Serbiska Ortodoxa Kyrkoförsamlingen S:t. Kyrillo och Methodius - Malmö

Organisationsnr. 846001-4676

Postgiro  894759-0

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2006-2007 by
S:t Kyrill och Methodius kyrkan i Malmö
Cedergatan 4

215 67 MALMÖ, SWEDEN
tel: 040 830 14
e-mail


Web desing by
Kovach

 

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nyheter


Julfastan


I Ortodoxa Kyrkan firar vi inte advent på samma sätt som i väst. Vi har, istället, julfastan som varar från 15/11 till och med liturgin på juldagen. Det är med Kristi Födelse (som jul egentligen ju heter) som med Påsk; att vi förbereder oss inför helgen genom att rena våra sinnen och genom att be.

När man i väst tänker på “fasta” eller “askes” kan man omedelbart börja associera till sådana koncept som “späka”, “straff”, “mea-culpa” eller “självplågeri”. Man har set bilder på asketer som piskar sig blodigt, som sitter på en spikmatta eller som låter bli helt att äta eller dricka.

Fasta är inte lika med smärta för oss. Fasta är inte heller lika med svält. Fasta är tiden för bön. “Fasta utan bön är djävulens fasta,” säger fäderna. Djävulen äter aldrig mat heller, och han ber aldrig. Vi låter bli viss mat för att kunna be mer.

Om man bara ser till maten har man missat merparten av vad fastan handlar om. Fastan handlar om att förbruka mindre av jordens resurser. Vi låter bli kött och mjölkprodukter bland annat under fastan, och dessa är mycket mer resurskrävande än vegetabiliska produkter. De är arbetsintensiva matkällor. De är lyxiga.

Genom att äta enkel mat, mindre mat, lättlagad mat visar vi att all mat har ett enda syfte: att göra livet med Gud möjligt. Mat, liksom hela skapelsen, är inget självändamål, bara ett underlag för vårt liv med Gud.

Vi äter paradisets mat – maten som människan åt innan fallet. Den maten räckte gott och väl för människan som gick med Gud i paradiset. Dit vill vi igen.

Fastan är till för att bereda mer plats åt bön. Du skall förbereda dig inför kommunion med Gud. Fastan är till för att skapa förutsättningarna för att du skall kunna få störst vinning utav att du firar Kristi människoblivande (eller vilken fest det nu handlar om); för att du skall kunna förändras av Kristi Kropp i kommunionen.

Under fastan avstår vi även underhållning såsom biograf, teater, filmer, facebook, dataspel, skvallertidningar, sport, TV och annat som tar upp vår tid och mentala energi. Rena ditt sinne! Inget av de ovannämnda är fel i sig. Men genom att fasta börjar du inse att inget av de ovannämnda kan ge dig evigt liv heller.

Askes (grekiska för träning) går ut på en mängd metoder (ordet METOD kommer från grekiska: meta [= med] + odos [=stig]; alltså den gemensamma stigen). Tillsammans blir vi frälsta genom den gemensamma vägen. Vi fastar på samma sätt som hela kyrkan därför att det är bara tillsammans med hela kyrkan som vi kan bli frälsta.

Synd är också som en stig. Synd är som när alla har gått samma väg över gräsmattan och marken har till och med sjunkit ner något. Den som går där för första gången går på samma plats därför att det är lättast där. Gräset växer inte där. Foten hittar stigen utan att man ens tänker på det.

Vi måste gå på nya stigar, trampa ner gräset och marken där istället. Vi måste gå den vägen som inte är styrd av begär till mat, begär till pengar, begär till högmod eller vadsomhelst förutom Gud. När vi trampar ner gräset, när vi har gått på stigen tillräckligt mycket blir det naturligt för oss. Fastan är en tid att öva ödmjukhet, stillhet, självbehärskning, vaksamhet.

 

Träder i templet av de mest

 heliga Jungfru Maria.

