Serbiska Ortodoxa Kyrkoförsamlingen S:t. Kyrillo och Methodius - Malmö

Organisationsnr. 846001-4676

Postgiro  894759-0

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2006-2007 by
S:t Kyrill och Methodius kyrkan i Malmö
Cedergatan 4

215 67 MALMÖ, SWEDEN
tel: 040 830 14
e-mail


Web desing by
Kovach

 

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nyheter


M Lazar , prins av Serbien &
alla Serbiska martyrer
 

28.јуни/15.јуни


Stefan Lazar Hrebeljanović, född 1329, död 28 juni 1389, var en serbisk furste (knez) och adelsman som ledde den serbiska armén i slaget vid Kosovo Polje, där han stupade. Hans namn är starkt knutet till slaget och en viktig del i den kultur och mystik som uppstod efter slaget bland det serbiska folket. Hans martyrdöd symboliserar för det serbiska folket dess offervilja och lidande och han är ett viktigt helgon inom den serbiska ortodoxa kyrkan. Förutom som prins Lazar är han även känd som tsar Lazar, även om han aldrig kröntes till tsar.

Lazar kom ursprungligen från en lågadlig släkt men vistades vid tsar Stefan Dusan hov och under nästföljande tsar, Stefan Uros V, erhöll han titeln furste (knez) och blev officiellt en vasall till tsaren. Han skaffade sig kunglig legitimitet genom sitt giftermål med Milica Namanjic som tillhörde det serbiska kungahuset. Även om han var den starkaste makthavaren efter Stefan Uroš V, som dog barnlös år 1371, kröntes han aldrig till tsar. Lazar tog dock det imperiska namnet "Stefen" som alla kungar från dynastin Nemanjici hade haft.

År 1389 var Lazar den högste befälhavaren för de serbiska styrkorna vid slaget vid Kosovo Polje, där han stupade tillsammans med en större delen av den serbiska adeln.

Lazar var grundaren av dynastin Lazarevic och med Milica hade han sju barn. Deras äldsta son, Stefan Lazarevic, som kom att bli despot och ledare av Serbien.

Slaget vid Kosovo Polje

  • Slaget vid Kosovo Polje (serbiska: Косовска битка eller Kosovska Bitka) även känt som slaget vid Trastfältet eller slaget på Trastfältet, var ett fältslag som utkämpades den 28 juni[1] 1389 mellan Osmanska riket under sultan Murat I med vasaller och Serbien under prins Lazar Hrebeljanović med allierade på Kosovo Polje ("Trastfältet"), en långsträckt högslätt i nuvarande Kosovo. Det råder delade meningar om slagets utgång, då båda sidor har tillskrivits segern eller att slaget var oavgjort. Faktum kvarstår dock att serberna förlorade nästan hela sin adel och militärledning vilket i längden ledde till att Serbien kunde erövras av osmanerna, detta trots att serberna lyckades dräpa den osmanska sultanen.

Bakgrund

Från 1300-talets början hade de osmanska turkarna successivt utsträckt sitt rike västerut, medan de gjort den bysantinske kejsaren till en vasallfurste och erövrat delar av östra Balkan.

Sedan den serbiske tsaren Stefan Dušan hade avlidit 1355, var Serbien alltför svagt och splittrat för att kunna stå emot den osmanska expansionen. Murat I, det osmanska rikets sultan från 1359, krossade år 1371 de sydserbiska furstarnas förenade arméer i slaget vid Maritsa. Fortsatta fälttåg gav Murat överhöghet över Makedonien, Bulgarien och Albanien. År 1388 lyckades en allians av nordserbiska och bosniska styrkor tillfälligt hindra turkarna, men redan året därpå kunde Murat iscensätta en direkt attack på Serbien.

Slaget

På Kosovo Polje hade mellan 15 000 och 25 000 man, främst serber, under Lazar Hrebeljanović och andra furstar, och bosnier, under Vlatko Vuković (även trupper bestående av albaner, bulgarer, kroater, makedoner, polacker, vlaker, ungrare och en del inhyrda tyska legoknektar), samlats under prins Lazars befäl för att möta sultanens armé på mellan 30 000 och 40 000 man, där även bosniska, albanska, makedonska, serbiska, bulgariska och grekiska vasallstyrkor ingick.

Sultan Murat mördades under striden. Där finns två olika teorier hur mordet har gått till. Den serbiska legenden säger att han blev knivhuggen av Lazars ene svärson, Miloš Obilić, som genom att låtsas vara överlöpare ska ha tagit sig in i osmanernas läger. Under förevändning att vilja betyga sin lojalitet blev han insläppt i sultanens tält, där han istället högg ihjäl denne med en förgiftad dolk. Den turkiska legenden lyder att Obilić spelade död på slagfältet och när sultan Murad, efter slaget, triumferade på slagfältet, blev denne överraskad av Obilić som lyckades springa fram och dräpa honom med en dolk. Enligt den serbiska legenden så gick de kristna till attack i den villervalla som därefter uppstod och nådde ett övertag. Sultanens son Bayezid lyckades dock snart häva förvirringen och slå tillbaka mot serberna. Enligt legenden skall denna vändning i striden ha berott på att Lazars andre måg, Vuk Branković, retirerade som förrädare med sin styrka bestående av flera tusen man. Efter slaget avrättades den tillfångatagne Lazar av Beyazid, liksom flertalet övriga serbiska krigsfångar, som hämnd för mordet på Murat.

