Serbiska Ortodoxa Kyrkoförsamlingen S:t. Kyrillo och Methodius - Malmö

Organisationsnr. 846001-4676

Postgiro  894759-0

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2006-2007 by
S:t Kyrill och Methodius kyrkan i Malmö
Cedergatan 4

215 67 MALMÖ, SWEDEN
tel: 040 830 14
e-mail


Web desing by
Kovach

 

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nyheter


H Basilios of Ostrog

12.maj / 29.april


Our father among the saints Basil of Ostrog and Tvrdoš the Miracle-worker (Serbian: Свети Василије острошки и и тврдошки чудотворац) was the Serbian Orthodox Metropolitan of Zahum and Herzegovina from 1639 to 1671. His feast day is April 29.

Early life

St. Basil was born in Mrkonjić, a village in Herzegovina, of simple and God-fearing parents named Petar and Ana Jovanović (Петар и Ана Јовановић). His baptismal name was Stojan (Стојан). From his youth, he was filled with love for the Church of God. He was taught the Holy Scriptures in the Zavala Monastery. His teacher was Serafim, the monastery's igumen. When Stojan reached maturity, Fr. Serafim sent him to the Monastery of the Dormition (Assumption) of the Theotokos (Tvrdoš), near Trebinje. Stojan was tonsured a monk with the name Basil and was then ordained deacon and presbyter. As a monk, he quickly became renowned because of his genuine and rare ascetical life. Soon he was raised to archimandrite. Saint Basil took upon himself mortification upon mortification, each one heavier and more difficult than the last. He spent one year on Mount Athos.

Metropolitan

When Basil returned in 1638, he was elected and consecrated Metropolitan of Western Herzegovina, against his will. As a hierarch, he first lived in the Tvrdoš Monastery, from which he, as a good shepherd, strengthened his flock in the Orthodox Faith, protecting them from the cruelty of the Turks and the cunning ways of the Latins. When Basil was exceedingly pressed by his enemies and when Tvrdoš was destroyed by the Turks, he moved to Ostrog, accompanied by thirty monks, where he continued to live an austere ascetical life, protecting his flock by his ceaseless and fervent prayer. Patriarch Gavrilo I appointed Basil Metropolitan of Eastern Herzegovina on November 27, 1651. He died peacefully in the Lord on April 29, 1671, leaving behind his incorruptible relics, which are still uncorrupted and miracle-working to the present day. The miracles at the grave of St. Basil are without number.


Kristi himmelsfärds dag

17.maj/04.мај


Kristi himmelsfärds dag är inom kristendomen den dag då Jesus efter återuppståndelsen enligt Nya Testamentet lämnade jorden och fördes upp till himlen inför elva av apostlarna. Dagen infaller 39 dagar (den 40:e dagen) efter påskdagen. Den liturgiska färgen är vit på den här dagen.

”

’Jag skall sända er vad min fader har lovat. Men ni skall stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden.’ Han tog dem med sig ut ur staden bort mot Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem. Medan han välsignade dem lämnade han dem och fördes upp till himlen. De föll ner och hyllade honom och återvände sedan till Jerusalem under stor glädje. Och de var ständigt i templet och prisade Gud.Amen."          Luka 24: 49;53


Kristi himmelsfärds dag har firats sedan mitten av 300-talet.

Troparion i 4:e tonen

Du uppfor i härlighet, Kriste vår Gud, sedan Du glatt lärjungarna med löftet om den Helige Ande och genom välsignelsen befästat dem i tron att Du är Guds Son, världens Återlösare.

Kontakion i 6:e tonen

Ner Du uppfyllt rådslutet angående oss och förenat det jordiska med det himmelska uppfor Du i härlighet, Kriste, vår Gud, i det Du ingalunda skiljer Dig utan oskiljaktigt förbliver hos oss, ropar Du till dem som älska Dig: "Jag är med eder och ingen varde mot eder."

Bidrag för köp av kyrkans mark

  Namn Belopp
1 N.N. 103000
2 Marjan i Slađana Dragićević 100000
3 Davidshalls Begravningsbyrå 67000
4 SKUD "Sitan vez" Malmö 45500
5 Ćutic Dragutin 30000
Se hela listan   

CHRIST IS RISEN !!!

 

Patriarchal Pascha Encyclical 2016

 


JULHÄLSNING

 

Nativity Encyclical 2012


LOKALLKYRKORNA

Den ortodoxa kyrkan består ett antal lokalkyrkor

De bysantinska kyrkorna:
Konstantinopels ekumeniska patriarkat
Alexandrias patriarkat
Antiokiens patriarkat
Jerusalems patriarkat
Moskvas patriarkat
Serbiens patriarkat
Rumäniens patriarkat
Bulgariens patriarkat
Georgiens (Grusiens) ortodoxa kyrka
Cyperns ortodoxa kyrka
Greklands ortodoxa kyrka
Polens ortodoxa kyrka
Albaniens ortodoxa kyrka
Tjeckiens och Slovakiens ortodoxa kyrka
Finlands ortodoxa ärkebiskopsdöme
Estlands apostoliska ortodoxa kyrka
Ortodoxa kyrkan i Amerika
Japans ortodoxa kyrka

De orientaliska kyrkorna:
Koptiska ortodoxa kyrkan (Egypten)
Etiopiska ortodoxa kyrkan
Armeniska ortodoxa kyrkan
Syrisk-ortodoxa kyrkan
Indiens ortodoxa kyrka

 
 

HITTA EN ORTODOX
KYRKA I SVERIGE

Sök på 
http://www.rafen.net/hemsida/index.html