Kanon blagodarni Presvetoj Bogorodici

 
Pesma 1.
 
Irmos: Otvoriću usta moja i napuniće se Duha, i reč uputiću Carici Materi: praznovaću veselo, i pevaću s radošću Njena čudesa.
 
Presveta Bogorodice, spasi nas.
 
Čista, posmatrajući Tebe, živu knjigu Hristovu zapečaćenu Duhom, klicaše Ti veliki Arhangel: Raduj se, Sasude radosti Kojom se ukinu pramaternje prokletstvo.
 
Presveta Bogorodice, spasi nas.
 
Raduj se, Adamovo ispravljenje, Djevo Bogonevesto, umrtvljenje ada; Raduj se, svebesprekorna Palato Jedinoga Cara; Raduj se, ognjeni Prestole Svedržitelja.
 
Presveta Bogorodice, spasi nas.
 
Raduj se, Cvete neuvenljivi, Koja si Jedina proizvela miomirisni Plod; Raduj se, Ti Koja si rodila miomir Cara svih; Raduj se, Bezbračna, spasenje sveta.
 
Presveta Bogorodice, spasi nas.
 
Raduj se, Riznico čistote Kojom mi od našeg pada ustadosmo; Raduj se, slatkomirisni Krine, Vladičice, Koja miomirom ispunjuješ vernike, Ti skupoceni mirise.
 
Irmos: Otvoriću usta moja i napuniće se Duha, i reč uputiću Carici Materi: praznovaću veselo, i pevaću s radošću Njena čudesa.
 
Pesma 3.
 
Irmos: Pevače slave Tvoje, Bogorodice, živi blagosloveni Izvore, sakupljene u skupu duhovnom duhovno osnaži, i u Svojoj božanskoj slavi venaca slave udostoj.
 
Presveta Bogorodice, spasi nas.
 
Raduj se, Ti Koja si proizvela božanstveni Klas kao njiva očigledno neorana; Raduj se, oduhovljena Trpezo koja sadrži Hleb Života; Raduj se, nepresušni Izvore Vode Žive, Vladičice.
 
Presveta Bogorodice, spasi nas.
 
Raduj se, Djevo Koja si rodila božanskog Mladenca; Raduj se, Jagnje koje je rodilo Jagnje Božije Koje uzima na sebe grehe celoga sveta; Raduj se, toplo Očistilište.
 
Presveta Bogorodice, spasi nas.
 
Raduj se, svetlija od zore, Ti jedina Koja nosiš Sunce Hrista, Obitalište  Svetlosti; Raduj se, Ti Koja si tamu razvela i mračne demone potpuno oterala.
 
Presveta Bogorodice, spasi nas.
 
Raduj se, jedina Vrata kroz koja Logos jedina prođe, Vladarko Koja si Čedom Svojim razvalila poluge i vrata adska; Raduj se, božanstveni Ulaze spasavanih, Svehvalna.
 
Irmos: Pevače slave Tvoje, Bogorodice, živi blagosloveni Izvore, sakupljene u skupu duhovnom duhovno osnaži, i u Svojoj božanskoj slavi venaca slave udostoj.
 
Pesma 4.
 
Irmos: Koji sedi u slavi na prestolu Božanstva, Svebožanstveni Isus, na oblaku dođe lakom u svoj moći Svojoj, i On spase one što kliču: Slava, Hriste, moći Tvojoj!
 
Presveta Bogorodice, spasi nas.
 
Raduj se, Prečista Vladičice, očišćenje sveta; Raduj se, Lestvice koja sve sa zemlje uzdižeš blagodaću; Raduj se, Moste koji zaista prevodiš iz smrti u život sve koji Te slave.
 
Presveta Bogorodice, spasi nas.
 
Raduj se, uzvišenija od Neba; Raduj se, Ti Prečista Koja si Temelj zemlje bez teškoće nosila u utrobi Svojoj; Raduj se, Porfiro koja si Svojom krvlju obojila Caru Sila božansku porfiru.
 
