Božanstvena služba Svetog oca našega JovanaZlatousta


 

 

 

Sveštenik: Blagosloveno Carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova.

Narod: Amin.

Đakon: U miru Gospodu se pomolimo.

Narod: Gospode, pomiluj.

Za višnji mir i spasenje duša naših, Gospodu se pomolimo.

Narod: Gospode, pomiluj.

Za mir svega sveta, za nepokolebivost svetih Božjih Crkava, i sjedinjenje svih, Gospodu se pomolimo.

Narod: Gospode, pomiluj.

Za ovaj sveti hram, i za one koji sa verom, pobožnošću i strahom Božjim ulaze u njega, Gospodu se pomolimo.

Narod: Gospode, pomiluj.

Za preosvećenog episkopa našega (ime), za časno prezviterstvo, u Hristu đakonstvo, za sav klir i verni narod, Gospodu se pomolimo.

Narod: Gospode, pomiluj.

Za blagoverni i hristoljubivi rod naš i za sve pravoslavne hrišćane, da im Gospod Bog pomogne i da odole svakom neprijatelju i protivniku, Gospodu se pomolimo.

Narod: Gospode, pomiluj.

Za ovaj grad (ili: za ovo selo; ili: za svetu obitelj ovu), za svaki grad, kraj i one koji sa verom žive u njima, Gospodu se pomolimo.

Narod: Gospode, pomiluj.

Za blagorastvorenje vazduha, za izobilje plodova zemaljskih i vremena mirna, Gospodu se pomolimo.

Narod: Gospode, pomiluj.

Za one koji plove, za putnike, bolesnike, paćenike i sužnje, i za njihovo spasenje, Gospodu se pomolimo.

Narod: Gospode, pomiluj.

Da nas izbavi od svake nevolje, gneva, opasnosti i teskobe, Gospodu se pomolimo.

Narod: Gospode, pomiluj.

Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću tvojom.

Narod: Gospode, pomiluj.

Pomenuvši presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu Bogorodicu i Prisnodjevu Mariju sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo.

Narod: Tebi, Gospode.

Sveštenik čita molitvu:

MOLITVA PRVOG ANTIFONA:

Gospode Bože naš, tvoja je moć nedosežna   i   slava   neshvatljiva, milost neizmerna  i čovekoljublje neiskazano, Ti Sam, Vladiko, po svome milosrđu, pogledaj na nas i na ovaj sveti hram, i pokaži na nama i na ovima koji se s nama mole, tvoju bogatu milost i dobrotu.

Sveštenik: Jer Tebi priliči svaka slava, čast i poklonjenje, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

Narod: Amin.

I peva se prvi antifon (odnosno prvi izobraziteljni psalam)

 (Psalam 102.

    1. BLAGOSLOVI, dušo moja, Gospoda,

      i sve što je u meni Ime sveto Njegovo.

   2. Blagoslovi dušo moja Gospoda,

      i ne zaboravljaj sva uzdarja Njegova.

   3. Koji očišćuje sva bezakonja tvoja,

      i isceljuje sve bolesti tvoje.

   4. Koji izbavlja od truleži život tvoj,

      Koji te venčava milošću i dobrotama.

   5. Koji ispunjuje dobrima želje tvoje,

      obnoviće se kao u orla mladost tvoja.

   6. Čini milostinju Gospod,

      i sud svima onepravdovanima.

   7. Kazao je puteve Svoje Mojsiju,

      sinovima Izrailjevim volju Svoju.

   8. Milosrdan je i milostiv Gospod,

      dugotrpeljiv i mnogo milostiv.

   9. Neće se do kraja gnjeviti,

      niti će do veka srditi se.

  10. Nije nam po bezakonjima našim učinio,

      niti je po gresima našim uzvratio.

  11. Jer po visini neba od zemlje,

      utvrdio je Gospod milost Svoju na onima koji Ga se boje.

  12. Koliko je daleko istok od zapada,

      udaljio je od nas bezakonja naša.

  13. Kao što miluje otac sinove,

      pomilova Gospod one koji Ga se boje.

  14. Jer On pozna sazdanje naše,

      seti se da prah jesmo.

  15. Čovek je kao trava, dani njegovi,

      kao cvet poljski, tako precveta.

  16. Jer iziđe duh iz njega, i nema ga,

      i ne poznaje više mesto svoje.

  17. A milost je Gospodnja od veka do veka na onima koji Ga se boje,

      i pravda je Njegova na sinovima sinova

  18. onih koji čuvaju zavet Njegov,

      i pamte zapovesti Njegovih da ih izvršuju.

  19. Gospod je na nebu pripremio presto Svoj,

      i Carstvo Njegovo vlada nad svima.

  20. Blagoslovite Gospoda svi Anđeli Njegovi,

      moćni snagom tvoreći reč Njegovu,

      da čujete glas reči Njegovih.

  21. Blagoslovite Gospoda sve Sile Njegove,

      služitelji Njegovi tvoreći volju Njegovu.

  22. Blagoslovite Gospoda sva dela Njegova.

      Na svakom mestu vladavine Njegove,

      blagoslovi dušo moja Gospoda.)

Amin. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu. I ninje i prisno i vo vjeki vjekov, amin. Blagoslovi duše moja Gospoda i vsja vnutrenjaja moja, imja svjatoje jego. Blagosloven jesi Gospodi.

(Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Blagoslovi, dušo moja, Gospoda, i sve što je u meni Ime sveto Njegovo. Blagosloven jesi Gospode.)

Đakon: Opet i opet u miru Gospodu se pomolimo.

Narod: Gospode, pomiluj.

Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću tvojom.

Narod: Gospode, pomiluj.

Pomenuvši presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu Bogorodicu i Prisnodjevu Mariju sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo.

Narod: Tebi, Gospode.

Sveštenik čita molitvu:

 MOLITVA DRUGOG ANTIFONA:

Gospode Bože naš, spasi narod svoj i blagoslovi nasleđe svoje; sačuvaj punoću  Crkve  svoje, osveti one koji ljube krasotu doma tvoga; Ti ih proslavi  božanskom silom  tvojom, i ne ostavi nas koji se u Tebe nadamo.

Sveštenik: Jer je tvoja moć, i tvoje je carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova.

Narod: Amin.

