Serbiska Ortodoxa Kyrkoförsamlingen S:t. Kyrillo och Methodius - Malmö

Organisationsnr. 846001-4676

Postgiro  894759-0

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2006-2007 by
S:t Kyrill och Methodius kyrkan i Malmö
Cedergatan 4

215 67 MALMÖ, SWEDEN
tel: 040 830 14
e-mail


Web desing by
Kovach

 

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nyheter


Apostlafastan
 


Efter påsk råder en enorm glädje, för att vår Herre Jesus Kristus är uppstånden och då glädjes vi med och i honom. Under den här perioden fastar vi inte: ”Men det skall komma en tid då brudgummen tas ifrån dem, och på den tiden skall de fasta.” (Luk 5:35).

Apostlarnas fasta börjar 08 juni och avslutas med S:t Petrus och S:t Paulus högtid. Apostlarnas fasta inträffar efter Kristi himmelfärd, alltså när Jesus inte längre finns på jorden. Jakob av Edessa som avled år 708 sade att vi inte vet hur denna fasta kom till vår kyrka. Han säger dock att det är möjligt att den kommer av att Johannes lärjungar ifrågasatte Jesus lärjungar angående varför de inte fastade. På det svarade Jesus: "Inte kan ni väl få bröllopsgästerna att fasta, så länge brudgummen är hos dem? Men det skall komma en tid då brudgummen tas ifrån dem, och på den tiden skall de fasta." Luk 5:34-35 (Brudgummen=Jesus) Efter detta anses det att apostlarna fastade, men även för att förbereda sig inför det stora uppdraget och finna styrka att förkunna och sprida evangeliet om Jesus Kristus runt om i världen vilket krävde bön och fasta.

Efter bön och fasta gav sig apostlarna ut i världen och predikade Jesus Kristus budskap, man kan läsa om apostlarnas arbete i Apostlagärningarna och om hur evangeliet om Jesus spreds till alla världens folk. Petrus är en centralfigur i första delen av Apostlagärningarna och Paulus i den andra. Petrus hette Simon men fick namnet Petrus av Jesus. Petrus betyder klippa och Jesus ville med detta namn visa alla att Petrus skulle bli en stadig ledare för de övriga lärjungarna. Jesus sa: ”Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min församling, och helvetets portar skall inte få makt över den. Jag skall ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden skall vara löst i himlen”(Matt 16:18-19).

Paulus (ursprungliga namn Saul) var på väg till Damaskus för att förfölja kristna, men mötte den uppståndne Jesus på vägen dit, i det ögonblicket blev hans liv förändrat. Han blev en viktig person i spridandet av kristendomen till Europa och blev en av dem som fick undervisa de nya församlingarna och uppmana dem till goda gärningar, styrka i tro och uthållighet i prövning. Han genomförde missionsresor för att grunda nya församlingar och för att uppmuntra de kristna i deras nyvunna tro. Paulus är en av kyrkans mest framträdande missionärer.

Jesus handlade genom apostlarna och hjälpte dem på deras väg! Han sade ”utan mig kan ni ingenting göra”. Må deras böner vara med oss! Amin.


Аpostlarna Petrus och Paulus

12.juli/29.juni


På fredag firar vi en stor festdag i den Ortodoxa kyrkan, nämligen de främsta av apostlarna, Petrus och Paulus. Petrus var en enkel, outbildad och fattig fiskare, han var gift och hade familj, men lämnade allt och blev en Kristi lärljunge och apostel, upplyst av den Helige Anden. Han utmärkte sig som en ivrig och trogen lärljunge, han såg alla Kristi mirakler och var med Honom på berget Tabor oh såg Herren förvandlas. Även om han förnekade sin Mästare så ångrade han sig efteråt. Han predikade Evangeliet efter Kristi uppståndelse i Judeen, Antiokia och Asien. Han korsfästes upp och ner i Rom och vann så martyrkronan och fick sin plats i Paradiset.

Paulus var en rik och välutbildad farisé som först förföljde de kristna. Men han blev omvänd på vägen till Damaskus då Herren tilltalade honom i ett starkt ljus och sade "Saul, Saul varför förföljer du Mig?" Saul döptes och fick namnet Paulus och med samma iver som han förföljt de kristna började han istället att predika Evangeliet. Han utstod skeppsbrott, fängelse, hugg och slag, faror, hunger och törst, köld och nakenhet för Kristi skull. Han tog hand om alla nyinstiftade församlingar och åkte runt och stärkte dem och skickade brev till dem, de 14 epistlar som bevarats i Nya testamentet. Liksom Petrus förhärligade han Gud med att lida martyrdöden i Rom där han blev halshuggen.

Trots att apostlarna Petrus och Paulus var från helt olika bakgrund, blev båda upplysa av Guds Nåd att verka som Hans apostlar på ett likvärdigt sätt. Genom de heliga apostlarnas förböner, må Herren styrka oss i vår kristna tro så att vi vågar kämpa för den och bära ett sant vittnesbörd i vår tids värld!

 

Bidrag för köp av kyrkans mark

  Namn Belopp
1 N.N. 153000
2 Marjan i Slađana Dragićević 100000
3 Davidshalls Begravningsbyrå 79000
4 SKUD "Sitan vez" Malmö 45500
5 Ćutic Dragutin 30000
Se hela listan   

CHRIST IS RISEN !!!

Patriarchal Pascha Encyclical 2018


JULHÄLSNING

 

Patriarchal Nativity Encyclical 2018


LOKALLKYRKORNA

Den ortodoxa kyrkan består ett antal lokalkyrkor

De bysantinska kyrkorna:
Konstantinopels ekumeniska patriarkat
Alexandrias patriarkat
Antiokiens patriarkat
Jerusalems patriarkat
Moskvas patriarkat
Serbiens patriarkat
Rumäniens patriarkat
Bulgariens patriarkat
Georgiens (Grusiens) ortodoxa kyrka
Cyperns ortodoxa kyrka
Greklands ortodoxa kyrka
Polens ortodoxa kyrka
Albaniens ortodoxa kyrka
Tjeckiens och Slovakiens ortodoxa kyrka
Finlands ortodoxa ärkebiskopsdöme
Estlands apostoliska ortodoxa kyrka
Ortodoxa kyrkan i Amerika
Japans ortodoxa kyrka

De orientaliska kyrkorna:
Koptiska ortodoxa kyrkan (Egypten)
Etiopiska ortodoxa kyrkan
Armeniska ortodoxa kyrkan
Syrisk-ortodoxa kyrkan
Indiens ortodoxa kyrka

 
 

HITTA EN ORTODOX
KYRKA I SVERIGE

Sök på 
http://www.rafen.net/hemsida/index.html