Tropar, glas 4.
 
Dnes spasenija našego glavizna, i ježe ot vjeka tajinstva javljenije: Sin Božij Sin Djevi bivajet, i Gavril blagodat blagovjestvujet: tjemže i mi s njim Bogorodice vozopijim: Radujsja, Blagodatnaja, Gospod s Toboju.
 

Danas je početak našeg spasenja i objava večne Tajne: Sin Božji postaje Sin Djeve, a Gavrilo javlja radosnu blagodatnu vest. Toga radi, zajedno s njim, kličemo Bogorodici: Raduj se, Blagodatna Gospod je s Tobom!

 
Kondak, glas 3.

    
Vozbranoj Vojevodje pobjediteljnaja, jako izbavlšesja ot zlih blagodarstvenaja, vospisujem Ti rabi Tvoji Bogorodice, no jako imuščaja deržavu nepobjedimuju, ot vsjakih nas bjed svobodi da zovem Ti: Radujsja nevjesto nenevjestnaja.
 

 
Tebi, Bogorodice, vojvotkinji koja se bori za nas, mi, sluge Tvoje, uznosimo pobedne i zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da Ti kličemo: Raduj se, Nevesto Nenevestna!

 

Copyright 2007 by
S:t Kyrill och Methodius kyrkan i Malmö
Cedergatan 4

215 67 MALMÖ, SWEDEN
tel: 040 830 14
e-mail

 


Web desing by
Kovach

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinaksar na Blagovesti

   
   Kada se Presvetoj Djevi navrši jedanaest godina prebivanja i služenja pri hramu Jerusalimskom, i četrnaest godina od rođenja kada, dakle, stupi u 15-tu godinu života, saopštiše joj sveštenici, da po zakonu ona ne može više ostati pri hramu, nego treba da se obruči i stupi u brak. No kako veliko iznenađenje za sve sveštenike bi odgovor Presvete Djeve, da se ona posvetila Bogu i da želi ostati devojkom do smrti ne stupajući ni s kim u brak! Tada po promislu Božjem prvosveštenik Zaharija, otac svetog Jovana Krstitelja, u dogovoru sa ostalim sveštenicima, sabra dvanaest bezženih ljudi iz plemena Davidova, da bi jednome od njih uručili Djevu Mariju na čuvanje devojaštva njenog i staranje o njoj. I bi uručena starome Josifu iz Nazareta, koji joj beše i srodnik. U domu Josifovom Presveta Djeva produži živeti isto kao i u hramu Solomonovom, provodeći vreme u čitanju Svetog Pisma, u molitvama, bogorazmišljanju, postu i ručnom radu. Gotovo nikad iz kuće ne izlažaše, niti se interesovaše svetskim stvarima i događajima. Malo je s kim uopšte govorila, i nikad bez naročite potrebe. Najčešće je u kući opštila sa dvema kćerima Josifovim. No kada se navrši vreme prorečeno Danilom prorokom, i kada Bog blagovoli ispuniti obećanje svoje izgnanom Adamu i prorocima, javi se veliki arhangel Gavril u odaji Presvete Djeve, i to, kako neki svešteni pisci pišu, u trenutku baš kada je ona držala otvorenog proroka Isaiju i razmišljala o njegovom velikom proročanstvu: Gle, devojka će začeti i rodiće sina! (Is. 7, 14). Javi joj se Gavril u svetlosti arhangelskoj i reče joj: Raduj se, blagodatna! Gospod je s tobom! i ostalo sve redom kako piše u Evanđelju božanstvenog Luke (Lk. 1, 2638). Sa ovom arhangelskom blagovešću, i sa silaskom Duha Svetoga na Djevu Prečistu, otpočinje spasenje ljudi i obnovljenje tvari. Istoriju Novog Zaveta otvorio je arhangel Gavril rečju: Raduj se! da oznamenuje time, da Novi Zavet ima da znači radost za ljude i za svu stvorenu tvar. Otuda i Blagovest se smatra koliko velikim toliko i radosnim praznikom.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

ZAAMVONA MOLITVA
NA BLAGOVESTI
 
Gospode, Bože Svedržitelju, Ti si blagovoleo da se Jedinorodni Sin Tvoj ovaploti od neiskusobračne žene i postane čovek radi našega spasenja, a poslao si Tvoga arhangela Gavrila koji je blagovestio Njegovo besemeno začeće Svetoj Djevi Mariji, koju si pre vekova predodredio da bude radionica ove strašne tajne, unapred znane Tebi i Tvome savečnom Logosu. Ti sam molitvama njenim i svih svetih Tvojih blagovesti dušama našim, blagodaću Tvojom, otpuštenje grehova i radost neoduzimljivu . Propovedaj mir narodu svome, daj nam da poznamo put kojim ćemo idući blagougoditi Tvome nebeskom carstvu .
 
Vozglas: Milosrđem Hrista Tvoga, sa Kojim si blagosloven, sa presvetim, i blagim i životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova.
 
Narod : Amin