(I peva se druti antifon, odnosno drugi izobraziteljni psalam 145.)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu:                    

 

   1. HVALI dušo moja Gospoda.

   2. Hvaliću Gospoda u životu mojem,

      psalmopevaću Bogu mome dokle postojim.

   3. Ne uzdajte se u knezove,

      u sinove ljudske, u njima nema spasenja.

   4. Kad izađe duh njegov i vrati se u zemlju svoju,

      toga dana propadnu sve pomisli njegove.

   5. Blažen je kome je Bog Jakovljev pomoćnik njegov,

      uzdanje je njegovo u Gospoda Boga svojega;

   6. Koji je stvorio nebo i zemlju,

      more, i sve što je u njima,

      Koji čuva istinu vavek,

   7. Koji čini sud onepravdovanima,

      Koji daje hranu gladnima.

      Gospod oslobađa sužnje,

   8. Gospod umudruje slepe,

      Gospod podiže oborene,

      Gospod ljubi pravednike.

   9. Gospod čuva došljake,

      sirotu i udovu prima,

      i put grešnih pogubljuje.

  10. Zacariće se Gospod do veka,

      Bog tvoj Sione, iz naraštaja u naraštaj).

Na kraju antifona peva se: I sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu. I ninje i prisno i vo vjeki vjekov, amin. Jedinorodnij Sine i Slove Božij, bezsmerten sij i izvolivij spasenija našego radi voplotitisja ot svjatija Bogorodici i prisnodjevi Mariji, nepreložno vočelovječitisja: raspnijsja že Hriste Bože, smertiju smert popravij, jedin sij Svjatija Trojici, sproslavljajemij Otcu i Svjatomu Duhu, spasi nas.

(Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Jedinorodni Sine i Reči Božja, besmrtan si, i izvoleo si da se radi našega spasenja ovaplotiš od Svete Bogorodice i Prisnodjeve Marije, i nepromenljivo postao si čovek; bio si raspet, Hriste Bože, i smrću smrt satro; Ti si jedan od Svete Trojice, proslavljan sa Ocem i Svetim Duhom, spasi nas.)

Sveštenik: Opet i opet u miru Gospodu se pomolimo.

Narod: Gospode, pomiluj.

Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću tvojom.

Narod: Gospode, pomiluj.

Pomenuvši presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu Bogorodicu i Prisnodjevu Mariju sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo.

Narod: Tebi, Gospode.

Sveštenik čita molitvu:

 MOLITVA TREĆEG ANTIFONA

Ti si nam darovao ove zajedničke i saglasne molitve; Ti si i dvojici ili trojici, koji se slože u ime tvoje, obećao dati ono za što se uzmole; Ti Sam i sada ispuni na korist molbe slugu tvojih, dajući nam u sadanjem veku poznanje istine tvoje, a u budućem darujući nam život večni.

Sveštenik: Jer si blag i čovekoljubiv Bog, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

Narod: Amin.

Peva se treći antifon, ili Blaženstva.

(1. Blaženi su siromašni duhom, jer je njihovo Carstvo nebesko.

2. Blaženi su tužni, jer će se oni utešiti.

3. Blaženi su krotki, jer će oni naslediti zemlju.

4. Blaženi gladni i žedni pravde, jer će se nasititi;

5. Blaženi su milostivi, jer će oni biti pomilovani.

Blaženi milostivi, jako tij pomilovani budut – tropar kanona.

6. Blaženi su čisti srcem, jer će oni Boga videti.

Blaženi čisti serdcem, jako tiji Boga uzrjat – tropar kanona.

7. Blaženi su mirotvorci, jer će se oni sinovi Božiji nazvati.

Blaženi mirotvorci, jako tiji sinove Božiji narekutsja – tropar kanona.

8. Blaženi su prognani pravde radi, jer je njihovo Carstvo nebesko.

Blaženi izgnani pravdi radi, jako tjeh jest Carstvo nebeskoje – tropar kanona.

9. Blaženi ste kad vas, Mene radi, ruže n progone i, lažući, nabede svakim zlom.

Blaženi jeste jegda ponosjat vam, i izženut, i rekut vsjak zol glagol na vi lažušče mene radi – tropar kanona.

Radujte se i veselite se, jer je nagrada vaša velika na nebesima)

Radujtesja i veselitesja, jako mazda vaša mnoga na nebesjeh – tropar kanona

 

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu

Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu – tropar kanona.

 

I sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

I ninje i prisno i vo vjeki vjekov. Amin – bogorodičan kanona.

[Na Hristove praznike, na ovome mestu čita se Antifon 3.]

(Za vreme pojanja Slava... i ninje... čini se vhod sa svetim Jevanđeljem).

Sveštenik: Premudrost, smerno stojmo!

Narod: Pridite poklonimsja i pripadem ko Hristu. Spasi ni Sini Božij, voskresij iz mertvih, pojuščija Ti: Aliluja.

 (Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu: Sine Božji, divni u Svetima (ako je nedelja: vaskrsli iz mrtvih), spasi nas, koji Ti pevamo: Aliluja.)

Sveštenik čita:

 MOLITVA TRISVETE PESME

Bože Sveti, koji u Svetima počivaš, Tebe trisvetim glasom pevaju Serafimi   i   slavoslove   Heruvimi, i Tebi se klanjaju sve Nebeske Sile; Ti si sve iz nebića u biće priveo; Ti si sazdao čoveka po slici i prilici svojoj i svakim ga svojim darom ukrasio; Ti daješ mudrost i razum onome koji Te moli, i ne prezireš grešnika, nego si za spasenje odredio pokajanje; Ti si udostojio nas, smirene i nedostojne sluge tvoje, da i u ovome času stojimo pred slavom svetoga Žrtvenika tvog i da Ti prinosimo dužno poklonjenje i slavoslovlje: Ti Sam, Vladiko, primi Trisvetu pesmu i iz usta nas grešnih, i poseti nas blagošću svojom; oprosti nam svako sagrešenje hotimično i nehotimično; osveti duše naše i tela, i daj nam da Ti u svetosti služimo u sve dane života svoga — molitvama Svete Bogorodice i svih Svetih, koji Gi od pamtiveka ugodiše.

Sveštenik: Jer si svet, Bože naš, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

Narod: Amin. Svjatij Bože, Svjatij Krjepkij, Svjatij Bezsmertnij, pomiluj nas (3h). Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu. I ninje i prisno i vo vjeki vjekov, amin. Svjatij Bezsmertnij, pomiluj nas. Amin. Svjatij Bože, Svjatij Krjepkij, Svjatij Bezsmertnij, pomiluj nas.

