Serbiska Ortodoxa Kyrkoförsamlingen S:t. Kyrillo och Methodius - Malmö

Organisationsnr. 846001-4676

Postgiro  894759-0

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2006-2007 by
S:t Kyrill och Methodius kyrkan i Malmö
Cedergatan 4

215 67 MALMÖ, SWEDEN
tel: 040 830 14
e-mail


Web desing by
Kovach

 

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nyheter


Det dyrbara och livgivande  

Korsets allmänna upphöjelse

27.september/14.september


Det heliga korsets upphöjelse latin Exaltatio Sanctae Crucis; grekiska ψωσις το Τιμίου Σταυρο) är en av de åminnelsedagar för korset som firas i flertalet kristna samfund. Dess festdag är i de flesta samfund den 14 september.

Medan långfredagen är tillägnad Jesu lidande och korsfästelse, är det heliga korsets upphöjelse tillägnad själva korset, det sanna korset, såsom ett instrument för frälsningen.

Festdagen firas till minne av att sankta Helena, Konstantin den stores mor, enligt traditionen grävde fram det kors som Jesus korsfästes på, på Golgota under en pilgrimsfärd till Jerusalem. Heliga gravens kyrka uppfördes på platsen för återfinnandet, på begäran av Helena och Konstantin. Dagen, den 14 september, härleds från invigningen av Heliga gravens kyrka, en ceremoni som tog två dygn i anspråk.

För både den östliga och den västliga kristenheten är festdagen helgad åt både korset och Heliga gravens kyrka. För karmelitorden inleds fastan som varar till påsk. Festdagen har än större betydelse för den östliga kristenheten, och räknas till en av kyrkoårets tolv stora religiösa fester, vilken inleds med fasta. Armeniska apostoliska kyrka iakttar minnet av denna händelse i flera dagar. 

Troparion, 1:a tonen

Fräls, o Herre, Ditt folk och välsigna Din arvedel. Giv Din kristenhet seger över motståndarna, och bevara Ditt herravälde med Ditt Kors.

Kontakion, 1:a tonen

O Kristus, vår Gud, Du som frivilligt uppsteg på Korset, giv Din nåd åt Ditt folk, som uppkallats efter Dig. Fröjda med Din kraft vår överhet. Förläna dem seger över motståndarna och må de hava till sin hjälp i striden fridens vapen, ett oövervinneligt segertecken.

 

 


Bidrag för köp av kyrkans mark

  Namn Belopp
1 N.N. 103000
2 Marjan i Slađana Dragićević 100000
3 Davidshalls Begravningsbyrå 98000
4 SKUD "Sitan vez" Malmö 45500
5 Ćutic Dragutin 30000
Se hela listan   

CHRIST IS RISEN !!!

Patriarchal Pascha Encyclical 2018


JULHÄLSNING

 

Patriarchal Nativity Encyclical 2018


LOKALLKYRKORNA

Den ortodoxa kyrkan består ett antal lokalkyrkor

De bysantinska kyrkorna:
Konstantinopels ekumeniska patriarkat
Alexandrias patriarkat
Antiokiens patriarkat
Jerusalems patriarkat
Moskvas patriarkat
Serbiens patriarkat
Rumäniens patriarkat
Bulgariens patriarkat
Georgiens (Grusiens) ortodoxa kyrka
Cyperns ortodoxa kyrka
Greklands ortodoxa kyrka
Polens ortodoxa kyrka
Albaniens ortodoxa kyrka
Tjeckiens och Slovakiens ortodoxa kyrka
Finlands ortodoxa ärkebiskopsdöme
Estlands apostoliska ortodoxa kyrka
Ortodoxa kyrkan i Amerika
Japans ortodoxa kyrka

De orientaliska kyrkorna:
Koptiska ortodoxa kyrkan (Egypten)
Etiopiska ortodoxa kyrkan
Armeniska ortodoxa kyrkan
Syrisk-ortodoxa kyrkan
Indiens ortodoxa kyrka

 
 

HITTA EN ORTODOX
KYRKA I SVERIGE

Sök på 
http://www.rafen.net/hemsida/index.html