Presveta Bogorodice, spasi nas.
 
Raduj se, Vladičice Koja si stvarno rodila Zakonodavca Koji zabadava briše bezakonja svih, neshvatljiva dubino, neiskazana visino Bezbračna Kojom se mi obožismo.
 
Presveta Bogorodice, spasi nas.
 
Raduj se, Koja si isplela svetu Venac rukama neopleten, veličamo kličući Ti: Raduj se, Djevo, zaštito svih i ogrado, i sveto pribežište.
 
Irmos: Koji sedi u slavi na prestolu Božanstva, Svebožanstveni Isus, na oblaku doće lakom u svoj moći Svojoj, i On spase one što kliču: Slava, Hriste, moći Tvojoj!
 
Pesma 5.
 
Irmos: Sve se zadivi božanstvenoj slavi Tvojoj: jer Ti si, najčistija Djevo, u krilu imala Boga nad svima, i rodila Večnog Sina: svima što slave Tebe mir daruje.
 
Presveta Bogorodice, spasi nas
 
Raduj se, Ti Koja si rodila Put Života; Raduj se, Svebesprekorna Koja si spasla svet od potopa greha; Raduj se, Bogonevesto o Kojoj je strašno govoriti i slušati; Raduj se, Obitalište Gospodara tvari.
 
Presveta Bogorodice, spasi nas.
 
Raduj se, Ti snago i tvrđavo ljudi; Raduj se, Prečista, mesto osvećenja slave, umrtvljenje ada, svesvetla Palato; Raduj se, radosti Anđela; Raduj se, pomoći onih koji Ti se iskreno mole.
 
Presveta Bogorodice, spasi nas.
 
Raduj se, plamenolika Kola Logosa; Raduj se, Vladarko, živi Raju koji u sredini ima Drvo Života – Gospoda, čija sladost oživotvorava one što se s verom hrane, a koji su podložni trošnosti.
 
Presveta Bogorodice, spasi nas.
 
Krepljeni silom Tvojom mi Ti verni kličemo: Raduj se, Grade Svecara o Kome su se govorile stvari slavne i dostojne slušanja, Goro neseciva, Raduj se, dubino neizmeriva.
 
Presveta Bogorodice, spasi nas.
 
Raduj se, prostrano Boravište Logosa; Raduj se, čisti Sasude, Ti Koja si božanski Biser proizvela; Raduj se, prečudno pomirenje sa Bogom svih koji Te svagda slave, Bogorodice.
 
Irmos: Sve se zadivi božanstvenoj slavi Tvojoj: jer Ti si, najčistija Djevo, u krilu imala Boga nad svima, i rodila Večnog Cina: svima što slave Tebe mir daruje.
 
Pesma 6.
 
Irmos: Božanstveni ovaj i svečastni, praznujući praznik Bogomatere, vi bogomudri, hodite, hvalu Joj pevajmo, i od Nje rođenoga Boga slavimo.
 
Presveta Bogorodice, spasi nas.
 
Raduj se, Palato Logosa, uzroče oboženja sviju; Raduj se, Prečista, nagoveštavanje proroka; Raduj se, ukrase Apostola.
 
Presveta Bogorodice, spasi nas.
 
Iz Tebe kanu Rosa koja ugasi plamen mnogoboštva, stoga Ti kličemo: Raduj se, Djevo, Runo oduhovljeno što ga, Gedeon unapred vide.
 
Presveta Bogorodice, spasi nas.
 
Evo, mi Te glasno molimo Djevo: Budi nama koji se nalazimo u opasnosti pristanište i oslonac na pučini nevolje i sablazni sviju.
 
Presveta Bogorodice, spasi nas.
 
Uzroče radosti, oblagodati naš razum da bi smo Ti klicali: Raduj se, nesagoriva Kupino, Oblače svesvetli koji neprestano zaklanjaš verne.
 
Irmos: Božanstveni ovaj i svečastni, praznujući praznik Bogomatere, vi bogomudri, hodite, hvalu Joj pevajmo, i od Nje rođenoga Boga slavimo.
 
