Serbiska Ortodoxa Kyrkoförsamlingen S:t. Kyrillo och Methodius - Malmö

Organisationsnr. 846001-4676

Postgiro  894759-0

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2006-2007 by
S:t Kyrill och Methodius kyrkan i Malmö
Cedergatan 4

215 67 MALMÖ, SWEDEN
tel: 040 830 14
e-mail


Web desing by
Kovach

 

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nyheter


 

4E SÖNDAGEN I STORA FASTAN –  

HL. JOHANNES KLIMAKOS


   Helige Johannes Klimakos levde ca 579-649 i  Hl. Katarinas Kloster vid  Berget Sinai. Han kom till klostret och blev en novis när han var ungefär 16 år gammal,  när han dog ca 649 var han klostrets Abbot. Han var känd förLadder of Divine ascent sin fromhet och vishet och är författaren till ”The Ladder of Divine Ascent”. Det sägs att han under lång tid ha uppmanats att skriva ned sina tankar om andlig tillväxt, som han så tillslut gjorde i denna bok.

   Här beskrivs hur man skall höja sin själ till Gud, som på en stege. Det är på grund av denna bok  Hl. Johannes är känd som ”Climacus,” vilket betyder ”av stegen”. Boken är uppdelad  i trettio kapitel, vart och ett är ett steg på stegen som leder oss i att praktisera en viss kristen dygd. En dygd leder till en annan, åter i likhet med stegen i en stege, tar oss närmare gemenskap med Gud.  Denna bok som till en början var skriven inledningsvis för munkar men är nu en av de mest lästa bland oss ortodoxa kristna, särskilt under den Stora Fastan innan Pascha (påsken).


3E SÖNDAGEN I STORA FASTAN

KORSHYLLANDET


Denna tredje söndag i Stora Fastan högtidlighåller vi det värdefulla och livgivande korset av vår Herre och Frälsare  Jesus Kristus. Denna söndag innebär en särskild vördnad av korset som påminner och förbereder oss att bevara minnet av korsfästelsen under stilla veckan, men det påminner oss också under hela fastan att vi är korsfästa med Kristus.

 Ap. Hebr. 4:14-5:6   Ev. Mark 8:34-9:1

Troparion, 1:ta tonen

Fräls, o Herre, Ditt folk och välsigna Din arvedel. Giv Din kristenhet seger över motståndarna, och bevara Ditt herravälde med Ditt Kors.


DE FÖRUTINVIGDA GÅVORNAS LITURGI


De förutinvigda Gåvornas liturgi är en liturgi som hålls på vardagar under den Stora Fastan där man kan ta nattvarden. Denna nattvard är extra avsatt ifrån Den Gudomliga Liturgin från söndagen för kommande veckans vardags liturgier . Liturgin består av Vespers kombinerad med ytterligare böner och nattvarden. Vespers följs som vanligt efter lilla Entrén, varefter vissa psalmer och litanior hålls och tysta böner sägs av prästen, varav vissa är unika för De Förutinvigda Gåvornas liturgi, och en del böner motsvarar dem i den normala Gudomliga liturgin. Den Stora Fastan är en tid för ånger, fasta och intensifierad bön, och tagande av nattvarden är särskilt önskvärt vid denna tidpunkt. Även om det är möjligt att fira De Förutinvigda gåvornas liturgi vardagar Mån-Fre så firas den oftast endast i församlingen på onsdagar, fredagar och de festdagar som infaller på en vardag.


Böner under stora fastan


   Öppna för mig botens dörrar, o Livgivare. Ty i morgongryningen ilar min själ till Ditt heliga tempel, då det kroppens tempel den bär är helt förorenat. Men rena det Du såsom Förbarmare med Din barmhärtiga nåd.

O Gudaföderska, led mig på frälsningens väg, ty med skamliga synder har jag fläckat min själ och i lättja har jag förlösat mitt liv. Bevara mig från all orenhet genom Dina förböner.

Gud, var mig nådig efter Din godhet; utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet.

När jag tänker på myckenheten av de synder jag begått, darrar jag eländige för domens förskräckliga dag. Men i förtröstan på Din barmhärtighets nåd ropar jag till Dig såsom David: Gud var mig nådig efter Din godhet.

Bidrag för köp av kyrkans mark

  Namn Belopp
1 N.N. 153000
2 Marjan i Slađana Dragićević 100000
3 Davidshalls Begravningsbyrå 98000
4 SKUD "Sitan vez" Malmö 45500
5 Ćutic Dragutin 30000
Se hela listan   

CHRIST IS RISEN !!!

Patriarchal Pascha Encyclical 2018


JULHÄLSNING

 

Patriarchal Nativity Encyclical 2018


LOKALLKYRKORNA

Den ortodoxa kyrkan består ett antal lokalkyrkor

De bysantinska kyrkorna:
Konstantinopels ekumeniska patriarkat
Alexandrias patriarkat
Antiokiens patriarkat
Jerusalems patriarkat
Moskvas patriarkat
Serbiens patriarkat
Rumäniens patriarkat
Bulgariens patriarkat
Georgiens (Grusiens) ortodoxa kyrka
Cyperns ortodoxa kyrka
Greklands ortodoxa kyrka
Polens ortodoxa kyrka
Albaniens ortodoxa kyrka
Tjeckiens och Slovakiens ortodoxa kyrka
Finlands ortodoxa ärkebiskopsdöme
Estlands apostoliska ortodoxa kyrka
Ortodoxa kyrkan i Amerika
Japans ortodoxa kyrka

De orientaliska kyrkorna:
Koptiska ortodoxa kyrkan (Egypten)
Etiopiska ortodoxa kyrkan
Armeniska ortodoxa kyrkan
Syrisk-ortodoxa kyrkan
Indiens ortodoxa kyrka

 
 

HITTA EN ORTODOX
KYRKA I SVERIGE

Sök på 
http://www.rafen.net/hemsida/index.html