Serbiska Ortodoxa Kyrkoförsamlingen S:t. Kyrillo och Methodius - Malmö

Organisationsnr. 846001-4676

Postgiro  894759-0

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2006-2007 by
S:t Kyrill och Methodius kyrkan i Malmö
Cedergatan 4

215 67 MALMÖ, SWEDEN
tel: 040 830 14
e-mail


Web desing by
Kovach

 

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nyheter


DEN BLINDFÖDDES SÖNDAG


Gospel läsning: John 9,1-38. 

Efter Midfeast kom Herren Jesus Kristus till templet igen och lärde de människor som kom till honom.Efter att ha lämnat templet, öppnade han ögonen på en man ", som var blind från hans födelse.

Miraklet som beskrivs i dagens evangelium är ännu mer anmärkningsvärt än det kan verka vid första. St Basil och andra fäder säger att detta inte var bara en fråga om att ge syn för en blind man är född med ögon som inte fungerade, men att någon som inte hade några ögon alls! Den andra Exapostilarion för denna söndag säger, "Längs vägen hittade vår Frälsare en man som saknade både syn och ögon ...".

Evangeliet säger: "Eftersom världen började var det inte hört att någon människa öppnade ögonen på en som är född blind". Det finns exempel i det gamla (Tobit 2:17) och nya (Mark 8:22-26) Testamentet för blinda får syn, men detta är något helt motstycke.

Frälsaren placerade lera i mannens tomma hylsor och bad honom att tvätta i den pool av Siloam. När han lydde dessa instruktioner, blev ögon lera levande ögon!


Kristi himmelsfärds dag


Kristi himmelsfärds dag är inom kristendomen den dag då Jesus efter återuppståndelsen enligt Nya Testamentet lämnade jorden och fördes upp till himlen inför elva av apostlarna. Dagen infaller 39 dagar (den 40:e dagen) efter påskdagen. Den liturgiska färgen är vit på den här dagen.

Jag skall sända er vad min fader har lovat. Men ni skall stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden.’ Han tog dem med sig ut ur staden bort mot Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem. Medan han välsignade dem lämnade han dem och fördes upp till himlen. De föll ner och hyllade honom och återvände sedan till Jerusalem under stor glädje. Och de var ständigt i templet och prisade Gud.Amen."         Luka 24: 49;53


Kristi himmelsfärds dag har firats sedan mitten av 300-talet
.

Troparion i 4:e tonen

Du uppfor i härlighet, Kriste vår Gud, sedan Du glatt lärjungarna med löftet om den Helige Ande och genom välsignelsen befästat dem i tron att Du är Guds Son, världens Återlösare.

Kontakion i 6:e tonen

Ner Du uppfyllt rådslutet angående oss och förenat det jordiska med det himmelska uppfor Du i härlighet, Kriste, vår Gud, i det Du ingalunda skiljer Dig utan oskiljaktigt förbliver hos oss, ropar Du till dem som älska Dig: "Jag är med eder och ingen varde mot eder."

 


Bidrag för köp av kyrkans mark

  Namn Belopp
1 N.N. 103000
2 Marjan i Slađana Dragićević 100000
3 Maximus 98000
4 SKUD "Sitan vez" Malmö 45500
5 Ćutic Dragutin 30000
Se hela listan   

CHRIST IS RISEN !!!

Patriarchal Pascha Encyclical 2018


JULHÄLSNING

 

Patriarchal Nativity Encyclical 2018


LOKALLKYRKORNA

Den ortodoxa kyrkan består ett antal lokalkyrkor

De bysantinska kyrkorna:
Konstantinopels ekumeniska patriarkat
Alexandrias patriarkat
Antiokiens patriarkat
Jerusalems patriarkat
Moskvas patriarkat
Serbiens patriarkat
Rumäniens patriarkat
Bulgariens patriarkat
Georgiens (Grusiens) ortodoxa kyrka
Cyperns ortodoxa kyrka
Greklands ortodoxa kyrka
Polens ortodoxa kyrka
Albaniens ortodoxa kyrka
Tjeckiens och Slovakiens ortodoxa kyrka
Finlands ortodoxa ärkebiskopsdöme
Estlands apostoliska ortodoxa kyrka
Ortodoxa kyrkan i Amerika
Japans ortodoxa kyrka

De orientaliska kyrkorna:
Koptiska ortodoxa kyrkan (Egypten)
Etiopiska ortodoxa kyrkan
Armeniska ortodoxa kyrkan
Syrisk-ortodoxa kyrkan
Indiens ortodoxa kyrka

 
 

HITTA EN ORTODOX
KYRKA I SVERIGE

Sök på 
http://www.rafen.net/hemsida/index.html