(ili ako je neki od Gospodnjih praznika peva se: Jelici vo Hrista krestitesja, vo Hrista oblekostesja. Aliluija. (3h)

Po završetku Trisvete pesme, sveštenik (ako đakon saslužuje onda on govori) govori:

Pazimo!

Sveštenik: Mir svima.

Čtec: I duhu tvome.

Đakon: Premudrost!

Čtec: Prokimen ...

I zatim đakon: Premudrost!

Čtec govori naslov Apostola; pa opet đakon:

Pazimo!

I čita se Apostol.

Kad se završi Apostol, sveštenik govori: Mir ti.

Čtec: I duhu tvome.

Đakon: Premudrost!

Čtec: Aliluja. (3h)

I peva se Aliluja sa stihovima. Dok se to peva, ili pre toga, dok se još čita Apostol, đakon uzima kadionicu s tamjanom. pristupa svešteniku i, primivši blagoslov, kadi sav oltar p sveštnika, i sa soleje ikonostas i narod. Zatim sveštenik čita:

MOLITVA PRED EVANĐELjE

Zapali u srcima našim, čovekoljubivi Vladiko, neprolaznu svetlost tvoga bogopoznanja, i otvori oči uma našeg da bismo razumeli tvoje evanđelske propovedi. Usadi u nas i strah tvojih blaženih zapovesti, da bismo, pobedivši sve telesne pohote, živeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvetljenje duša i tela naših, Hriste Bože, i Tebi slavu uznosimo, sa bespočetnim tvojim Ocem i presvetim i blagim i životvornim tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Sveštenik: Premudrost, pravo stojmo; čujmo sveto Evanđelje. Mir svima.

Narod: I duhu tvome.

Đakon: Čitanje svetog Evanđelja po Mateju (ili ime drugog Evanđelista).

Narod: Slava Tebi, Gospode, slava Tebi.

Sveštenik: Pazimo!

I čita se sveto Evanđelje.

A kad se završi Evanđelje, sveštenik govori đakonu: Mir tebi, blagovestitelju.

 

Đakon: Recimo svi iz sve duše, i od svega uma svoga, recimo.

Narod: Gospode, pomiluj.

Gospode Svedržitelju, Bože otaca naših, molimo Ti se, usliši i pomiluj.

Narod: Gospode, pomiluj.

Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo Ti se, usliši i pomiluj.

Narod: Gospode, pomiluj. (triput)

Još se molimo za blagoverni hristoljubivi rod naš i za sve pravoslavne hrišćane.

Narod: Gospode, pomiluj. (triput)

Još se molimo za preosvećenog episkopa našeg (ime) i za svu u Hristu braću našu.

Narod: Gospode, pomiluj. (triput)

Još se molimo za braću našu, sveštenike, đakone, i za sve u Hristu bratstvo naše.

Narod: Gospode, pomiluj. (triput)

Još se molimo za milost, život, mir, zdravlje, spasenje, pohođenje, oproštaj i otpuštenje grehova slugu Božjih, braće ovoga svetoga hrama (u manastiru: ove svete obitelji).

Narod: Gospode, pomiluj. (triput)

Još se molimo za blažene i nezaboravne svete patrijarhe pravoslavne, za blagočestive careve i blagoverne carice, za osnivače ovoga svetoga hrama, i za sve dosada preminule pravoslavne oce i braću našu koji ovde počivaju, i za pravoslavne svuda.

Narod: Gospode, pomiluj. (triput)

Još se molimo za one koji plodove donose i dobro tvore u svetom i svečasnom hramu ovom, za one koji se trude, koji pevaju, i za prisutni narod, koji očekuje od Tebe veliku i bogatu milost.

Narod: Gospode, pomiluj. (triput)

Sveštenik čita:

 MOLITVA USRDNOG MOLjENjA

GOSPODE, Bože naš, primi ovo usrdno moljenje od slugu tvojih i pomiluj  nas  po  obilju  milosti  tvoje, i nispošlji milosrđe tvoje na nas i na sav narod tvoj koji očekuje od Tebe bogatu milost.

Sveštenik: Jer si milostiv i čovekoljubiv Bog, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

Narod: Amin.

 

(Jektenija za upokojene)

 

Đakon: Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo Ti se, usliši i pomiluj.

 

Narod: Gospode, pomiluj (triput)

 

Još se molimo za upokojenje duša usnulih slugu Božjih (imena) i da im se oprosti svaki greh voljni i nevoljni.

 

Narod: Gospode, pomiluj (triput)

 

Da Gospod Bog naš nastani duše njihove gde pravednici počivaju.

 

Narod: Gospode, pomiluj (triput)

 

Milost Božju, Carstvo nebesko, i oproštaj grehova njihovih molimo od Hrista, besmrtnoga Cara i Boga našega.

 

Narod: Podaj, Gospode.

 

Gospodu se pomolimo.

 

Narod: Gospode, pomiluj.

 

Sveštenik:

Bože duhova i svakoga tela, koji si smrt satro i đavola pobedio, i život  svetu   tvome  darovao;   Ti  sam, Gospode, upokoj duše slugu tvojih (imena) u mestu svetlom, u mestu cvetnom, u mestu odmora, odakle odbeže svaki bol, tuga i uzdisanje. Svaki greh što su učinili rečju, ili delom, ili mišlju, kao blag i čovekoljubiv Bog oprosti im, jer nema čoveka da živi a da ne greši. Ti si jedini bez greha; pravda je tvoja pravda večna, i reč je tvoja istina.

Jer si Ti vaskrsenje, i život, i pokoj usnulih slugu tvojih (imena). Hriste Bože naš, i Tebi slavu uznosimo, sa bespočetnim tvojim Ocem, i svesvetim i blagim i životvornim tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova.

Narod: Amin)

 

(Jektenija za upokojene se ne vrši Nedeljom i praznicima)

Đakon: Oglašeni, pomolite se Gospodu.

Narod: Gospode, pomiluj.

Verni, pomolimo se za oglašene.

Narod: Gospode, pomiluj.

Da ih Gospod pomiluje.

Narod: Gospode, pomiluj.

Da ih nauči reči istine.

Narod: Gospode, pomiluj.

Da im otkrije Evanđelje pravde.

Narod: Gospode, pomiluj.

