Serbiska Ortodoxa Kyrkoförsamlingen S:t. Kyrillo och Methodius - Malmö

Organisationsnr. 846001-4676

Postgiro  894759-0

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2006-2007 by
S:t Kyrill och Methodius kyrkan i Malmö
Cedergatan 4

215 67 MALMÖ, SWEDEN
tel: 040 830 14
e-mail


Web desing by
Kovach

 

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nyheter


Aposteln Tomas

19.oktober/06.oktober


Tomas även kallad Didymus vilket betyder Tvillingen, är framför allt omtalad i Johannesevangeliet där några viktiga drag i hans personlighet och tro framträder. Tomas intensiva kärlek till Jesus kommer till utryck när han i samband med nyheten om Lasaros död uppmanar de övriga lärjungarna att följa med Jesus för att de skall dö tillsammans med honom. Här visar Tomas, i ord och handling, vad ett kristet lärjungaskap handlar om: att identifiera sig med Jesus genom att alltid leva nära honom, om det så innebär att vi måste dö med vår frälsare.

Det andra tillfället när Tomas tar ordet är efter att Jesus inför sitt lidande förklarat för lärjungarna att han skall gå bort för att bereda rum för dem. Med sin fråga - "Herre, vi vet inte var du går, hur kan vi då veta vägen?" - lär  Tomas oss att vi aldrig behöver skämmas över att vi inte förstår och ställer de mest enfaldiga frågorna. Tomas ger uttryck för hur vår bön bör vara: vi får komma med våra uppriktiga och raka frågor till Jesus :"Herre, jag förstår inte vad du menar, hjälp mig att förstå!" Och varå frågor kan leda till att Jesus uppenbarar sig för oss på oväntade sätt. Den fråga Tomas ställer ger Jesus möjlighet att formulera en av hela Nya Testamentets starkaste kristologiska formuleringar: " Ja är vägen, sanningen och livet".

Den mest välkända berättelsen i evangelierna där Tomas figurera utspelar sig åtta dagar efter uppståndelsen, när Jesus visar sig för den tvivlande lärjungen. Trots de övriga lärjungarnas vittnesbörd om att de mött Jesus, har Tomas svårt att tro och säger: "Om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida tror jag det inte." Den djupare meningen i hans ord är att Jesus efter sin uppståndelse känns ingen på sina sår snarare än på sitt ansikte. Jesus sår, tecknet på hur mycket han älskar oss, bekräftar hans identitet. När Jesus visar sig för Tomas och låter honom sticka fingret i spikhålen, svarar lärjungen med bekännelsen: "Min Herre och min Gud." Jesus besvarar hans bekännelse genom att framhålla att verklig glädje och visshet i den kristnes liv inte är beroende av tecken: "Saliga de som inte ser men ändå tror."

Berättelsen om Tomas är en av evangeliernas mest trosstärkande. Den både tröstar oss i vår osäkerhet, och visar hur varje tvivel kan bli födelseplatsen för en ny och djupare visshet. Samtidigt framhåller den, genom Jesu ord till Tomas, tecknet på sann mognad: att förbli vid sin kärlek till Kristus även när tron inte bekräftas av sinnena.

 

 

 

Bidrag för köp av kyrkans mark

  Namn Belopp
1 N.N. 103000
2 Marjan i Slađana Dragićević 100000
3 Davidshalls Begravningsbyrå 70000
4 SKUD "Sitan vez" Malmö 45500
5 Ćutic Dragutin 30000
Se hela listan   

CHRIST IS RISEN !!!

 

Patriarchal Pascha Encyclical 2016

 


JULHÄLSNING

 

Nativity Encyclical 2012


LOKALLKYRKORNA

Den ortodoxa kyrkan består ett antal lokalkyrkor

De bysantinska kyrkorna:
Konstantinopels ekumeniska patriarkat
Alexandrias patriarkat
Antiokiens patriarkat
Jerusalems patriarkat
Moskvas patriarkat
Serbiens patriarkat
Rumäniens patriarkat
Bulgariens patriarkat
Georgiens (Grusiens) ortodoxa kyrka
Cyperns ortodoxa kyrka
Greklands ortodoxa kyrka
Polens ortodoxa kyrka
Albaniens ortodoxa kyrka
Tjeckiens och Slovakiens ortodoxa kyrka
Finlands ortodoxa ärkebiskopsdöme
Estlands apostoliska ortodoxa kyrka
Ortodoxa kyrkan i Amerika
Japans ortodoxa kyrka

De orientaliska kyrkorna:
Koptiska ortodoxa kyrkan (Egypten)
Etiopiska ortodoxa kyrkan
Armeniska ortodoxa kyrkan
Syrisk-ortodoxa kyrkan
Indiens ortodoxa kyrka

 
 

HITTA EN ORTODOX
KYRKA I SVERIGE

Sök på 
http://www.rafen.net/hemsida/index.html