Serbiska Ortodoxa Kyrkoförsamlingen S:t. Kyrillo och Methodius - Malmö

Organisationsnr. 846001-4676

Postgiro  894759-0

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2006-2007 by
S:t Kyrill och Methodius kyrkan i Malmö
Cedergatan 4

215 67 MALMÖ, SWEDEN
tel: 040 830 14
e-mail


Web desing by
Kovach

 

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nyheter


 

3E SÖNDAGEN I STORA FASTAN

KORSHYLLANDET


Denna tredje söndag i Stora Fastan högtidlighåller vi det värdefulla och livgivande korset av vår Herre och Frälsare  Jesus Kristus. Denna söndag innebär en särskild vördnad av korset som påminner och förbereder oss att bevara minnet av korsfästelsen under stilla veckan, men det påminner oss också under hela fastan att vi är korsfästa med Kristus.

 Ap. Hebr. 4:14-5:6   Ev. Mark 8:34-9:1

 

Troparion, 1:ta tonen

Fräls, o Herre, Ditt folk och välsigna Din arvedel. Giv Din kristenhet seger över motståndarna, och bevara Ditt herravälde med Ditt Kors.


2A SÖNDAGEN I STORA FASTAN-HL.GREGORIOS PALAMAS


Denna söndag är tillägnad Helige Gregorios Palamas   Hl. Gregorios Palamas

Hl. Gregorios Palamas föddes i Konstantinopel 1296 och dog 1396.  Hl. Gregorios blott 20 år gammal drog sig undan till Mont Athos 1316  och blev novis i Vatopedi kloster, han blev efter en tid  munk och fortsatte sitt asketiska liv där. Gregorios var sedan en tid i  Stora Lavra St Athanasius the Athonite på Mont Athos, där han hjälpte till  i Trapezan (matsalen) och även i kyrkan som kantor. Han önskade ägna sig mer till bön och askes och drog sig undan till en skete kallad Glossia, där han undervisade i det gamla bruket av mental bön som kallas ”bön i hjärtat” eller Hesykasm. Efter ha lämnat Mont Athos blev han sedan Ärkebiskop av Thessaloniki och känd som en framstående teolog av Hesykasm. Några av hans verk är samlade i Filokalian.

 


1:a SÖNDAGEN I STORA FASTAN-ORTODOXINS SEGER


Ortodoxins Seger  firas den första söndagen i början av den Stora Fastan sex söndagar före Påsk i vår liturgiska kalender. Denna högtid hålls i minnet efter den slutgiltiga slaDen Ortodoxa söndagen-Ortodoxins Segerget över alla heresier,  ikonoklasmen och återställandet/restaureringen av ikonerna i de ortodoxa kyrkorna. Ikonstriden är den sista striden mot alla de oräkneliga heresier som den tidiga Kyrkan hade att formulera sig emot för att överhuvudtaget överleva. Denna ”debatt” runt betydelsen av de Heliga Ikonerna och dess användning i Liturgin drogs ut över ett sekel,  från ca 726-843 eft.K. . Denna historiska period  är känd som,  kontroversen över ikonoklasmen. Det var under en tid av stor politisk instabilitet. Kyrkan hade under denna period många  martyrer och bekännare för tron, män och kvinnor som vägrade att ge upp den Guds inspirerade läran och traditionen av de heliga fäderna. Slutresultatet blev den slutliga Ortodoxa segern över heresier i  Synoden i Konstantinople 843 då   kyrkan och staten etablerade permanent de heliga ikonerna i kyrkorna. Den första söndagen i Stora Fastan  förrättades  då som ”Triumph of Orthodoxy” i Stora kyrkan Hagia Sofia i Konstantinopel. Än i dag firar vår kyrka denna seger genom välsigna Gud och även de helgon och martyrer som innerligt och fast stödde den ortodoxa kristna tron.


Böner under stora fastan


  

Öppna för mig botens dörrar, o Livgivare. Ty i morgongryningen ilar min själ till Ditt heliga tempel, då det kroppens tempel den bär är helt förorenat. Men rena det Du såsom Förbarmare med Din barmhärtiga nåd.

O Gudaföderska, led mig på frälsningens väg, ty med skamliga synder har jag fläckat min själ och i lättja har jag förlösat mitt liv. Bevara mig från all orenhet genom Dina förböner.

Gud, var mig nådig efter Din godhet; utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet.

När jag tänker på myckenheten av de synder jag begått, darrar jag eländige för domens förskräckliga dag. Men i förtröstan på Din barmhärtighets nåd ropar jag till Dig såsom David: Gud var mig nådig efter Din godhet.

 


Bidrag för köp av kyrkans mark

  Namn Belopp
1 N.N. 103000
2 Marjan i Slađana Dragićević 100000
3 Maximus 98000
4 SKUD "Sitan vez" Malmö 45500
5 Ćutic Dragutin 30000
Se hela listan   

CHRIST IS RISEN !!!

Patriarchal Pascha Encyclical 2018


JULHÄLSNING

 

Patriarchal Nativity Encyclical 2018


LOKALLKYRKORNA

Den ortodoxa kyrkan består ett antal lokalkyrkor

De bysantinska kyrkorna:
Konstantinopels ekumeniska patriarkat
Alexandrias patriarkat
Antiokiens patriarkat
Jerusalems patriarkat
Moskvas patriarkat
Serbiens patriarkat
Rumäniens patriarkat
Bulgariens patriarkat
Georgiens (Grusiens) ortodoxa kyrka
Cyperns ortodoxa kyrka
Greklands ortodoxa kyrka
Polens ortodoxa kyrka
Albaniens ortodoxa kyrka
Tjeckiens och Slovakiens ortodoxa kyrka
Finlands ortodoxa ärkebiskopsdöme
Estlands apostoliska ortodoxa kyrka
Ortodoxa kyrkan i Amerika
Japans ortodoxa kyrka

De orientaliska kyrkorna:
Koptiska ortodoxa kyrkan (Egypten)
Etiopiska ortodoxa kyrkan
Armeniska ortodoxa kyrkan
Syrisk-ortodoxa kyrkan
Indiens ortodoxa kyrka

 
 

HITTA EN ORTODOX
KYRKA I SVERIGE

Sök på 
http://www.rafen.net/hemsida/index.html