Da ih prisajedini svojoj svetoj, sabornoj i apostolskoj Crkvi.

Narod: Gospode, pomiluj.

Spasi, pomiluj, zaštiti i sačuvaj ih, Bože, blagodaću tvojom.

Narod: Gospode, pomiluj.

Oglašeni (nekršteni), glave svoje Gospodu priklonite.

Narod: Tebi, Gospode.

Sveštenik čita:

MOLITVA ZA OGLAŠENE

Gospode Bože naš, koji na visinama živiš i na smirene gledaš,
koji si nisposlao spasenje rodu ljudskome, Jedinorodnog Sina tvog i Boga, Gospoda našeg Isusa Hrista, pogledaj na sluge tvoje oglašene, koji su priklonili glave svoje Tebi, i u pogodno vreme udostoj ih banje ponovnog rođenja (krštenja), otpuštenja grehova i odeće  nepropadljivosti,  prisajedini   ih tvojoj svetoj, sabornoj i apostolskoj Crkvi, i ubroj ih u tvoje izbrano stado.

Sveštenik: Da i oni s nama slave prečasno i veličanstveno ime tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova.

Narod: Amin.

Đakon: Vi koji ste oglašeni, iziđite; oglašeni, iziđite; vi koji ste oglašeni iziđite; niko od oglašenih (da ne ostane). A vi koji ste verni, opet i opet u miru Gospodu se pomolimo.

Narod: Gospode, pomiluj.

Đakon: Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću tvojom.

Narod: Gospode, pomiluj.

Đakon: Premudrost!

Sveštenik čita:

MOLITVA VERNIH PRVA

Blagodarimo Ti, Gospode Bože Sila, koji si nas udostojio da i sada stanemo pred tvoj sveti Žrtvenik i pripadnemo tvome milosrđu za grehe naše, i za neznanja narodna. Primi, Bože, molbu našu; udostoj nas da Ti prinosimo molbe, i srdačne molitve, i beskrvne žrtve za sav narod tvoj; i osposobi nas, koje si silom Duha tvoga Svetoga postavio na ovu službu tvoju, da nezazorno i nesmetano, sa čistim svedočanstvom savesti naše prizivamo Tebe u svako vreme i na svakom mestu, da, uslišivši nas, milostiv nam budeš u obilju blagosti tvoje.

Sveštenik: Jer Tebi priliči svaka slava, čast i poklonjenje, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

Narod: Amin.

Đakon: Opet i opet u miru Gospodu se pomolio.

Narod: Gospode, pomiluj.

(Za višnji mir i spasenje duša naših, Gospodu se pomolimo.

Za mir svega sveta, za nepokolebljivost svetih Božjih Crkava, i sjedinjenje svih, Gospodu se pomolimo.

Za ovaj sveti hram, i za one koji sa verom, pobožnošću i strahom Božjim ulaze u njega, Gospodu se pomolimo.

Da nas izbavi od svake nevolje, gnjeva, opasnosti i nužde, Gospodu se pomolimo.)

Đakon: Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću tvojom.

Narod: Gospode, pomiluj.

Đakon: Premudrost!

Sveštenik čita:

MOLITVA VERNIH DRUGA

Opet i mnogo puta Tebi pripadamo, i Tebi se molimo, Blagi i Čovekoljubivi, da, pogledavši na molitvu našu, očistiš duše naše i tela od svake nečistote telesne i duhovne, i daš nam da nevino  i  neosuđeno  stojimo pred svetim Žrtvenikom tvojim. A daruj, Bože, i ovima koji se s nama mole napredak u životu i veri i razumu duhovnome; daj njima koji Ti svagda služe sa strahom i ljubavlju, da se nevino i neosuđeno pričešćuju svetim Tajnama tvojim, i da se udostoje Nebeskog carstva tvoga.

Sveštenik: Da svagda čuvani vlašću tvojom, Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

Narod: Amin. Iže heruvimi tajno obrazujušče,i životvorjaščej Trojicje, trisvjatuju pjesan pripjevajušče, vsjakoje ninje žitejskoje otložim popečenije.

(Mi koji Heruvime tajanstveno izobražavamo, i Životvornoj Trojici Trisvetu pesmu pevamo, svaku sada životnu brigu ostavimo.)
 

I peva se heruvimska pesma, a sveštenik se tiho moli:

 MOLITVA HERUVIMSKE PESME

Niko od vezanih telesnim pohotama i slastima nije dostojan da priđe, ili da se približi, ili da služi liturgiju Tebi, Care slave; jer Tebi služiti — veliko je i strašno i samim Nebeskim Silama. No ipak, radi neiskazanog i neizmernog čovekoljublja svog, nepromenljivo i neizmenljivo postao si čovek, i bio si nam Arhijerej, i kao Vladika svih predao si nam sveštenodejstvo ove liturgijske i beskrvne žrtve; jer Ti jedini, Gospode Bože naš vladaš nebeskim i zemaljskim tvarima, Ti si nošen na prestolu heruvimskom, Gospod Serafima i Car Izrailja, jedini si Svet i u Svetima počivaš. Zato molim Tebe, jedinoga blagog i gotovog da sasluša: pogledaj na mene grešnog i nepotrebnog slugu tvog, i očisti moju dušu i srce od zle savesti, i osposobi me silom tvoga Svetoga Duha, da obučen u blagodat sveštenstva, predstanem ovom svetom Prestolu tvom, i sveštenodejstvujem sveto i prečisto Telo tvoje i prečasnu Krv, jer Tebi prilazim priklonivši glavu svoju, i molim Ti se: Ne okreni lice tvoje od mene, niti me odbaci od dece svoje, nego me udostoj da Ti ja, grešni i nedostojni sluga tvoj, prinesem ove Darove. Jer si Ti koji prinosi i koji se prinosi; koji prima i koji se razdaje, Hriste Bože naš, i Tebi slavu uznosimo, sa bespočetnim tvojim Ocem, i presvetim i blagim i životvornim tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

posle molitve i kađenja sveštenik i đakon pred svetim Prestolom govore Heruvimsku pesmu tri puta, klanjajući se:

Sveštenik: Mi koji Heruvime tajanstveno izobražavamo, i Životvornoj Trojici Trisvetu pesmu pevamo, svaku sada životnu brigu ostavimo.

Đakon: Kao oni koji će primiti Cara svih, Anđelskim Silama nevidljivo praćenoga. Aliluja, Aliluja. Aliluja.

