Copyright 2006 by
S:t Kyrill och Methodius kyrkan i Malmö
Cedergatan 4

215 67 MALMÖ, SWEDEN
tel: 040 830 14
e-mail

 


Web desing by
Kovach

 
 
 

   Fader Milan Gardovic födds den 1.december 1968, i Sarajevo (Bosnien och Herzegovina), till fadern Nikola och modern Jelena (född Topalovic). I Sarajevo avslutar han grundskolan, och skriver in sig i Seminariet i klostret Krka, som ligger vid staden Knin i nuvarande Kroatien. Sommaren 1988, tar han examen från Seminarie skolan och till hösten fortsätter han sina studier på Belgrads Teologiska Högskola. I mars, 1992 avbryter han studierna och gifter sig. Samma år vigs han till diakon i Belgrads kloster Vavedenje.

  Efter diakon vigseln, biskop Dositej (Motika) skickar honom till Stora Brittannien på fördjupnings kurs i engelska i Brathford (Stor Brittannien), där han tjänstgör som diakon vid Heliga Treenighetens församlingen. Efter åtta månader kommer han till Stockholm, där han den 14. februari 1993., vigs till präst av Hans vördighet biskop Dositej. I mars månad år 1993. kommer han till församlingen i Helsingborg, men efter en kort tid förflyttas han till fösamlingen i Göteborg och får vara andre präst vid S:t Stefan av Decanskis kyrka. Här organiserar han församlingslivet genom att grunda en barnkör och söndagsskolan.

   År 1995. går han över till S:t Göran församlingen i Södertälje. Vid sidan om det jobbet  hjälper han till i S:t Sava -  församlingen i Stockholm. Året därpå kommer hans bror fader Arsenije (Gardovic) och tar över församlingen i Södertälje, och fader Milan går över till församlingen i Stockholm och tjänstgör där som S:t Savas kyrkans kyrkoherde. Bröderna Gardovics arbete i dessa två angränsande församlingar gav snart väldigt stor utdelning och man kunde nu se församlingarnas andliga uppståndelse. Allt större gemenskap i S:t Sava -s kyrkan i Stockholm var nu ett faktum. 

   År 1998. välsignar biskop Dositej, fader Milans övergång till S:t Kyrill och Methodius församling i Malmö och här får han som kyrkoherde, flitigt arbeta med kyrkans styrelse och församlings medlemmar. Han börjar med att bygga om kyrkan som var i dåligt skick när han kom till Malmö. Han börjar med tegelfasad, och klär om kyrkans tak i koppar och slutligen sätter en kopparkupol med förgylld kors. Som en god herde, under ombyggnaden av kyrkan, glömmer han inte folket som biskopen förtrodde åt honom utan flitigt jobbar på den andliga pånyttfödelsen av folket i sin församling. Han grundar kyrkans bibliotek, påbörjar söndagsskolan och håller även lektioner för de vuxna, samtidigt som han anordnar många kulturella händelser i församlingen som får allt mer människor att vara aktiva i kyrkan. År 2002. får han utmärkelse för sitt flitiga arbete i församlingen.

   Prästen Milan lever idag med sin fru och tre barn i Malmö. Där jobbar han på att bygga ut S:t Kyrill och Methodius kyrka för att den ska kunna rymma det ständigt växande antalet troende.