Den militära taktiska utgången av slaget var i mångt och mycket oavgjort även om osmanerna retirerade för att återsamla sina trupper söderut, men sedan Serbien förlorat en stor del av sin maktelit då många adelsmän stupade i slaget rådde det brist på ledarskap. Motståndet blev därför svagare när osmanerna följande år fortsatte sitt fälttåg norrut. Serbien blev 1459, efter långvariga strider, en vasallstat till Osmanska riket.


Apostlafastan
 


Efter påsk råder en enorm glädje, för att vår Herre Jesus Kristus är uppstånden och då glädjes vi med och i honom. Under den här perioden fastar vi inte: ”Men det skall komma en tid då brudgummen tas ifrån dem, och på den tiden skall de fasta.” (Luk 5:35).

Apostlarnas fasta börjar 08 juni och avslutas med S:t Petrus och S:t Paulus högtid. Apostlarnas fasta inträffar efter Kristi himmelfärd, alltså när Jesus inte längre finns på jorden. Jakob av Edessa som avled år 708 sade att vi inte vet hur denna fasta kom till vår kyrka. Han säger dock att det är möjligt att den kommer av att Johannes lärjungar ifrågasatte Jesus lärjungar angående varför de inte fastade. På det svarade Jesus: "Inte kan ni väl få bröllopsgästerna att fasta, så länge brudgummen är hos dem? Men det skall komma en tid då brudgummen tas ifrån dem, och på den tiden skall de fasta." Luk 5:34-35 (Brudgummen=Jesus) Efter detta anses det att apostlarna fastade, men även för att förbereda sig inför det stora uppdraget och finna styrka att förkunna och sprida evangeliet om Jesus Kristus runt om i världen vilket krävde bön och fasta.

Efter bön och fasta gav sig apostlarna ut i världen och predikade Jesus Kristus budskap, man kan läsa om apostlarnas arbete i Apostlagärningarna och om hur evangeliet om Jesus spreds till alla världens folk. Petrus är en centralfigur i första delen av Apostlagärningarna och Paulus i den andra. Petrus hette Simon men fick namnet Petrus av Jesus. Petrus betyder klippa och Jesus ville med detta namn visa alla att Petrus skulle bli en stadig ledare för de övriga lärjungarna. Jesus sa: ”Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min församling, och helvetets portar skall inte få makt över den. Jag skall ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden skall vara löst i himlen”(Matt 16:18-19).

Paulus (ursprungliga namn Saul) var på väg till Damaskus för att förfölja kristna, men mötte den uppståndne Jesus på vägen dit, i det ögonblicket blev hans liv förändrat. Han blev en viktig person i spridandet av kristendomen till Europa och blev en av dem som fick undervisa de nya församlingarna och uppmana dem till goda gärningar, styrka i tro och uthållighet i prövning. Han genomförde missionsresor för att grunda nya församlingar och för att uppmuntra de kristna i deras nyvunna tro. Paulus är en av kyrkans mest framträdande missionärer.

Jesus handlade genom apostlarna och hjälpte dem på deras väg! Han sade ”utan mig kan ni ingenting göra”. Må deras böner vara med oss! Amin.


Bidrag för köp av kyrkans mark

  Namn Belopp
1 Marjan i Slađana Dragićević 100000
2 N.N. 53000
3 Davidshalls Begravningsbyrå 41000
4 SKUD "Sitan vez" Malmö 35500
5 Ćutic Dragutin 30000
Se hela listan   

CHRIST IS RISEN !!!

 

Patriarchal Pascha Encyclical 2016

 


JULHÄLSNING

 

Nativity Encyclical 2012


LOKALLKYRKORNA

Den ortodoxa kyrkan består ett antal lokalkyrkor

De bysantinska kyrkorna:
Konstantinopels ekumeniska patriarkat
Alexandrias patriarkat
Antiokiens patriarkat
Jerusalems patriarkat
Moskvas patriarkat
Serbiens patriarkat
Rumäniens patriarkat
Bulgariens patriarkat
Georgiens (Grusiens) ortodoxa kyrka
Cyperns ortodoxa kyrka
Greklands ortodoxa kyrka
Polens ortodoxa kyrka
Albaniens ortodoxa kyrka
Tjeckiens och Slovakiens ortodoxa kyrka
Finlands ortodoxa ärkebiskopsdöme
Estlands apostoliska ortodoxa kyrka
Ortodoxa kyrkan i Amerika
Japans ortodoxa kyrka

De orientaliska kyrkorna:
Koptiska ortodoxa kyrkan (Egypten)
Etiopiska ortodoxa kyrkan
Armeniska ortodoxa kyrkan
Syrisk-ortodoxa kyrkan
Indiens ortodoxa kyrka

 
 

HITTA EN ORTODOX
KYRKA I SVERIGE

Sök på 
http://www.rafen.net/hemsida/index.html