Potom sveštenik i đakon odlaze Predloženju; Đakon ide napred; sveštenik kadi svete darove, moleći se u sebi: Bože milostiv budi meni grešnome. (triput)

Izlaze kroz severne dveri izgovarajući reči: ...Sve vas da pomene Gospod Bog u Carstvu svome svagda, sada i uvek i u vekove vekova.

Narod: Amin, (i nastavlja da peva heruvimsku pesmu) Jako da Carja vsjeh podimem, angelskimi nevidimo dorinosima činmi. Aliluja, aliluja, aliluja.

(Kao oni koji će primiti Cara svih, Anđelskim Silama nevidljivo praćenoga. Aliluja, aliluja, aliluja.)

Đakon: Dopunimo molitvu svoju Gospodu.

Narod: Gospode, pomiluj.

Za predložene časne Darove, Gospodu se pomolimo.

Narod: Gospode, pomiluj.

Za ovaj sveti hram, i za one koji sa verom, pobožnošću i strahom Božjim ulaze u njega, Gospodu se pomolimo.

Narod: Gospode, pomiluj.

Da nas izbavi od svake nevolje, gnjeva, opasnosti i teskobe, Gospodu se pomolimo.

Narod: Gospode, pomiluj.

Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću tvojom.

Narod: Gospode, pomiluj.

Sav dan savršen, svet, miran i bezgrešan, od Gospoda molimo.

Narod: Podaj, Gospode.

Anđela mira, vernog vođu, čuvara duša i tela naših, od Gospoda molimo.

Narod: Podaj, Gospode.

Oproštaj i otpuštenje grehova i sagrešenja naših, od Gospoda molimo.

Narod: Podaj, Gospode.

Dobro i korisno dušama našim, i mir svetu, od Gospoda molimo.

Narod: Podaj, Gospode.

Ostalo vreme života svoga u miru i pokajanju da provedemo, od Gospoda molimo.

Narod: Podaj, Gospode.

Kraj života našega da bude hrišćanski, bez bola, nepostidan, miran, i da dobar odgovor damo na Strašnom Hristovom sudu, molimo.

Narod: Podaj, Gospode.

Pomenuvši presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu Bogorodicu i Prisnodjevu Mariju sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo.

Narod: Tebi, Gospode.

Sveštenik čita:

MOLITVA PRINOŠENjA

Gospode Bože Svedržitelju, jedini Sveti, koji primaš žrtvu hvale od onih koji Te svim srcem prizivaju, primi molitvu i nas grešnih, i prinesi je svetom Žrtveniku tvom, i osposobi nas da Ti za grehe svoje i za neznanja narodna prinosimo Darove i duhovne žrtve. I udostoj nas da nađemo blagodat pred Tobom, da Ti žrtva naša bude blagougodna, i da Blagi Duh blagodati tvoje siđe na nas, i na ove predložene Darove, i na sav narod tvoj.

Sveštenik: Milosrđem Jedinorodnoga Sina tvoga, sa kojim si blagosloven, sa presvetim i blagim i životvornim tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova.

Narod: Amin.

Sveštenik: Mir svima.

Narod: I duhu tvome.

Đakon:  Ljubimo jedni druge, da bismo jednodušno ispovedali:

Narod: Otca i Sina i Svjatago Duha, Trojicu jedinosuštnuju u nerazdjeljnuju.

(Oca i Sina i Svetoga Duha, Trojicu jednosuštnu i nerazdeljivu.)

A sveštenik se klanja tri puta, govoreći tiho:

Ljubiću Te, Gospode, kreposti moja. Gospod je tvrđava moja, i pribežište moje (triput).

Đakon: Dveri, dveri, sa mudrošću pazimo!

(Simvol vere treba da čita sav narod naglas) Narod:

SIMVOL VERE

Verujem u jednoga Boga Oca, Svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog.

I u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, Jedinorodnog, od Oca rođenog pre svih vekova; Svetlost od Svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, ne stvorenog, jednosuštnog Ocu, kroz Koga je sve postalo;

Koji je radi nas ljudi i radi našeg spasenja sišao s nebesa, i ovaplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovek;

I Koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata, i stradao i bio pogreben;

I Koji je vaskrsao u treći dan, po Pismu;

I Koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca;

I Koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, Njegovom Carstvu neće biti kraja.

I u Duha Svetoga, Gospoda, Životvornog, Koji od Oca ishodi, Koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, Koji je govorio kroz proroke.

U jednu, svetu, sabornu i apostolsku Crkvu.

Ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova.

Čekam vaskrsenje mrtvih.

I život budućega veka. Amin!

Đakon: Stojmo smerno, stojmo sa strahom, pazimo da sveti Prinos u miru uznesemo.

Narod: Milost mira, žertvu hvaljenija. (Milost mira, žrtvu hvale)

Sveštenik, blagosiljajući narod, glasno govori: Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista, i ljubav Boga i Oca, i zajednica Svetoga Duha, da bude sa svima vama.

Narod: I so duhom tvojim. (I sa duhom tvojim.)

Sveštenik: Gore imajmo srca!

Narod: Imami ko Gospodu. (Imamo ih ka Gospodu.)

Sveštenik: Zablagodarimo Gospodu.

Narod: Dostojno je i pravedno klanjati se Ocu i Sinu i Svetome Duhu, Trojici jednosuštnoj i nerazdeljivoj.

Sveštenik čita:

MOLITVA UZNOŠENjA

Dostojno je i pravedno Tebe pevati, Tebe blagosiljati, Tebe hvaliti, Tebi blagodariti, Tebi se klanjati na svakome mestu vladavine tvoje, jer si Ti Bog neiskazan, nepojmljiv, nevidljiv, nepostižan, Koji uvek jesi, na isti način jesi, Ti i Jedinorodni tvoj Sin, i Duh tvoj Sveti. Ti si nas iz nebića priveo u biće, i kada smo otpali podigao si nas opet, i nisi odustao da sve činiš dok nas nisi uzveo na nebo, i darovao nam Carstvo tvoje buduće. Za sve to mi blagodarimo Tebi, i Jedinorodnome Sinu tvom, i Duhu tvome Svetome: za sva znana i neznana, vidljiva i nevidljiva dobročinstva, koja su nam učinjena. Blagodarimo Ti i za ovu službu koju si izvoleo da primiš iz naših ruku, iako pred Tobom stoje hiljade Arhanđela, i bezbroj Anđela, Heruvimi i Serafimi, šestokrili, mnogooki, krilati, koji lebde,

Sveštenik: Pobedničku pesmu pojući, kličući, uzvikujući i govoreći:

Narod: Svjat, svjat, svjat Gospod Savaot! Ispoln nebo i zemlja slavi tvojeja; Osana vo višnjih, blagosloven grjadij vo imja Gospodnje; Osana vo višnjih.