Pesma 7.
 
Irmos: Ne poslužiše tvari blagočestivi mesto Stvoritelju, no pretnju ognjem prezrevši hrabro, radovahu se pevahu: Preproslavljeni Gospode i Bože otaca, blagosloven si!
 
Presveta Bogorodice, spasi nas.
 
Slavimo Te kličući: Raduj se, Kolesnice Duhovnoga Sunca, istiniti Čokote Koja si rodila zreli Grozd što daje vino koje veseli duše onih koji Te verno proslavljaju.
 
Presveta Bogorodice, spasi nas.
 
Raduj se, Ti Koja si u utrobi nosila Lekara ljudi; Raduj se, Bogonevesto, Žezle tajanstveni koji si procvetao neuvenljivim Cvetom; Raduj se, Vladičice pomoću Koje se radošću ispunjujemo i život nasleđujemo.
 
Presveta Bogorodice, spasi nas.
 
Govornički jezik, Vladičice, nije u stanju da Te dostojno slavi, jer si se uzdigla iznad Serafima rodivši Cara Hrista, Njega moli da sada izbavi od svake nevolje nas koji Ti se verno klanjamo.
 
Presveta Bogorodice, spasi nas.
 
Slave Te krajevi zemlje nazivajući Te blaženom i kličući: Raduj se, Knjigo u kojoj je prstom Očevim zapisana Reč, Čista, Njega moli Bogorodice da u Knjizi Života budu zapisane sluge Tvoje.
 
Presveta Bogorodice, spasi nas.
 
Mi sluge Tvoje, molimo i savijamo kolena srca svoga, prikloni uho Tvoje Čista i spasi nas poplavljene mukama, i sačuvaj grad Tvoj, Bogorodice, od svakog neprijateljskog osvajanja.
 
Irmos: Ne poslužiše tvari blagočestivi mesto Stvoritelju, no pretnju ognjem prezrevši hrabro, radovahu se pevahu: Preproslavljeni Gospode i Bože otaca, blagosloven si!
 
 
Pesma 8.
 
Irmos: Mladiće blagočestive u peći Izdanak Bogorodičin spaso je: tada se pokaza lik Njegov, a sad na delu On zemlju celu podiže da peva Tebi, Gospoda slavite dela, i preuznosite u sve vekove.
 
Presveta Bogorodice, spasi nas.
 
Primila si u utrobu Svoju Logosa, nosila si Onoga Koji sve nosi, hranila si mlekom Onoga Koji migom hrani svu vaseljenu, Čista, Njemu pevamo: Gospoda slavite sva dela i preuznosite iznad svega u vekove.
 
Presveta Bogorodice, spasi nas.
 
Mojsije razume u kupini veliku tajnu Tvoga Poroda, a mladići kada stajahu usred ognja i ne gorahu, behu najjasnija praslika toga, Čista, Sveta Djevo, stoga Te slavimo u sve vekove.
 
Presveta Bogorodice, spasi nas.
 
Mi koji smo se nekada obnažili prevarom, Porodom Tvojim obukosmo se u odeću besmrtnosti, i sedeći u tami grehova ugledasmo Obitalište Svetlosti, Djevice, stoga Te slavimo u sve vekove.
 
Presveta Bogorodice, spasi nas.
 
Tobom se mrtvi oživljuju, jer si Ipostasni Život nosila u utrobi; nemi ranije, krasnorečivi, gubavi se očišćuju, bolesti se progone, mnoštvo vazdušnih duhova doživljavaju poraze, Djevo, spasenje sirotih.
 
Presveta Bogorodice, spasi nas.
 
Raduj se, Ti Koja si rodila spasenje svetu pomoću Koga bismo od zemlje podignuti na visinu; Raduj se, Sveblagoslovena zaštito i snago, ogrado i tvrđavo onih koji Ti pevaju Čista: Gospoda slavite sva dela i preuznosite iznad svega u vekove.
 
