Serbiska Ortodoxa Kyrkoförsamlingen S:t. Kyrillo och Methodius - Malmö

Organisationsnr. 846001-4676

Postgiro  894759-0

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2006-2007 by
S:t Kyrill och Methodius kyrkan i Malmö
Cedergatan 4

215 67 MALMÖ, SWEDEN
tel: 040 830 14
e-mail


Web desing by
Kovach

 

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nyheter


De tre Hierarkerna

14.februari/01. februari

 


På tisdag firar vi minnet av tre av Kyrkans stora lärare. Det är Basileios den Store, Gregorios Teologen samt Johannes Chrysostomos. Undrar du varför vi tror som vi tror idag, och varför vår trosbekännelse lyder som den lyder? Det är bl.a. för att dessa tre kämpat och formulerat den Sanning som apostlarna tagit emot från Herren Jesus Kristus, och som de sedan förmedlat vidare genom generationerna. Kyrkans lära har inte alltid varit helt formulerad, och den kommer kanske aldrig bli fullkomligt utlagd heller, men i tider då villoläror hotat Kyrkans tro och människors frälsning har Gud också sänt herdar, lärare och teologer att leda hjorden på rätta vägar. Dessa tre är bland de främsta som trätt fram i Kyrkans historia, och de formulerade inte bara läran, utan grundlade sjukhus och skolor, och tog sig an de fattiga (inte minst Johannes Chrysostomos är känd för sin skarpa kritik av de rika och etablissemanget). Bland folket i Byzans uppkom en strid på 1000-talet om vem av dem man skulle anse vara den främste: somliga menade Basileios, andra Gregorios, och ytterligare andra Johannes. Då stridigheter inte anstår Kyrkan uppenbarade de tre helgonen sig för en metropolit, enligt Guds vilja, och förklarade sig vara jämlika inför Gud: därmed skulle stridigheterna ta slut! De gjorde de också, och sedan den dagen firar man deras minne som de tre stora Hierarkerna.

 


Kristi frambärande i templet

15.februari/02 februari


Den 15/2:a Februari firar Kyrkan en festdag: Kristi frambärande i templet. Dagens evangelietext är hämtad från Lukasevangeliet 2:22-40. Den helige Teofanes Eremiten skriver om denna festdag:

Vid denna högtid omges Herren på ena sidan av Symeon – rättfärdighet som väntar på frälsning, men inte av sig självt; och Anna – ett liv levt i strikt fasta och bön som levandegjorts av tro; och på andra sidan av genuin, omfattande och trogen renhet – Josef, den trolovade. Överför alla dessa andliga förhållningssätt till ditt eget hjärta och du kommer att få skåda Herren – inte som en som bärs fram till dig, men som en som kommer till dig i egen hög person. Du kommer att innesluta honom i ditt hjärta och sjunga en sång som hörs genom himlarna och gläder alla änglar och helgon.

 http://kristiuppstandelse.files.wordpress.com/2014/01/meeting.jpg


Bidrag för köp av kyrkans mark

  Namn Belopp
1 N.N. 103000
2 Marjan i Slađana Dragićević 100000
3 Davidshalls Begravningsbyrå 70000
4 SKUD "Sitan vez" Malmö 45500
5 Ćutic Dragutin 30000
Se hela listan   

CHRIST IS RISEN !!!

Patriarchal Pascha Encyclical 2018


JULHÄLSNING

 

Patriarchal Nativity Encyclical 2018


LOKALLKYRKORNA

Den ortodoxa kyrkan består ett antal lokalkyrkor

De bysantinska kyrkorna:
Konstantinopels ekumeniska patriarkat
Alexandrias patriarkat
Antiokiens patriarkat
Jerusalems patriarkat
Moskvas patriarkat
Serbiens patriarkat
Rumäniens patriarkat
Bulgariens patriarkat
Georgiens (Grusiens) ortodoxa kyrka
Cyperns ortodoxa kyrka
Greklands ortodoxa kyrka
Polens ortodoxa kyrka
Albaniens ortodoxa kyrka
Tjeckiens och Slovakiens ortodoxa kyrka
Finlands ortodoxa ärkebiskopsdöme
Estlands apostoliska ortodoxa kyrka
Ortodoxa kyrkan i Amerika
Japans ortodoxa kyrka

De orientaliska kyrkorna:
Koptiska ortodoxa kyrkan (Egypten)
Etiopiska ortodoxa kyrkan
Armeniska ortodoxa kyrkan
Syrisk-ortodoxa kyrkan
Indiens ortodoxa kyrka

 
 

HITTA EN ORTODOX
KYRKA I SVERIGE

Sök på 
http://www.rafen.net/hemsida/index.html