(Svet, Svet, Svet, Gospod Savaot! Puno je nebo i zemlja slave tvoje; Osana na visinama, blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje; Osana na visinama.)

Sveštenik čita molitvu:

Sa ovim blaženim Silama, čovekoljubivi Vladiko, i mi kličemo i govorimo: Svet jesi i presvet, Ti i Jedinorodni tvoj Sin i Duh tvoj Sveti; Svet jesi i presvet, i veličanstvena je slava tvoja. Ti si tako zavoleo svet tvoj da si i Sina svoga Jedinorodnoga dao, da svaki koji veruje u Njega ne pogine, nego ima život večni. On, došavši i ispunivši sav domostroj spasenja za nas, u noći u kojoj beše predan, upravo Samoga Sebe predade za život sveta, uzevši hleb u svoje svete i prečiste i neporočne ruke, zablagodari i blagoslovi, osveti, prelomi i dade svojim svetim Učenicima i Apostolima, rekavši:

Sveštenik: Primite, jedite, ovo je Telo moje, koje se za vas lomi na otpuštenje grehova.

Narod: Amin.

Sveštenik govori: A tako isto i čašu po večeri, govoreći:

Pijte iz nje svi: ovo je Krv moja Novoga Zaveta, koja se za vas i za mnoge izliva na otpuštenje grehova.

Narod: Amin.

Sveštenik čita molitvu:

Sećajući se dakle ove spasonosne zapovesti, i svega što se nas radi zbilo:    krsta, groba, tridnevnoga vaskrsenja, uzlaska na nebesa, sedenja s desne strane, i drugog i slavnog dolaska, —

Pritom sveštenik ukršta ruke svoje desnom rukom uzimajući diskos, a levom putir, govori glasno: Tvoje od tvojih Tebi prinoseći zbog svega i za sve,

Narod: Tebe pojem, tebe blagoslovim, tebje blagodarim, Gospodi, i molimtisja Bože naš. I molimtisja Bože naš. (2h) I molimtisja Bože naš. (veliko)

(Tebe pevamo, Tebe blagosiljamo, Tebi blagodarimo, Gospode, i molimo Ti se, Bože naš.)

Đakon prilazi bliže svešteniku, i oba se klanjaju tri puta pred svetim Prestolom, moleći se u sebi i govoreći: Bože, milostiv budi meni grešnom i pomiluj me.

(Zatim sveštenik: Gospode, koji si u teći čas Apostolima svojim nisposlao Presvetog Duha svog, Njega, Blagi, ne oduzmi od nas, no obnovi nas, koji Ti se molimo.

Đakon, stih: Srce čisto sazdaj u meni, Bože, i Duh prav obnovi u meni.

Opet sveštenik: Gospode, koji si u treći čas...

Đakon stih: Ne odbaci me od lica tvoga, i Duha tvoga Svetoga ne odbaci od mene.

I opet sveštenik: Gospode, koji si u treći čas...)

Sveštenik, priklonivši glavu, mili se tiho:

Još Ti prinosimo ovu slovesnu i beskrvnu službu, i molimo Te, i prizivamo,  i  preklinjemo:  nispošlji Duha Tvoga Svetoga na nas i na ove predložene Darove.

Onda đakon, priklonivši glavu, pokazuje orarem sveti Hleb, govoreći:

Blagoslovi, vladiko, sveti Hleb.

A sveštenik,  ispravivši se, blagosilja krsnim znakom sveti Hleb govoreći:

I učini ovaj Hleb časnim Telom Hrista Tvoga.

Đakon: Amin.

I opet, pokazujući orarem sveti Putir, govori:

Blagoslovi, vladiko, svetu Čašu.

A sveštenik blagosiljajući govori:

A to što je u Čaši ovoj časnom Krvlju Hrista Tvoga.

Đakon: Amin.

I opet đakon,  pokazujući orarem oboje, govori:

Blagoslovi, vladiko, oboje.

A sveštenik, blagosiljajući oboje, govori:

Pretvorivši ih Duhom Tvojim Svetim.

Đakon: Amin. Amin. Amin.

Sveštenik priklonivši glavu, moli se:

Da ove svete Tajne budu onima koji se pričešćuju na trezvenost duše, na otpuštenje grehova, na zajednicu Duha Tvoga Svetoga, na ispunjenje Carstva nebeskoga, na smelost prema Tebi, ne na sud ili na osudu.

Još Ti prinosimo ovu slovesnu službu za preminule u veri Praoce, Oce, Patrijarhe, Proroke, Apostole, Propovednike, Evanđeliste, Mučenike, Ispovednike, Podvižnike, i za svaki duh pravednika, preminulog u veri.

Sveštenik, kadeći pred svetim Prestolom govori: Osobito za presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu Bgorodicu i Prisnodjevu Mariju:

Narod: Dostojno jest jako voistinu blažiti tja Bogorodicu, prisno blaženuju i preneporočnuju i mater Boga našego. Čestnjejšuju heruvim i slavnjejšuju bez sravnjenija serafim, bez istljenija Boga Slova roždšuju, suščuju Bogorodicu tja veličajem.

(Dostojno je vaistinu blaženom zvati Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i preneporočnu, i Mater Boga našega. Časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima, Tebe što Boga Logosa neporočno rodi vaistinu Bogorodicu mi te veličamo.)

Sveštenik se moli:

Za svetog Jovana, Proroka, Preteču i Krstitelja, za svete slavne i svehvalne Apostole, za svetog (ime) čiji spomen slavimo, i za sve tvoje Svete, čijim molitvama poseti nas, Bože. I pomeni sve preminule u nadi na vaskrsenje u život večni (ovde poimenice pominje i preminule koje hoće), i upokoj ih, Bože naš, gde sija svetlost Lica tvoga. Još Ti se molimo, pomeni, Gospode, svo episkopstvo pravoslavnih, koji pravilno upravljaju rečju Istine tvoje, svo prezviterstvo, u Hristu đakonstvo, i sav sveštenički red. Još Ti prinosimo ovu slovesnu službu za vaseljenu, za svetu, sabornu i apostolsku Crkvu, za one koji žive u nevinosti i časnim životom, za blagoverni i hristoljubivi narod naš, da tih i miran život poživimo u svakoj pobožnosti i čistoti.