04.december/21.november


När Jungfru Maria fyllt tre år Hennes fromma föräldrar beredda att uppfylla sina löften. De kallade samman sina släktingar, inbjudna vänner i samma ålder som deras dotter, klädde henne i hennes finaste kläder och tillsammans med folk sjungande psalmer, förde de henne till templet i Jerusalem att vara vigd åt Gud. Hennes vänner och Maria själv gick med brinnande ljus i händerna. Ledda av översteprästen, prästerna, sjungande psalmer, kom ut ur templet för att möta dem.
Joachim och Anna kom med vördnadsfulla böner som Maria till det första steget i den trappa som leder till templet. Denna trappa hade femton höga steg, efter antalet av psalmer som prästerna sjöng vid inträdet i templet.
Där klättrade den treåriga Maria själv de höga stegen utan hjälp. På toppen mötte och välsignade översteprästen henne som han alltid gjorde med alla som kom att bli vigda åt Gud. Sedan, med inspiration av den helige Ande ledde han henne in i det allra heligaste. Detta var den heligaste platsen i templet. Ingen hade rätt att gå in där utom honom, och han gjorde det bara en gång om året. Den Helige Ande upplyste översteprästen med den kunskap som Maria, den valda unga flickan, var värdig att gå in i den heligaste platsen. Hon var ämnad av Gud för att bli mor till Guds Son, som skulle öppna vägen för alla människor in i himmelriket.
Efter att ha uppfylld sitt löfte, återvände Joachim och Anna hem, och Maria stannade för att bo i templet. Där  hon med andra unga kvinnor studerade Guds lag och hantverk. Hon bad , läste den heliga Skrift, och fastade strikt. Maria levde i Guds tempel i omkring elva år, växte djupt fromhet i allt var undergiven till Gud, och var oerhört ödmjuk och flitig.
Den Allraheligaste Maria bestämde sig för att viga hela sitt liv till en Gud. För detta, lovade hon att hon aldrig skulle gifta sig, det hon skulle förbli oskuld för evigt. Den Helige Ande och heliga änglar skyddade den gudfruktiga unga flickan.
Träder i templet av de mest heliga Jungfru Maria firas i den heliga ortodoxa kyrkan på det 21: a november. Denna dag anses vara en stor helig dag, som i psalmer i Kyrkan kallas förebud om Guds goda vilja mot mannen. Från och med denna heliga dag, börjar vi sjunga "Kristus är född ..." under Matins.
 

Troparion i 4:e tonen

Idag är begynnelsen av Guds välbehag och förutsägelsen om människornas frälsning. I Guds tempel visar sig Jungfrun öppet och förutförkunnar Kristus för alla. Låtom även oss ropa till Henne med hög röst: Gläd Dig, Uppfyllelse av Skaparens rådslut.

Kontakion i 4:e tonen

Frälsarens allrarenaste tempel, dyrbaraste gemaket och Jungfrun, Guds härlighets heliga skattkammare, föres idag in i Herrens Hus, medförande den gudomlige Andes nåd. Hennes besjunga Guds änglar, Hon är det himmelska Tabernaklet.

Bidrag för köp av kyrkans mark

  Namn Belopp
1 N.N. 153000
2 Marjan i Slađana Dragićević 100000
3 Davidshalls Begravningsbyrå 92000
4 SKUD "Sitan vez" Malmö 45500
5 Ćutic Dragutin 30000
Se hela listan   

CHRIST IS RISEN !!!

Patriarchal Pascha Encyclical 2018


JULHÄLSNING

 

Patriarchal Nativity Encyclical 2018


LOKALLKYRKORNA

Den ortodoxa kyrkan består ett antal lokalkyrkor

De bysantinska kyrkorna:
Konstantinopels ekumeniska patriarkat
Alexandrias patriarkat
Antiokiens patriarkat
Jerusalems patriarkat
Moskvas patriarkat
Serbiens patriarkat
Rumäniens patriarkat
Bulgariens patriarkat
Georgiens (Grusiens) ortodoxa kyrka
Cyperns ortodoxa kyrka
Greklands ortodoxa kyrka
Polens ortodoxa kyrka
Albaniens ortodoxa kyrka
Tjeckiens och Slovakiens ortodoxa kyrka
Finlands ortodoxa ärkebiskopsdöme
Estlands apostoliska ortodoxa kyrka
Ortodoxa kyrkan i Amerika
Japans ortodoxa kyrka

De orientaliska kyrkorna:
Koptiska ortodoxa kyrkan (Egypten)
Etiopiska ortodoxa kyrkan
Armeniska ortodoxa kyrkan
Syrisk-ortodoxa kyrkan
Indiens ortodoxa kyrka

 
 

HITTA EN ORTODOX
KYRKA I SVERIGE

Sök på 
http://www.rafen.net/hemsida/index.html