Serbiska Ortodoxa Kyrkoförsamlingen S:t. Kyrillo och Methodius - Malmö

Organisationsnr. 846001-4676

Postgiro  894759-0

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2006-2007 by
S:t Kyrill och Methodius kyrkan i Malmö
Cedergatan 4

215 67 MALMÖ, SWEDEN
tel: 040 830 14
e-mail


Web desing by
Kovach

 

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nyheter


PÅSKEN-PASCHA


 

 

 

 

 

 

 

 

Stilla veckan avslutas natten till Söndag i Stora Lördagen då vi förbereder oss att fira Pascha, högtiden för högtiderna.  Tiden för förberedelsen ger vika för tiden för sin fullkomlighet.  Det otroliga ljuset från den tomma graven kommer att skingra mörkret. Kristus, uppstånden från de döda, förgör fästningen av död och fritar fångar i fångenskap. Döden är uppslukad och segern och livet är befriat. ”Ty eftersom döden kom genom en människa kommer också uppståndelsen från de döda genom en människa. Liksom alla dör genom Adam så skall också alla få nytt liv genom Kristus” (I Kor 15:21-22).

Kristus uppståndelse är den grundläggande sanningen för den kristna tron. Det är en central erfarenhet och väsentliga budskapet i kyrkan. Det bekräftar äktheten av Kristi  jordiska liv och försvarar sanningen i hans undervisning.  Kristi uppståndelse är en garanti för vår frälsning. Tillsammans med Kristi Himlafärd leder det till Guds förbund med oss för all evighet.                          

 

Troparion i 5:e tonen

Kristus är uppstånden från de döda, med sin död Han döden nederlagt och dem som äro i gravarna liv har Han bragt.

 

Kontakion i 8:e tonen

Fastän Du, Odödlige, nedsteg i graven, krossade Du dock dödsrikets makt och uppstod såsom segrare, o Kriste, Gud, förkunnande för de myrrabärande kvinnorna: Glädjen eder, och givande frid åt Dina apostlar, Du som giver uppståndelse åt de fallna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bidrag för köp av kyrkans mark

  Namn Belopp
1 N.N. 103000
2 Marjan i Slađana Dragićević 100000
3 Maximus 98000
4 SKUD "Sitan vez" Malmö 45500
5 Ćutic Dragutin 30000
Se hela listan   

CHRIST IS RISEN !!!

Patriarchal Pascha Encyclical 2018


JULHÄLSNING

 

Patriarchal Nativity Encyclical 2018


LOKALLKYRKORNA

Den ortodoxa kyrkan består ett antal lokalkyrkor

De bysantinska kyrkorna:
Konstantinopels ekumeniska patriarkat
Alexandrias patriarkat
Antiokiens patriarkat
Jerusalems patriarkat
Moskvas patriarkat
Serbiens patriarkat
Rumäniens patriarkat
Bulgariens patriarkat
Georgiens (Grusiens) ortodoxa kyrka
Cyperns ortodoxa kyrka
Greklands ortodoxa kyrka
Polens ortodoxa kyrka
Albaniens ortodoxa kyrka
Tjeckiens och Slovakiens ortodoxa kyrka
Finlands ortodoxa ärkebiskopsdöme
Estlands apostoliska ortodoxa kyrka
Ortodoxa kyrkan i Amerika
Japans ortodoxa kyrka

De orientaliska kyrkorna:
Koptiska ortodoxa kyrkan (Egypten)
Etiopiska ortodoxa kyrkan
Armeniska ortodoxa kyrkan
Syrisk-ortodoxa kyrkan
Indiens ortodoxa kyrka

 
 

HITTA EN ORTODOX
KYRKA I SVERIGE

Sök på 
http://www.rafen.net/hemsida/index.html