Serbiska Ortodoxa Kyrkoförsamlingen S:t. Kyrillo och Methodius - Malmö

Organisationsnr. 846001-4676

Postgiro  894759-0

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2006-2007 by
S:t Kyrill och Methodius kyrkan i Malmö
Cedergatan 4

215 67 MALMÖ, SWEDEN
tel: 040 830 14
e-mail


Web desing by
Kovach

 

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nyheter


Vår Allraheligaste Härskarinna, Gudaföderska och ständiga Jungfru Marias födelse

21.september/08.september 


Din födelse, o Gudaföderska och Jungfru, har förkunnat glädje för hela världen. Ty från Dig strålar rättfärdighetens Sol fram, Kristus vår Gud. Då han löste förbannelsen gav han välsignelse, och då han upphävde döden gav han oss evigt liv.

- Apolytikon för Gudaföderskans födelse, ton 4.

Herrens frälsningsplan förutsatte att Maria, hon som skulle bli Guds Moder, sade sitt ”ja” vid ärkeängeln Gabriels besök hos henne vid bebådelsen som vi kan läsa om i Luk 1:26-38. Maria hade själv fötts av föräldrar, Joakim och Anna, som inte kunde få barn för de var ofruktsamma. Detta var en stor skam när det begav sig, eftersom ofruktsamhet var förknippat med synd i familjen, och som man inte hade gjort upp med. Så var inte fallet, och Joakim och Anna bad ivrigt till Gud om att få ett barn – skulle de få det skulle de skänka det till Gud som tacksägelse. Gud hörde deras bön, och Anna blev havande med Maria. Som tack för att de fått sina böner besvarade lät de Maria bo i templet där hon kunde be och tjäna Gud dag och natt, likt profetissan Hanna som står omnämnd i Luk 2:36-38. Kyrkan sjunger såhär om detta:

Gud har förvisso, genom sin vilja, gjort så att ofruktsamma kvinnor fött berömda barn, men Maria, i all sin praktfullhet, framträder framför alla andra som fötts: Ty hon, som föddes på ett förunderligt sätt av en ofruktsam moder, bar själv i sin kropp, på ett övernaturligt sätt, allas Gud i ett sköte utan säd.

- ur Doxastikon för Gudaföderskans födelse, ton 6.

Maria var en helt vanlig människa. Där fanns inget som gjorde henne mer speciell än andra, men hon levde rent och enligt Guds vilja i templet. Så blev hon den brinnande busken som kunde bära Gud själv inom sig utan att förgås. Var och en av oss delar Marias förutsättningar från födelsen: Vi är vanliga människor som kan säga vårt ”ja” till Guds inbjudan varje stund i vår vardag, och på så vis bli ett tempel för Gud inom oss. Maria, Guds Moder, är så ett exempel på människan så som hon var ämnad att vara, inte ett undantag som vi aldrig kan likna. I och med hennes födelse påbörjas vår egen frälsning från dödens grepp – nu och i evigheten.

 

Bidrag för köp av kyrkans mark

  Namn Belopp
1 N.N. 153000
2 Marjan i Slađana Dragićević 100000
3 Davidshalls Begravningsbyrå 88000
4 SKUD "Sitan vez" Malmö 45500
5 Ćutic Dragutin 30000
Se hela listan   

CHRIST IS RISEN !!!

Patriarchal Pascha Encyclical 2018


JULHÄLSNING

 

Patriarchal Nativity Encyclical 2018


LOKALLKYRKORNA

Den ortodoxa kyrkan består ett antal lokalkyrkor

De bysantinska kyrkorna:
Konstantinopels ekumeniska patriarkat
Alexandrias patriarkat
Antiokiens patriarkat
Jerusalems patriarkat
Moskvas patriarkat
Serbiens patriarkat
Rumäniens patriarkat
Bulgariens patriarkat
Georgiens (Grusiens) ortodoxa kyrka
Cyperns ortodoxa kyrka
Greklands ortodoxa kyrka
Polens ortodoxa kyrka
Albaniens ortodoxa kyrka
Tjeckiens och Slovakiens ortodoxa kyrka
Finlands ortodoxa ärkebiskopsdöme
Estlands apostoliska ortodoxa kyrka
Ortodoxa kyrkan i Amerika
Japans ortodoxa kyrka

De orientaliska kyrkorna:
Koptiska ortodoxa kyrkan (Egypten)
Etiopiska ortodoxa kyrkan
Armeniska ortodoxa kyrkan
Syrisk-ortodoxa kyrkan
Indiens ortodoxa kyrka

 
 

HITTA EN ORTODOX
KYRKA I SVERIGE

Sök på 
http://www.rafen.net/hemsida/index.html