Sveštenik: Najpre pomeni, Gospode, preosvećenog episkopa našeg (ime), i daruj ga svetim tvojim Crkvama u miru, zdrava i čitava, časna, dugovečna i da pravilno upravlja rečju Istine tvoje.

A đakon pominje žive iz diptiha i još koje hoće.

Narod: I vsjeh i vsja. (I sve i sva)

Sveštenik se moli:

Pomeni, Gospode, grad ovaj u kome boravimo (ili: selo ovo; ili: svetu obitelj ovu), svaki grad i zemlju, i one koji verom borave u njima. Pomeni, Gospode, one koji plove, putnike, bolesnike, patnike, zarobljenike i spasenje njihovo. Pomeni, Gospode, one koji plodove donose i one koji dobro tvore u svetim Crkvama tvojim, i one koji se sećaju sirotinje, i na sve nas nispošlji milost tvoju.

Sveštenik: I daj nam da jednim ustima i jednim srcem slavimo i pevamo prečasno i veličanstveno ime tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova.

Narod: Amin.

Sveštenik, okrenuvši se narodu i blagosiljajući ga, govori: I da budu milosti velikoga Boga i Spasa našega Isusa Hrista sa svima vama.

Narod: I so duhom tvojim. (I sa duhom tvojim)

Đakon: Pomenuvši sve Svete, opet i opet u miru Gospodu se pomolimo.

Narod: Gospode, pomiluj.

Za prinesene i osvećene časne Darove, Gospodu se pomolimo.

Narod: Gospode, pomiluj.

Da čovekoljubivi Bog naš, primivši ih u svoj sveti i nadnebeski i umni Žrtvenik, kao miris miomira duhovnoga, nispošlje nam za to božansku blagodat, i dar Svetoga Duha, pomolimo se.

Narod: Gospode, pomiluj.

Da nas izbavi od svake nevolje, gnjeva, opasnosti i nužde, Gospodu se pomolimo.

Narod: Gospode, pomiluj.

Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću tvojom.

Narod: Gospode, pomiluj.

Sav dan savršen svet, miran i bezgrešan, od Gospoda molimo.

Narod: Podaj, Gospode.

Anđela mira, vernog vođu, čuvara duša i tela naših, od Gospoda molimo.

Narod: Podaj, Gospode.

Oproštaj i otpuštenje grehova i sagrešenja naših, od Gospoda molimo.

Narod: Podaj, Gospode.

Dobro i korisno dušama našim, i mir svetu, od  Gospoda molimo.

Narod: Podaj, Gospode.

Ostalo vreme života svoga u miru i pokajanju da provedemo, od Gospoda molimo.

Narod: Podaj, Gospode.

Kraj života našeg da bude hrišćanski, bez bola, nepostidan, miran, i da dobar odgovor damo na

Strašnome Hristovom sudu, molimo.

Narod: Podaj, Gospode.

Izmolivši jedinstvo vere i zajelnicu Svetoga Duha, sami sebe i jedni druge, i sav život svoj Hristu Bogu predajmo.

Narod: Tebi, Gospode.

Sveštenik čita molitvu:

Tebi poveravamo sav život svoj i nadu, čovekoljubivi Vladiko, i molimo Te, i prizivamo, i preklinjemo: udostoj nas da se pričestimo nebeskim tvojim i strašnim Tajnama sa ove sveštene i duhovne Trpeze, sa čistom savešću, na otpuštenje grehova, na oproštaj sagrešenja, na zajednicu Svetoga Duha, na nasledstvo Carstva nebeskoga, na smelost prema Tebi, ne na sud ili na osudu.

Sveštenik: I udostoj nas, Vladiko, da smelo i neosuđeno smemo prizivati Tebe nebeskoga Boga Oca i govoriti:

(Oče naš... treba da izgovara sav narod naglas)

Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjatisja imja tvoje da pride carstvije tvoje, da budet volja Tvoja jako na nebesje i na zemlji, hljeb naš nasušni dažd nam dnes, i ostavi nam dolgi našja jako že i mi ostavljajem dolžnikom našim, i ne vo vedi nas vo iskušenije, no izbavi nas od lukavago.

(Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime tvoje, da dođe carstvo tvoje, da bude volja tvoja i na zemlji kao na nebu; hleb naš nasušni daj nam danas; i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim; i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga.)

Sveštenik: Jer je tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova.

Narod: Amin.

Sveštenik: Mir svima.

Narod: I duhu tvome.

Đakon: Glave svoje Gospodu priklonite.

Narod: Tebi, Gospode. (veliko)

Sveštenik: Blagodaću i milosrđem i čovekoljubljem Jedinorodnoga Sina tvoga sa kojim si blagosloven, sa presvetim i blagim i životvornim tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova.

Narod: Amin. (veliko)

Sveštenik se tiho moli, i potom se tri puta poklanja govoreći: Bože, milostiv budi meni grešnome.

Sveštenik: Pazimo! Svetinje svetima.

Narod: Jedin Svjat, jedin Gospod, Isus Hristos, vo slavu Boga Otca. Amin.

(Jedan je svet, jedan Gospod Isus Hristos, u. slavu Boga Oca. Amin.)

(narod za vreme pričešća sveštenstva u oltaru peva pričasten)

Đakon: Sa strahom Božjim i verom pristupite.

Narod: Blagosloven grjadij vo imja Gospodnje, Bog Gospod i javisja nam.

(Blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje: Bog je Gospod i javi se nama).

Tada pristupaju verni i govore ča svešteniksm molitvu pred sveto Pričešće:

 MOLITVA PRE PRIČEŠĆA

Verujem, Gospode, i ispovedam da si Ti vaistinu Hristos, Sin Boga živoga, Koji si došao u svet da grešnike spaseš, od kojih sam prvi ja. Još verujem da je ovo samo prečisto Telo tvoje, i ovo sama časna Krv tvoja. Stoga Ti se molim: pomiluj me, i oprosti mi sagrešenja moja, hotimična i nehotimična, učinjena rečju i delom, svesno i nesvesno, i udostoj me da se neosuđeno pričestim prečistim Tajnama tvojim na otpuštenje grehova i na život večni.