Hvalimo, blagosiljajmo, klanjamo se Gospodu,
slaveći Ga i preuznoseći u sve vekove.
Irmos: Mladiće blagočestive u peći Izdanak Bogorodičin spaso je: tada se pokaza lik Njegov, a sad na delu On zemlju celu podiže da peva Tebi, Gospoda slavite dela, i preuznosite u sve vekove.
 
Pesma 9.
 
Irmos: Svak na zemlji rođeni da likuje duhom osvetljavan, da praznuje Bestelesnih umova priroda, štujući svetkovinu sveštenu Bogomatere, i da kliče: Raduj se, Sveblažena Bogorodice Čista, Večna Djevo!
 
Presveta Bogorodice, spasi nas.
 
Da bi smo Ti klicali Raduj se, mi koji verujemo Tobom postadosmo zajedničari večne radosti, izbavi nas od iskušenja, od robovanja tuđincima i od svake druge nevolje, koje zbog mnogih grehova, Djevice, nailaze na grešne smrtnike.
 
Presveta Bogorodice, spasi nas.
 
Ti si se javila kao naše prosvećenje i ukrepljenje, stoga Ti kličemo: Raduj se, Zvezdo nezalazna Koja uvodiš u svet Veliko Sunce; Raduj se, Svečista, Koja si otvorila zatvorenima Edem; Raduj se, Stube ognjeni, Ti Koja uvodiš čovečanstvo u gornji život.
 
Presveta Bogorodice, spasi nas.
 
Stojmo bogobojažljivo u domu Boga našeg i usliknimo: Raduj se, Vladarko sveta; Raduj se, Marijo Bogorodice sviju nas; Raduj se, Ti jedina besprekorna i prekrasna među ženama; Raduj se, Sasude, Koja si primila Neiscrpno Miro izliveno na Tebe.
 
Presveta Bogorodice, spasi nas.
 
Raduj se, Golubice Koja si rodila Milostivoga; Raduj se, Prisnodjevo; Raduj se, hvalo svih Prepodobnih, pobedni Venče podvižnika; Raduj se, božanski Ukrase svih Pravednika i spasenje nas verujućih.
 
Irmos: Svak na zemlji rođeni da likuje duhom osvetljavan, da praznuje Bestelesnih umova priroda, štujući svetkovinu sveštenu Bogomatere, i da kliče: Raduj se, Sveblažena Bogorodice Čista, Večna Djevo!
 

 
  

Tokom Velikog (Časnog) posta 1-e, 2-e, 3-e i 4-e nedelje svakog petka, posle kanona se čita po jedna četvrtina Akatista Presvetoj Bogorodici ,i to ovim redosledom: 1. nedelje - od 1. Kondaka do 4. Kondaka, 2. nedelje od 4. Ikosa do 7. kondaka, 3. nedelje od 7. Ikosa do 10. Kondaka, 4. nedelje od 10. Ikosa do 1. Kondaka (jer posle 13. Kondaka koji se čita tri puta, čita se s početka 1. Ikos i na posletku 1. Kondak), a u subotu 5. nedelje posle kanona se pročita čitav Akatist.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2007 by
S:t Kyrill och Methodius kyrkan i Malmö
Cedergatan 4

215 67 MALMÖ, SWEDEN
tel: 040 830 14
e-mail

 


Web desing by
Kovach

© Art by Stamatis Skliris

Molitva

Blaga Majko, blagoga Cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Marijo, milost Sina Tvoga i Boga našeg izlij na moju strasnu dušu, i molitvama Svojim uputi me na dobra dela, da ostalo vreme života svoga, provedem bez poroka i Tobom nađem Raj, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena.

Kondak glas 8.

Vozbranoj vojevodje pobjediteljnaja, no jako izbavljše vsjak ot zlih blagodarstvenaja, vospisujem ti rabi Tvoji Bogorodice, no jako imušča deržavu nepobjedimuju ot vsjakih nas bjed svobodi, da zovem ti, Radujsja Nevjesto, ne nevjestnaja!