Serbiska Ortodoxa Kyrkoförsamlingen S:t. Kyrillo och Methodius - Malmö

Organisationsnr. 846001-4676

Postgiro  894759-0

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2006-2007 by
S:t Kyrill och Methodius kyrkan i Malmö
Cedergatan 4

215 67 MALMÖ, SWEDEN
tel: 040 830 14
e-mail


Web desing by
Kovach

 

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nyheter


 Heliga Konstantin och Helena de apostlalika 

03.juni/21.maj


Vilka var då de Heliga Konstantin och Helena? Konstantin var barn till kejsarinnan Helena och kejsaren Konstantius. Kejsaren hade fler barn från ett annat äktenskap men med Helena hade han bara ett, Konstantin. För att denne skulle erövra kejsarmakten i Romarriket fick han utkämpa två slag. Vid det ena slaget drabbades Konstantin av rädsla inför motståndarhären. Men vid slaget uppenbarades sig plötsligt, under fullt dagsljus, ett strålande kors omgivet av stjärnor. På korset stod det skrivet med bokstäver: "I detta tecken skall Du segra". Styrkt av detta beordrade Konstantin att man skulle tillverka ett kors likt det han hade sett och att det skulle bäras framför armén. Genom korsets kraft vann han så en ärorik seger, trots att motståndararmén var större. Omedelbart efter detta presenterade Konstantin sitt fridedikt i Milano 313, som gjorde slut på den långa kristendomsförföljelse i Romarriket. Efter detta flyttade han Romarrikets huvudstad från Rom till en ny stad som fick namn efter honom, Konstantinopel.

Vid den tiden blev Konstantin sjuk och man konstaterade att han hade fått spetälska. Hednaprästerna rekommenderade honom att bada i blod från slaktade barn, men det ville han inte göra. Då uppenbarade sig apostlarna Petrus och Paulus för honom och uppmanade honom att söka upp en biskop Sylvester som skulle hela honom. Detta gjorde också Konstantin och biskopen berättade för honom om den kristna tron och döpte honom. Då Konstantin klev upp ur vattnet efter dopet så hade spetälskan försvunnit och han var botad.

Konstantin uppträdde också som försvarare av den rena kristna tron då han kallade samman det första s.k. ekumeniska konciliet i Nicea år 325.

Konstantins mor, kejsarinnan Helena, var också en hängiven kristen. Hon besökte Jerusalem och återfann där Kristi dyrbara kors och lät över denna plats bygga Uppståndelsekyrkan. Hon lät också bygga många andra kyrkor i det Heliga Landet.

Den Heliga Helena insomnade år 327 i en ålder av 80 år och den Helige Konstantin insomnade år 337 i Nikomedia. Hans kropp begravdes i de Heliga Apostlarnas kyrka i Konstantinopel. Deras minne firas i den Ortodoxa kyrkan den 21 maj, gamla stilens kalender, varje år.


Apostlafastan
 


Efter påsk råder en enorm glädje, för att vår Herre Jesus Kristus är uppstånden och då glädjes vi med och i honom. Under den här perioden fastar vi inte: ”Men det skall komma en tid då brudgummen tas ifrån dem, och på den tiden skall de fasta.” (Luk 5:35).

Apostlarnas fasta börjar 04 juni och avslutas med S:t Petrus och S:t Paulus högtid. Apostlarnas fasta inträffar efter Kristi himmelfärd, alltså när Jesus inte längre finns på jorden. Jakob av Edessa som avled år 708 sade att vi inte vet hur denna fasta kom till vår kyrka. Han säger dock att det är möjligt att den kommer av att Johannes lärjungar ifrågasatte Jesus lärjungar angående varför de inte fastade. På det svarade Jesus: "Inte kan ni väl få bröllopsgästerna att fasta, så länge brudgummen är hos dem? Men det skall komma en tid då brudgummen tas ifrån dem, och på den tiden skall de fasta." Luk 5:34-35 (Brudgummen=Jesus) Efter detta anses det att apostlarna fastade, men även för att förbereda sig inför det stora uppdraget och finna styrka att förkunna och sprida evangeliet om Jesus Kristus runt om i världen vilket krävde bön och fasta.

Efter bön och fasta gav sig apostlarna ut i världen och predikade Jesus Kristus budskap, man kan läsa om apostlarnas arbete i Apostlagärningarna och om hur evangeliet om Jesus spreds till alla världens folk. Petrus är en centralfigur i första delen av Apostlagärningarna och Paulus i den andra. Petrus hette Simon men fick namnet Petrus av Jesus. Petrus betyder klippa och Jesus ville med detta namn visa alla att Petrus skulle bli en stadig ledare för de övriga lärjungarna. Jesus sa: ”Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min församling, och helvetets portar skall inte få makt över den. Jag skall ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden skall vara löst i himlen”(Matt 16:18-19).

Paulus (ursprungliga namn Saul) var på väg till Damaskus för att förfölja kristna, men mötte den uppståndne Jesus på vägen dit, i det ögonblicket blev hans liv förändrat. Han blev en viktig person i spridandet av kristendomen till Europa och blev en av dem som fick undervisa de nya församlingarna och uppmana dem till goda gärningar, styrka i tro och uthållighet i prövning. Han genomförde missionsresor för att grunda nya församlingar och för att uppmuntra de kristna i deras nyvunna tro. Paulus är en av kyrkans mest framträdande missionärer.

Jesus handlade genom apostlarna och hjälpte dem på deras väg! Han sade ”utan mig kan ni ingenting göra”. Må deras böner vara med oss! Amin.

 

Bidrag för köp av kyrkans mark

  Namn Belopp
1 N.N. 103000
2 Marjan i Slađana Dragićević 100000
3 Davidshalls Begravningsbyrå 67000
4 SKUD "Sitan vez" Malmö 45500
5 Ćutic Dragutin 30000
Se hela listan   

CHRIST IS RISEN !!!

 

Patriarchal Pascha Encyclical 2016

 


JULHÄLSNING

 

Nativity Encyclical 2012


LOKALLKYRKORNA

Den ortodoxa kyrkan består ett antal lokalkyrkor

De bysantinska kyrkorna:
Konstantinopels ekumeniska patriarkat
Alexandrias patriarkat
Antiokiens patriarkat
Jerusalems patriarkat
Moskvas patriarkat
Serbiens patriarkat
Rumäniens patriarkat
Bulgariens patriarkat
Georgiens (Grusiens) ortodoxa kyrka
Cyperns ortodoxa kyrka
Greklands ortodoxa kyrka
Polens ortodoxa kyrka
Albaniens ortodoxa kyrka
Tjeckiens och Slovakiens ortodoxa kyrka
Finlands ortodoxa ärkebiskopsdöme
Estlands apostoliska ortodoxa kyrka
Ortodoxa kyrkan i Amerika
Japans ortodoxa kyrka

De orientaliska kyrkorna:
Koptiska ortodoxa kyrkan (Egypten)
Etiopiska ortodoxa kyrkan
Armeniska ortodoxa kyrkan
Syrisk-ortodoxa kyrkan
Indiens ortodoxa kyrka

 
 

HITTA EN ORTODOX
KYRKA I SVERIGE

Sök på 
http://www.rafen.net/hemsida/index.html