radi molitava Njenih, Gospode Isuse Hriste Bože naš, pokaži na meni ubogom veličinu, blagodat i milost Svoju; podari mi oproštaj grehova, i udostoj me da budem naslednik Carstva Tvog sa svima Svetima kroza sve vekove. Amin.