Serbiska Ortodoxa Kyrkoförsamlingen S:t. Kyrillo och Methodius - Malmö

Organisationsnr. 846001-4676

Postgiro  894759-0

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2006-2007 by
S:t Kyrill och Methodius kyrkan i Malmö
Cedergatan 4

215 67 MALMÖ, SWEDEN
tel: 040 830 14
e-mail


Web desing by
Kovach

 

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nyheter


Аpostlarna Petrus och Paulus

12.juli/29.juni


Idag firar vi en stor festdag i den Ortodoxa kyrkan, nämligen de främsta av apostlarna, Petrus och Paulus. Petrus var en enkel, outbildad och fattig fiskare, han var gift och hade familj, men lämnade allt och blev en Kristi lärljunge och apostel, upplyst av den Helige Anden. Han utmärkte sig som en ivrig och trogen lärljunge, han såg alla Kristi mirakler och var med Honom på berget Tabor och såg Herren förvandlas. Även om han förnekade sin Mästare så ångrade han sig efteråt. Han predikade Evangeliet efter Kristi uppståndelse i Judeen, Antiokia och Asien. Han korsfästes upp och ner i Rom och vann så martyrkronan och fick sin plats i Paradiset.

Paulus var en rik och välutbildad farisé som först förföljde de kristna. Men han blev omvänd på vägen till Damaskus då Herren tilltalade honom i ett starkt ljus och sade "Saul, Saul varför förföljer du Mig?" Saul döptes och fick namnet Paulus och med samma iver som han förföljt de kristna började han istället att predika Evangeliet. Han utstod skeppsbrott, fängelse, hugg och slag, faror, hunger och törst, köld och nakenhet för Kristi skull. Han tog hand om alla nyinstiftade församlingar och åkte runt och stärkte dem och skickade brev till dem, de 14 epistlar som bevarats i Nya testamentet. Liksom Petrus förhärligade han Gud med att lida martyrdöden i Rom där han blev halshuggen.

Trots att apostlarna Petrus och Paulus var från helt olika bakgrund, blev båda upplysa av Guds Nåd att verka som Hans apostlar på ett likvärdigt sätt. Genom de heliga apostlarnas förböner, må Herren styrka oss i vår kristna tro så att vi vågar kämpa för den och bära ett sant vittnesbörd i vår tids värld!


Profeten Elia

02.augusti/20.juli


Enligt Bishop Nikolaj Velimirovch i den inledande prologen från Ohrid:

 "En man som såg Gud, en Wonderworker och en svärmare för tron på Gud, Elias var stam av Aaron, från staden Tishba, varifrån han var känd som" Tishbite ". När Elias föddes, hans far Sabah såg änglar Guds runt barnet, swaddling den med eld och utfodring med flammor. Det var en foreshadowing av Elias är eldig karaktär och hans Gud gett eldig befogenheter. Han tillbringade hela sin ungdom i bön och meditation, drar ofta till öknen för att fundera och be i frid. Vid den tiden, den judiska kungariket var uppdelad i två olika delar: Konungariket Juda bestod bara av stammarna av Juda och Benjamin, med sitt kapital till Jerusalem, medan Konungariket Israel bestod av de övriga tio stammarna , med sitt kapital på Samaria. Fd rike styrdes av ättlingar till Salomo, och det senare av ättlingar till Jeroboam, en anställd vid Solomon's. Profeten Elias kom till största konflikt med Israelite kung Ahab och hans onda hustru KOKOTT för de dyrkade avgudar och vände folket från tjänsten av en, levande Gud. Utöver detta KOKOTT, är en syrisk, övertalat sin man att bygga ett tempel till den syriska guden Baal, och utnämnde många präster för delgivning av denna falska gud. Elias utförs många underverk genom Guds kraft, han avslutade himlen, att inget regn skall falla under tre år och sex månader, kallas ner eld från himlen för att förbruka offra till sin Gud, medan präster i Baal kunde inte göra detta, väckt regn från himlen på hans böner, mirakulöst multiplicerat majs och olja i änkan hus på Zarephath och återställas hennes döda son till liv, profeterade att Ahab att hundarna skulle slicka upp hans blod, och KOKOTT att hundarna skulle sluka henne - som kom till pass, och utförs många andra mirakel och förutsade många evenemang. Han talade med Gud på Horeb och hört hans röst i lugn efter den stora vinden. Vid tidpunkten för dödsfallet Han tog Elisha och utsåg honom hans arvinge som en profet, han parted i Jordanien med sin mantel och slutligen bäras till himlen i en eldig vagn dragen av eldiga hästar. Han verkade tillsammans med Moses, att vår Herre Jesus Kristus på Tabor. Vid slutet av världen, Elias kommer att visas igen, för att bryta strömmen av Antikrist (Upp. 11). "

Troparion, Tone 4

FÖRKROPPSLIGA Angel och möte profeterna, / andra föregångare till de kommande Kristi / praktfulla Elia skickas ner nåd från höjden till profeten Elisha. / Han helar sjukdomar och renar den spetälsk. / Han häller helanden på alla som hedra honom.

Kontakion, Tone 2

 O stora profeten Elia, / Seer Guds mäktiga verk, / som didst stoppa skyfall av ditt ord, / bed för oss till Lover mänsklighete

Bidrag för köp av kyrkans mark

  Namn Belopp
1 N.N. 103000
2 Marjan i Slađana Dragićević 100000
3 Davidshalls Begravningsbyrå 70000
4 SKUD "Sitan vez" Malmö 45500
5 Ćutic Dragutin 30000
Se hela listan   

CHRIST IS RISEN !!!

 

Patriarchal Pascha Encyclical 2016

 


JULHÄLSNING

 

Nativity Encyclical 2012


LOKALLKYRKORNA

Den ortodoxa kyrkan består ett antal lokalkyrkor

De bysantinska kyrkorna:
Konstantinopels ekumeniska patriarkat
Alexandrias patriarkat
Antiokiens patriarkat
Jerusalems patriarkat
Moskvas patriarkat
Serbiens patriarkat
Rumäniens patriarkat
Bulgariens patriarkat
Georgiens (Grusiens) ortodoxa kyrka
Cyperns ortodoxa kyrka
Greklands ortodoxa kyrka
Polens ortodoxa kyrka
Albaniens ortodoxa kyrka
Tjeckiens och Slovakiens ortodoxa kyrka
Finlands ortodoxa ärkebiskopsdöme
Estlands apostoliska ortodoxa kyrka
Ortodoxa kyrkan i Amerika
Japans ortodoxa kyrka

De orientaliska kyrkorna:
Koptiska ortodoxa kyrkan (Egypten)
Etiopiska ortodoxa kyrkan
Armeniska ortodoxa kyrkan
Syrisk-ortodoxa kyrkan
Indiens ortodoxa kyrka

 
 

HITTA EN ORTODOX
KYRKA I SVERIGE

Sök på 
http://www.rafen.net/hemsida/index.html