Primi me danas, Sine Božji, za priča-snika Tajne Večere tvoje, jer neću kazati tajnu neprijateljima tvojim, niti ću Ti dati celiv kao Juda, već kao razbojnik ispovedam Te: pomeni me, Gospode, u Carstvu tvome.

Neka mi pričešćivanje svetim Tajnama tvojim, Gospode, ne bude na sud ili na osudu, već na isceljenje duše i tela. Amin.

 

Potom pristupa verni narod, a sveštenik pričešćujući ih, za svakog posebice govori:

Pričešćuje se sluga Božji (ime) časnim i presvetim Telom i Krvlju Gospoda i Boga i Spasa našega Isusa Hrista na otpuštenje grehova i na život večni.

I đakon svakome otire usne ubrusom, a pričasnik potom uzima naforu i vraća se na svoje mesto u crkvi. I tako se svi pričešćuju.

Pritom se peva: Tjelo Hristovo primite, istočnika besmertnago vkusite, vkusite i vidite jako blag Gospod. Alilija, aliluija, aliluija.

(Telo Hristovo primite, izvora besmrtnoga okusite. Okusite i vidite da je blag Gospod. Aliluja, aliluja, aliluja).

Posle pričešća sveštenik ulazi u oltar, n ostavlja svete Darove na sveti Presto, i sveštenik blagosilja narod govorećn glasno: Spasi, Bože, narod tvoj i blagoslovi nasleđe tvoje.

Narod: Vidjehom svjet istinij; prijahom Duha Nebesnago; obrjetohom vjeru istinuju, nerazdjeljnjej Trojicje poklanjajemsja, ta bo nas spasla jest.

(Videsmo Svetlost istinsku; primismo Duha Nebeskoga; nađosmo veru istinitu, klanjajući se nerazdeljivoj Trojici, jer nas je Ona spasla.)

Sveštenik, poklonivši se i uzevši sveti putir. govori tiho: Blagosloven Bog naš, i okrenuvši se prema narodu, produžuje glasno: Svagda, sada i uvek i u vekove vekova.

Narod: Amin. Da ispolnjatsja usta naša hvaljenija tvojego Gospodi, jako da pojem slavu tvoju, jako spodobil jesi nas pričastitisja, svjatim tvojim božestvenim bezsmertnim i životvorjaščim tajnam: sobljudi nas vo tvojej svjatinji, ves den poučatisja pravdje tvojej. Aliluja, Aliluja, Aliluja.

(Amin. Neka se ispune usta naša hvale tvoje, Gospode, da pevamo slavu tvoju, jer si nas udostojio da se pričestimo svetim tvojim, božanskim, besmrtnim i životvornim Tajnama; sačuvaj nas u tvojoj svetinji, da se sav dan poučavamo pravdi tvojoj. Aliluja, aliluja, aliluja.)

Đakon: Primivši božanske, svete, prečiste, besmrtne, nebeske, i životvorne, strašne Hristove Tajne, stojeći smerno, dostojno zablagodarimo Gospodu.

Narod: Gospode, pomiluj.

Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću tvojom.

Narod: Gospode, pomiluj.

Izmolivši sav dan savršen, svet, miran i bezgrešan, sami sebe i jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo.

Narod: Tebi, Gospode.

Onda sveštenik, govori blagodarnu molitvu:

MOLITVA POSLE PRIČEŠĆA SVIH

Blagodarimo Ti,   čovekoljubivi Vladiko,   dobrotvore   duša   naših, što si nas i u današnji dan udostojio tvojih nebeskih i besmrtnih Tajni. Ispravi put naš, utvrdi sve nas u strahu tvome, sačuvaj život naš, učvrsti korake naše, molitvama i molenjima slavne Bogorodice i Prisnodjeve Marije i svih Svetih tvojih.

Sveštenik: Jer si Ti osvećenje naše, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

Narod: Amin.

Zatim se okreće narodu i govori: U miru iziđimo.

Narod: O imeni Gospodnji. (U ime Gospodnje)

Đakon: Gospodu se pomolimo.

Narod: Gospode, pomiluj.

Sveštenik izlazi, staje iza amvona i govori glasno zaamvonu molitvu:

ZAAMVONA MOLITVA

Gospode, Ti blagosiljaš one koji, Tebe blagosiljaju, i osvećuješ one koji se u Tebe uzdaju, spasi narod svoj i blagoslovi nasleđe svoje, čuvaj punoću Crkve svoje, osveti one koji ljube krasotu doma tvoga; Ti ih proslavi božanskom silom tvojom, i ne ostavi nas koji se u Tebe nadamo; daruj mir svetu tvome, Crkvama tvojim, sveštenicima i svima ljudima tvojim. Jer svaki dobri dar, i svaki savršeni poklon odozgo je, silazi od Tebe, Oca Svetlosti, i Tebi slavu i blagodarenje i poklonjenje uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

Narod: Amin. Budi imja Gospodnje blagosloveno ot ninje i do vijeka. (triput)

(Amin. Neka je blagosloveno ime Gospodnje od sada i doveka.)

Sveštenik blagosilja narod: Blagoslov Gospodnji neka dođe na vas, Njegovom blagodaću i čovekoljubljem, svagda, sada i uvek i u vekove vekova.

Narod: Amin.

Sveštennk: Slava Tebi, Hriste Bože, nado naša, slava Tebi.

Narod: Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode, pomiluj. (3h) Oče blagoslovi!

Sveštenik: Vaskrsli iz mrtvih Hristos istiniti Bog naš, molitvama prečiste svoje Matere, svetih slavnih i svehvalnih Apostola, svetoga oca našega Jovana, arhiepiskopa carigradskoga, svetoga (čiji je hram) i svetoga (čiji je dan), svetih i pravednih bogootaca Joakima i Ane, i svih Svetih, da nas pomiluje i spase kao blag i čovekoljubiv.

Narod: Amin.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

-“Svaki književnik, koji se
naučio Carstvu Nebeskom,
domaćin je koji iznosi iz riznice
svoje novo i staro“
(Mt. 13,52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2007 by
S:t Kyrill och Methodius kyrkan i Malmö
Cedergatan 4

215 67 MALMÖ, SWEDEN
tel: 040 830 14
e-mail

 


Web desing by
Kovach