Serbiska Ortodoxa Kyrkoförsamlingen S:t. Kyrillo och Methodius - Malmö

Organisationsnr. 846001-4676

Postgiro  894759-0

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2006-2007 by
S:t Kyrill och Methodius kyrkan i Malmö
Cedergatan 4

215 67 MALMÖ, SWEDEN
tel: 040 830 14
e-mail


Web desing by
Kovach

 

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nyheter


Åminnelse av de avsomnande

06/ November


Med helgonen låt, o Kriste, Din tjänares själ finna vila där, varest det ej finnes smärta, ej suckan, ej sorg, men liv utan ände.

Du ensam är odödlig, Du som skapat och danat människan. Vi jordemänniskor åter hava danats av jord och till samma jord måste vi återvända, såsom Du har befallt, Du som danat mig och som sagt till mig: Du är stoft och till stoftet skall Du vända åter. Dit skola alla vi människor gå, under det vi göra gravens veklagan till en lovsång: Halleluja, halleluja, halleluja.

Med de rättfärdiga hädangångnas själar giv, o Frälsare, ro åt Din tjänares själ. Bevara honom för det saliga liv, som finnes hos Dig, o Människoälskare.

I Dina boningar, o Herre, där alla Dina heliga vila, låt också Din tjänares själv få ro, ty Du allena är odödlig.

Ära vare Fadern och Sonen och Den Helige Ande.

Du är vår gud, som nedsteg i dödsriket och löste de fångnas bojor. Giv Du själv, o Frälsare, vila åt Din tjänares själ.

Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Du enda rena och obefläckade Jungfru, Du som utan köttslig beblandelse födde Gud, bed, att Din tjänares själ må frälsas.

 Amen.

 Bidrag för köp av kyrkans mark

  Namn Belopp
1 N.N. 103000
2 Marjan i Slađana Dragićević 100000
3 Maximus 98000
4 SKUD "Sitan vez" Malmö 45500
5 Ćutic Dragutin 30000
Se hela listan   

CHRIST IS RISEN !!!

Patriarchal Pascha Encyclical 2018


JULHÄLSNING

 

Patriarchal Nativity Encyclical 2018


LOKALLKYRKORNA

Den ortodoxa kyrkan består ett antal lokalkyrkor

De bysantinska kyrkorna:
Konstantinopels ekumeniska patriarkat
Alexandrias patriarkat
Antiokiens patriarkat
Jerusalems patriarkat
Moskvas patriarkat
Serbiens patriarkat
Rumäniens patriarkat
Bulgariens patriarkat
Georgiens (Grusiens) ortodoxa kyrka
Cyperns ortodoxa kyrka
Greklands ortodoxa kyrka
Polens ortodoxa kyrka
Albaniens ortodoxa kyrka
Tjeckiens och Slovakiens ortodoxa kyrka
Finlands ortodoxa ärkebiskopsdöme
Estlands apostoliska ortodoxa kyrka
Ortodoxa kyrkan i Amerika
Japans ortodoxa kyrka

De orientaliska kyrkorna:
Koptiska ortodoxa kyrkan (Egypten)
Etiopiska ortodoxa kyrkan
Armeniska ortodoxa kyrkan
Syrisk-ortodoxa kyrkan
Indiens ortodoxa kyrka

 
 

HITTA EN ORTODOX
KYRKA I SVERIGE

Sök på 
http://www.rafen.net/hemsida/index.html