Copyright 2006 by
S:t Kyrill och Methodius kyrkan i Malmö
Cedergatan 4

215 67 MALMÖ, SWEDEN
tel: 040 830 14
e-mail

 


Web desing by
Kovach

 
 
   

 

   Biskop Dositej är född den 14. oktober 1949 i byn Zagoni, som ligger nära Sarajevo (Bosnien och Herzegovina). Grundskolan avslutar han i Solun nära Olovo, munkskolan i klostret Ostrog (Serbien, Montenegro), och Seminarieskolan i staden Sremski Karlovci. Diplomerade på Belgrads Teologiska Högskola, och tre år därpå har varit på postdiplom studier i Regensburg och i Bern. Vigdes till munk 1970. i klostret Ozren (Bosnien och Herzegovina) och samma år på den Helige Dimitrius dagen den 08. november blev han till präst i klostret Tavna av Hans vördighet biskop Longin.

   Har som munk präst tjänstgjort i Argentina 1985 1988 i en missionär församling, och tjänstgjort som sekreterare vid Kanadas biskopsstift i Toronto. Han valdes till biskop år 1989 med uppgift att hjälpa till västeuropeiska biskop Lavrentije. Han vigdes den 22. maj 1990 i klostret Pec, som ligger i Kosovo, och i december den samma året valdes han till den första nygrundade biskopsstift för Skandinavien och Storbritannien. Biskop Dositej talar förutom serbiska, tyska och spanska.